home

Mer penger til Grenland Friteater

I 2009 mottok Grenland Friteater 4,5 millioner i statsstøtte. I 2010 ble støttebeløpet økt med 144 000 kroner til 4,644 millioner. En økning på 12 000 krone rmåneden har tydeligvis tiltalt kulturministeren: De får nøyaktig 144 000 kroner i økning også i år. Som Tove Bratten i Danse-og teatersentrum gjør meg oppmerksom på tilsvarer dette for øvrig den allmenne prisreguleringen for kulturinstitusjoner i 2011.

Men i motsetning til hva kulturministeren tidligere høyt og tydelig har hevdet, er det hun, og ikke Kulturrådet, som har bevilget midlene!

Grenland Friteater ble ganske forskrekket da Anniken Huitfeldt i 2011-budsjettet flyttet gruppen fra den sikre Ymseposten 78 til post 74, Tiltak under Norsk kulturråd. Tilskuddene til tiltak på denne posten skal inntil 2013 holdes på «minst samme beløpsmessig nivå til og med 2012», men fra og med 2013 skal Rådets medlemmer  underkaste dem en faglig kvalitetsvurdering som like gjerne kan føre til at de får mindre penger som til at de får mere. Og en slik mangel på forutsigbarhet vil naturlig nok kunne få katastrofale konsekvenser for kunstneriske institusjoner.

Men i 2011 har alle de 10 scenekunsttiltakene på post 74 fått en rimelig budsjettøkning. Det eneste som ikke har fått det er Kattas Figurteater, men det har sin naturlige forklaring:  Det var nemlig flertallet i Stortingets kulturkomité - Ap, Sp og SV - som  da de i høst behandlet kulturbudsjettet, bestemte å «bevilge 0,5 mill. kroner i et engangstilskudd til Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, til å videreutvikle Kattas Figurteater Ensemble AS».Tidligere hadde ikke Kattas Figurteater noen post på statsbudsjettet.

Så langt er det ingenting å undre seg over, i høyden kan man være glad for at flyttingen til post 74 iallfall hittil ikke har hatt negative økonomisker konsekvenser fort de tiltakene som er havnet dit.Dessuten - som Stortinget forøvrig også påpekte -.tiltak som er plassert på post 74 kan «i tillegg søke midler til enkeltprosjekter hos Norsk kulturråd», hvilket de ikke kunne tidligere.

Det som derimot er litt underlig, er at mens Anniken Huitfeldt i budsjettet understreket at «Norsk kulturråd får fullmakt til å fordele bevilgningen etter eget
kunst- og kulturfaglig skjønn», en avgjørelse Stortinget forøvrig sluttet seg til, er det visstnok  Anniken Huitfeldt selv som i å har bestemt nøyaktig hvilket beløp som Kulturrådet skal bevilge til alle tiltak på post 74! 

Tildelingene til post 74 ble offentliggjort dagen etter Kulturrådets møte 4. februar, slik oversikten over Rådets tildelinger vanligvis blir det, men sakslisten for møtet, som også er offentliggjort, viser med all ønsket tydelighet at Rådsmedlemmene ikke har drøftet hvordan midlene til tiltakene på post 74 skulle fordeles. Man må anta at forklaringen er at det ville tatt Kulturrådet altfor langt tid å behandle såpass mange nye saker. Men det burde jo Huitfeldt ha visst da hun skrev budsjettet, slik at hun kunne unngått å skryte av at «fra 2011 ... blir det Kulturrådets ansvar å fordele midlene på de ulike tilskuddsordningene».

Publisert: 10.02.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt

Kulturminister