home

Fra Dagbladet til Kulturrådet

Anniken Huitfeldt har talt: I statsråd i dag blir tidligere sjefredaktør i Dagbladet utnevnt til Norsk kulturråds nye direktør.

Wikepedia opplyser om at "Anne Aasheim ble ansatt(som) programsekretærer i NRK-Hordaland i 1988. Hun hadde i perioden 1988-2006 flere forskjellige stillinger i NRK, blant annet som distriktsredaktør i Østlandssendingen. (1997-2000), kultursjef (fungerende) (1999), stedfortredende kanalsjef i P1 og P2 og som distrikts- og nyhetsdirektør (2001-2005) med ansvar for all journalistikk knyttet til nyheter, sport og distriktsprogrammer på tv, radio og internett. Hun var i perioden 2006 - 2010 sjefredaktør i Dagbladet. 21. januar 2010 offentliggjorde Aasheim at hun valgte å trekke seg som sjefsredaktør i Dagbladet. Avisen var da inne i en omfattende omleggingsprosess som innebar en rekke oppsigelser og en varslet nedleggelse av fotoavdelingen."
Mange ventet at ABM-direktør Stein Slyngstad skulle bli Kulturrådets nye direktør. I stedet har Anniken Huitfeldt valgt en journalist som, selv om hun var "(fungerende) kultursjef i 1999", forøvrig aldri har vist noen spesiell interesse for kunst og kultur. Dermed understreker Huitfeldt at jobben som direktør for Kulturrådet først og fremst er en administrativ stilling - for som det også står i 2011-budsjettet: "det er det kollegiale organet (Norsk kulturråds ni medlemmer, alle kunstnere oppnevnt av Kulturdepartement) som er besluttende myndighet og ikke administrasjonen".
Anne Aasheim blir Kulturrådets første kvinnelige direktør. Rent formelt overtar hun etter Guri Skjeldal, men Guri Skjeldal har bare vært konstituert i stillingen etter at Ole Jakob Bull fratrådte like før sommeren. I de siste 25 årene har Kulturrådet bare hatt tre direktører. Halvdan Skard var direktør fra 1983 til 1992, da han fikk permisjon fra stillingen for å lede Kommunenes Sentralforbund. Han ble etterfulgt av Lidvin M. Osland, fylkeskultursjef i Sogn og Fjordane, som var direktør fra 1993 til han i 1997 vendte tilbake som fylkeskultursjef. Forlagsredaktør i Aschehoug, Ole Jacob Bull, begynte i stillingen i 1997, og ble fast ansatt i 2004, da det ble klart at Halvdan Skard ikke ville komme tilbake. Ole Jacob Bull fratrådte like før sommeren i år, og Guri Skjeldal ble midlertidig konstituert i stillingen.
Kulturdepartementet har sendt ut følgende pressemelding i forbindelse med ansettelsen:
"Anne Aasheim (48) ble i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Norsk Kulturråd. Aasheim har vært redaktør i Dagbladet og distrikts- og nyhetsdirektør i NRK. I disse stillingene har hun hatt ansvaret for store omorganiseringer og omstillinger.
- Anne Aasheim er den beste vi kunne fått i denne jobben. Hun har bred erfaring med å jobbe i store organisasjoner og å lede omfattende omorganiseringer. Ikke minst har hun solid innsikt i norsk kulturliv, sier statsråd Anniken Huitfeldt.
- Kulturrådet står overfor store organisatoriske utfordringer, og jeg ønsker å tilrettelegge for de dyktige fagfolkene på best mulig måte. Endringene statsråden varslet i budsjettet ga svarene jeg trengte for å si ja til jobben, sier Aasheim.
Norsk kulturråd står overfor store endringer. Fra nyttår er det foreslått å legge ABMUs arkiv- og museumsoppgaver til Kulturrådet. Dermed blir administrasjonen doblet fra 50 til cirka 90 ansatte. I budsjettet for 2011 er det dessuten foreslått å øke Kulturrådets ansvar for forvaltningen av offentlig kulturstøtte.
Det var elleve søkere som ønsket stillingen som direktør i Kulturrådet.
Aasheim starter i jobben snarest og etter avtale med departementet."

Publisert: 15.10.10 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Anne Aasheim og Anniken Huitfeldt

Anne Aasheim og Anniken Huitfeldt

Kulturdepartementet

Kulturrådets nye direktør

Kulturrådets nye direktør

Tidligere sjefredaktør i Dagbladet, Anne Aasheim, blir Kulturrådets første kvinnelige direktør.

Foto Terje Bendiksby/Scanpix