home

Den Internasjonale Ibsenprisen blir toårig

Kulturminister Anniken Huitfeldt har også utnevnt en ny komité som skal finne fram til prisvinnerne. Den skal ledes av Festspilldirektør Per Boye Hansen med kritiker og redaktør Therese Bjørneboe som nestleder.

I fjor besluttet fire av medlemmene i juryen for Den internasjonale Ibsenprisen å legge ned sine verv, som en reaksjon på at Kulturdepartementet forlangte at prisvinneren skulle holde et foredrag under Ibsenkonferansen i Skien, et krav jurymedlemmene ifølge NRK betegnet som «politisk overstyring».

Ny komité
Nå har Kulturdepartementet utnevnt ny Ibsenpris-komité. Leder er Per Boye Hansen, direktør for Festspillene i Bergen siden 2005, og nestleder Therese Bjørneboe, teateranmelder i Aftenposten, og redaktør for Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. Teaterregissør og forsker Kamaluddin Nilu og professor Øyvind T. Gulliksen var de to eneste medlemmene som ikke nedla sine verv, og de fortsetter også i den nye komiteen som for øvrig vil bestå av tidligere leder for Edinburgh Festivalen, sir Brian McMaster, og av Christiane Schneider fra Münchner Kammerspiele. Dessuten vil Nationaltheatret fremdeles være representert i komiteen, men, mens Eirik Stubø var nestleder, blir Hanne Tømta bare vanlig komitémedlem.
Alt tyder på at Anniken Huitfeldt har utnevnt en handlekraftig og kompetent komité, og det kan prisen trenge skal den oppnå den prestisje som prisens grunnlegger, tidligere kulturminister Trond Giske, håpet den ville få. Nå var prisen riktignok ikke han egen idé, det var Dramatikerforbundet som kom med forslaget under Ibsenåret 2006. Men husker jeg ikke meget feil, mente Giske at prisen skulle bli dramatikkens, og teatrets, Nobelpris. Det er den langt fra å være. Det er kanskje ikke så rart at den har vakt forholdsvis liten interesse i våre hjemlige medier, som stort sett nedprioriterer scenekunsten. Men den har faktisk heller ikke klart å vekke den store interessen ute. I det perspektivet var det kanskje ikke så klokt at prisen, allerede tredje gangen den ble delt ut, havnet hos en norsk vinner. Jon Fosse fortjente å hedres, men han kunne med fordel ha ventet ett år eller tre.

Prisen blir toårig
Men Anniken Huitfeldt har ikke bare utnevnt en ny komité. Hun har også gjort grunnleggende endringer i selve prisen. Hittil er den blitt utdelt hvert år siden den ble etablert: I 2008 til Peter Brooke, i 2009 til Ariane Mnouchkine og hennes Théâtre du Soleil og i fjor altså til Jon Fosse. Det er det slutt på: Nå skal prisen utdeles annet hvert år, dvs. at den neste vinneren først vil motta prisen i 2012. Men allerede året før utdelingen skal komiteen kåre vinneren, og offentliggjøre prisvinnerens navn. Det skal skje under de årlige Ibsenkonferansene i Skien, for første gang til høsten.
Det er ikke for å spare penger at Kulturdepartementet vil at prisen bare skal deles ut annet hvert år. «Størrelsen på prisbeløpet foreslås videreført. De midler som frigjøres ved at prisen, og ev. stipendene og konferansen, blir toårig, benyttes til å styrke prisarbeidet», skriver departementet. Ett eksempel på styrking av prisarbeidet kan for eksempel være at Nationaltheatret, som fremdeles får ansvaret for selve utdeling av prisen, setter opp ett verk av prisvinneren.
Selve grunnlaget for prisutdelingen blir også endret. Hittil har prisen riktignok bare blitt utdelt til scenekunstnere, men prinsipielt har den kunnet «honorere en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur som har gjort en ekstraordinær innsats i Ibsens ånd», uansett om denne innsatsen har hatt noe med teater å gjøre. Dette er nå endret, ikke lenger noen tvil om at dette er en teaterpris: Nå skal den «honorere en enkeltperson, institusjon eller organisasjon som har tilført verdensdramatikken eller teatret nye kunstneriske dimensjoner».


Ibsenstipendene
Samtidig med at Trond Giske etablerte Den internasjonale Ibsenprisen, satte han også av en million kroner til etablerte han også Internasjonale Ibsenstipend. Disse stipendene har fått svært lite oppmerksomhet her hjemme, til tross for at de er delt ut tre ganger. Ifølge statuttene som ble vedtatt 9. februar 2009 skal «stipendier til Ibsen-prosjekter gå til en enkeltperson, organisasjon eller institusjon innenfor kunst og kultur. Stipendiene skal stimulere til kritisk debatt om vesentlige samfunnsmessige og eksistensielle tema relatert til Henrik Ibsen».
I fjor ble pengene fordelt mellom tre mottakere: Lars Øyno og Grusomhetens Teater fikk 340 000,- kroner til prosjektet, Sangen jeg fikk i gave, den samme summen gikk til den amerikanske dramatikeren Doug Wright som skal skrive stykket Posterity, om møtet mellom Ibsen og Vigeland, mens Epic Theatre Ensemble fikk 250 000 kroner til å realisere prosjektet Pillars of Community (Samfunnets støtter).
Kulturdepartementet utelukker ikke at selve Ibsen-konferansen i Skien og de internasjonale Ibsenstipendene også med tiden vil bli gjort toårige, men inntil videre fortsetter de som før. Men departementet har kommet med følgende forslag til endring av vedtektene:«stipend skal gå til en person, organisasjon eller institusjon og skal stimulere nyskapende prosjekter innen dramatikk og teater, relatert til Henrik Ibsens verker».

Dette forslaget er nå oversendt Skien kommune, og kommunens eventuelle merknader skal være departementet i hende innen medio februar. Den sittende komiteen på tre personer, «én kvinne, én mann og én ikke-norsk statsborger»,er oppnevnt fram til 31,12,2011.  blir sittende  som er blitt bedt om å oversende eventuelle merknader til departementet inne medio februar 2011.  

Publisert: 31.01.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Den internasjonale Ibsenprisen

Den internasjonale Ibsenprisen

Per Boye Hansen, komiteens nye leder, sammen med kulturminister Anniken Huitfeldt

Foto KUD/Nybo