home

Teatersjef med ambisjoner - og visjoner

Det Norske Teatret har hatt 13 gode år med Vidar Sandem som teatersjef. 1. januar overtar regissør Erik Ulfsby, og i dag la han fram hele programmet for sitt første sjefsår.

Vårsesongen har allerede vært kjent en tid, men i tillegg til å offentliggjøre høstsesongens repertoar, fortalte Ulfsby også om flere tiltak han nå starter opp for ytterligere å vitalisere og tydeliggjøre teatret.
Ny foajé
Teatret har lenge tatt mål av seg til å være, ikke bare teater, men både «teater og kulturhus i Oslo», som det står på hjemmesiden. Teatret har åpnet sine dører for ulike arrangementer og tilstelninger, og har trukket mange til sitt faste «Lunsj & Lyrikk»-program. «Lunsj & Lyrikk» skal fortsette til høsten. Men 14. mai starter ombyggingen av foajéen i første etasje. Der skal det komme «ein ny restaurant med tilbod om god mat til fornuftige prisar… barar som er ope etter teatrets ordinære opingstid», og antakelig også en bokhandel. Meningen er å «løfte foajeen til å bli eit velfungerande og og sosialt publikumsområdet som styrkar opplevinga før, under og etter eit teaterbesøk forutan å vere eit besøk verdt i seg sjølv».
Scene 3
For et par år siden var teatrets økonomi ganske dårlig, og før Erik Ulfsby i fjor ble tilsatt som teatersjef, var det en del snakk om at Prøvesalen skulle stenges, og i vår var aktiviteten minimal. Hittil i høst har «Køntrilåv» vært scenens eneste oppsetning.
Til neste år blir det annerledes.
- Vi skal først omdøpe Prøvesalen, sa Erik Ulfsby og forklarte at han har snakket med mange som har trodd at forestillingene der ikke kunne være helt ferdige siden det het Prøvesalen. – Fra januar 2011 skal den hete Scene 3, og dermed markerer vi at vi spiller fullverdige forestillinger på tre scener. I 2011 er det planlagt åtte premierer på vår «nye» scene. Og det som skal kjennetegne disse produksjonene, er ambisjoner og kunstnerisk risiko. Her blir det ikke voldsom scenografi eller store orkestre, her skal teksten, instruktøren og skuespilleren som rår grunnen.
Det Multi Norske
Erik Ulfsby er opptatt av at selve begrepet «norsk» er i endring.
- Ja, hele det norske samfunnet forandret seg, og vi på Det Norske Teatret skal holde tritt med utviklingen og være i stadig dialog med samtiden.
Han påpekte at i det multikulturelle samfunnet som Norge er blitt, er det etniske mangfoldet får dårlig representert på våre scener.
- Det vil vi gjøre noe med, og vi har derfor søkt midler til et forsøksprosjekt som vi har kalt Det Multi Norske. Vi vil utdanne fire skuespillertalenter med ikke-norsk etnisk bakgrunn – to jenter og to gutter – her på Teatret. De skal få en utdannelse som tilsvarer bachelor-graden på KHiO, og når de er ferdige med utdanningen, vil de få tilbud om åremål som skuespillere i ensemblet.
Regissør Eirik Nilssen-Brøyn som har vært dekan på KHiO skal ha en sentral rolle i dette prosjektet der Det Norske Teatret tar sikte på å utdanne to kull.
- Vi skal også innlemme Den Mangfaldige Scenen i prosjektet vårt. Den har hittil vært drevet av BUL og Noregs Ungdomslag, og over 100 barn og unge fra seks til 27 år har jobbet i tre år for å skape en scene der barn og unge fra alle kulturer i Oslo kan være med. Vi har søkt sju millioner til prosjektet, og i 2011 har vi fått 750 000 kroner. Vi har fått forståelse for at det er politisk entusiasme for prosjektet, så vi håper kulturministeren vil gjøre det mulig for oss å starte opp for fullt i 2012.
Dramatikkfestivalen
Det Norske Teatret har i 16 år vært vertsteater for Norsk Dramatikkfestival. Nå engasjerer teatret seg enda sterkere i festivalen. Den flyttes til høsten, og annet hvert år skal den alternere med Ibsenfestivalen om å åpne høstsesongen i Oslo.
- I år blir den fra 26. august til 3. september, og den skal bli en feiring av ny norsk dramatikk. Dramatikkens Hus kommer til å bli vertskap for verkstedvisninger, debatter og lesinger. Her i huset skal vi sette opp to helaftens produksjoner. Den ene blir «Eit langt og lykkeleg liv» av Per Schreiner som er en av vinnerne i dramatikk-konkurransen. Hans stykke åpner festivalen, som avsluttes med Jon Fosses «Namnet» som merkelig nok aldri har vært spilt i Oslo tidligere.
Erik Ulfsby fortalte at han ikke bare samarbeider med Dramatikkfestivalen og med Dramatikkens Hus, men også med Nationaltheatret som skal bidra med to produksjoner.
- Dessuten blir det utenlandske gjestespill med norske stykker, og gjestespill fra andre norske teatre, sa Erik Ulfsby som så fram til en flott feiring av norsk dramatikk.
Samtidsfestivalen
- Hanna Tømta, det har jo gjerne vært Samtidsfestivalen som har åpnet høstsesongen de årene det ikke har vært Ibsenfestival. Nå samarbeider Nationaltheatret med Det Norske Teatret om Dramatikkfestivalen. Betyr det at dere nedlegger Samtidsfestivalen og at vi i fremtiden bare får oppleve utenlandske teatre som har satt opp norske dramatikere? Det ville jo være et stort tap!
- Ta det helt med ro, sier Hanne Tømta, - og vent til 24. november! Da legger vi fram vårt program. Men jeg kan berolige deg, vi legger ikke ned Samtidsfestivalen, og synes faktisk det er bra at vi nå vil kunne ha en samtidsfestival og en norsk dramatikkfestival.

Publisert: 02.11.10 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Ny teatersjef

Ny teatersjef

Erik Ulfsby la fram sine planer for Det Norske Teatret i 2011.