home

Kulturrådets "egen" basisfinansiering

Anniken Huitfeldt ville gi 3 millioner til en ny basisfinansiering. Men Stortinget valgte å flytte pengene over til generelle danseformål. Da tok Kulturrådet saken i egne hender.

I sitt budsjettforslag for 2011 bevilget Anniken Huitfeldt «3 millioner til styrking av ordningen for basisfinansiering for frie scenekunstgrupper». Det var meningen at pengene skulle gå til dans, for et annet sted i dokumentet spesifiserte hun at «fri dansekunst er prioritert ved at tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper er styrket».

15 millioner går i dag til basisfinansiering, og fem kompanier mottar tre millioner årlig: De fem er Jo Strømgren Kompani, Verdensteatret, Zero Visibility Corp, Impure Company og Ingunn Bjørnsgaard Prosjekt, det vil si fire dansekompanier og scenekunst-prosjektgruppe. Huitfeldt mente likevel at det nok en gang var dansen som skulle prioriteres gjennom økt basisfinansiering.

Kanskje flertallet i Stortingets kulturkomité, medlemmene av Ap, SV og Sp, rett og slett ikke oppdaget at det var dansen som skulle prioriteres. Det hadde for øvrig ikke vært så rart, for årets kulturbudsjett var temmelig rotete og uoversiktlig. Eller kanskje det samme flertallet ikke har skjønt basisfinansieringens positive betydning. Uansett årsak: I motsetning til Høyres medlemmer som ønsket å øke basisfinansieringen med ni millioner,  bestemte komiteens flertall at «tilskuddsordningen for dans … skal styrkes med 3 mill. kroner» fordi de mente det var viktig «at Norsk kulturråd minst viderefører avsetningene til ulike danseformål på 2010-nivå»,

Etter Stortingets vedtak var det altså ingen penger på budsjettet til å utvide basisfinansieringen. Men Kulturrådets medlemmer mente denne utviklingen var så uheldig at de benyttet seg av retten Anniken Huitfeldt har gitt dem til å bruke sitt «kunstfaglige skjønn» når de skal disponere midlene. Asta Lydersen, Kulturrådets nestleder, og leder for scenekunst-utvalget, foreslo å skaffe tre millioner til en ny basisfinansiering ved at «avsetningen til fri scenekunst – teater reduseres med 0,6 mill kr i forhold til 2010 og ved at de øvrige avsetninger på scenekunstposten holdes på samme nivå som i 2010». Forslaget ble vedtatt da et samlet Kulturråd behandlet sitt 2011-budsjett 4. februar.

Dermed disponerer Kulturrådet midler til nok en basisfinansiering - eller kanskje flere, for det er visstnok ikke bestemt at de tre millionene skal gå til bare ett kompani, slik det har skjedd hittil. Midlene skal kunne fordeles mellom flere grupper som da mottar en bestemt sum årlig i fire år, og dessuten kan søke om å få ordningen utvidet med fire år, slik Jo Strømgren og Verdensteatret har fått det.
Betyr det at en scenekunstgruppe endelig kan få forutsigbare arbeidsforhold?
¬- Det er vanskelig å si noe om hvordan utfallet av basisfinansieringen vil bli. Det avhenger av søknadene, sier scenekunstkonsulent i Norsk kulturråd, Elisabeth Elgseth Hansen.

Hvis de samme som sist orker å søke en gang til, er søknadene utvilsomt sterke nok, de. Problemet er vel heller at flere av søkerne er så gode at det er vanskelig å prioritere den ene på bekostning av den andre. Men, ikke minst fordi prosjektmidlene til fri scenekunst er blitt redusert med 600 000 kroner, hadde det vært en stor fordel om en scenekunstgruppe ble basisfinansiert, og dermed slapp å søke prosjektstøtte.

Uansett er det grunn til å glede seg over at Kulturrådet har fulgt opp Anniken Huitfeldts oppfordring om å bruke sitt kunstfaglige skjønn.

Publisert: 15.02.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Asta Lydersen

Asta Lydersen

er nestleder i Norsk kulturråd, og leder det faglige utvalget for scenekunst

Foto Norsk kulturråd