home

14 grupper søker basisfinansiering

Men midlene strekker nok bare til en gruppe

I slutten av mars bestemmer Kulturrådet hvilken av de 14 søkergruppene som skal komme inn på basisfinansiering. Det blir ingen lett beslutning å fatte.

Som det er gjort rede for 15. februar i artikkelen «Kulturrådets «egen» basisfinansiering» , har Kulturrådet mot alle odds klart å finne midler til en ny basisfinansiering i 2011. Det er kommet fem søkere innen dans, og ni innen teater, og på grunnlag av tilråding fra det faglige utvalget for scenekunst som har møte 4. mars, skal Kulturrådet på rådsmøtet 29. og 30. mars avgjøre hvem den heldige gruppen blir.
Søkerne
De fem dansegruppene som har søkt er – i alfabetisk rekkefølge – Emilia Adelöw, Heine Røsdal Avdal, Frikar Dance Company, HerStay og Panta Rei Danseteater. Teatergruppene er Cirka Teater, De Utvalgte, Grusomhetens Teater, Ida Müller og Vegard Vinge – teaterkompani, Levende dukker, Scenekraft, Stiftelsen NIE Teater, Teater Grimsborken og Visjoner Teater
De fleste søker om 12 millioner over en fire-årsperiode, men Heine Røsdal Avdal vil ha 13,9 millioner, Ida Müller og Vegard Vinge ønsker seg 12,2 millioner over fem år, mens Scenekraft søker om 4 millioner for 2012 og 2913, og Knut Alfsens Levende dukker ber om 3,6 millioner fra 2012 til 2015.
Tidligere og nye søkere
HerStay søkte i 2007, men ikke i 2009, de andre dansekompaniene har ikke søkt tidligere.
Av teatergruppene har Grusomhetens Teater og Cirka Teater søkt siden ordningen ble innført i 2007, mens Juni Dahrs Visjoner, Ida Müller og Vegard Vinges teaterkompani, og Stiftelsen NIE Teater har søkt siden 2009.

Nye av året som søkere er De Utvalgte, som gjorde seg sterkt bemerket med en original og ny tolkning av Jon Fosses Skuggar i 2009, figurteatret Levende Dukker som ble stiftet av Knut Alfsen og Agnes Schou i 1987, det relativt nye Scenekraft, som ble stiftet i Haugesund i 2009, og Teater Grimsborken.

Baktruppen, ett av våre mest kjente kompanier utenfor Norges grenser, var også blant søkerne i 2009, men har i disse dager meddelt at de nedlegger virksomheten. Kanskje de ikke hadde gjort det var de blitt sikret støtte for to år siden?

Endring av kriteriene
Evalueringen av basisfinansieringen som Telemarkforskning gjorde for ett år siden, viste at det vanskeligste kriteriet å oppfylle for søkerne er at de «gjentatte ganger skal ha mottatt flerårig tilskudd fra ordningen for fri scenekunst».
Det var nemlig ikke nok for Kulturrådet at en gruppe hadde mottatt støtte i år etter år: Den skulle ha blitt bevilget «flerårig tilskudd fra ordningen for fri scenekunst», det vil st at Kulturrådet skulle ha bevilget gruppen en bestemt sum penger årlig i to eller tre år.
Telemarkforskning konstaterte at «en gjennomgang av tildelinger de siste fem årene, viser at det kun er ca. syv grupper som har fått flerårig prosjektstøtte to eller flere ganger, og som dermed kvalifiserer som søknadsberettigede.»

Dette kravet er nå sløyfet, og erstattet med følgende formulering: ««Scenekunstgrupper innenfor sjangrene dans, teater og performance som kan vise til et kunstnerskap med høy kunstnerisk kvalitet, kan søke.»
Gruppenes grad av internasjonal orientering har også vært omstridt, og det har Rådet tatt hensyn til: mens det tidligere var «en fordel at gruppene/aktørene har en internasjonal orientering, enten gjennom visninger og/eller deltakelse på den internasjonale scenekunstarenaen», er det nå en tilstrekkelig «fordel at de har erfaring fra omfattende formidlingsvirksomhet, nasjonalt så vel som internasjonalt.»
Men fremdeles bør søkerne «vise til stor produksjon og formidlingsvirksomhet, samt til et kunstnerskap i stadig utvikling og vekst».
Hvem vinner?
Ettersom politikerne dessverre ikke har skjønt at det beste de kan gjøre for det frie feltet, er å satse konsekvent og helhjertet på basisfinansieringen, er det altså bare én gruppe som kommer inn på ordningen i 2011.
Det er som sagt allerede fire dansekompanier som nyter godt av ordningen, to av dem for en ny periode, så teoretisk kan dansekompaniene dermed sies å lagt beslag på hele seks basisfinansieringer.
Med andre ord – turen er nå kommet til en teatergruppe, og her er det nok å velge imellom: Alle oppfyller i og for seg søkerkriteriene, bortsett kanskje fra Scenekraft som bare har holdt på i to år, og derfor, iallfall så vidt jeg skjønner hjemmesiden deres, kanskje vil ha litt problemer med å «vise til stor produksjon».
Det er iallfall ingen tvil om at først fagutvalget, deretter et samlet kulturråd, ikke vil ha det lett når de skal bestemme hvem som får basisfinansiering nå.
Et lite hjertesukk: Tenk om det Kulturrådet, med sin nye selvstendighet, også satte seg ned og forsøkte å finne et mer dekkende, og allment forståelig navn på ordningen enn det noe ulne basisfinansiering! Det ville antakelig gjøre det lettere for alle å gå helhjertet inn for å utvide ordningen til alle grupper som fortjener den.
Det er på høy tid, og det er ingen tvil om at det vil gagne norsk scenekunst i sin helhet.
 

Publisert: 28.02.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (3):

IdaLou Larsen04.03.11 10:57
Takk for viktig kommentar.Jeg er helt enig i at ordningen må økes så meget at enkelte kompanier kan få en driftsstøtte over tre millioner - og naturligvis er det en selvfølge at den årlig indeksreguleres! Det er langt igjen og det går skrekkelig langsomt fremover. Men fremover tross alt. Jeg vet at mange er skuffet over at prosjektstøtten er blitt redusert med 0,6 millioner, men i dagens situasjon er det faktisk enda viktigere å få en ny basisfinansiering på plass. Driftsstøtte - ja hvorfor ikke? Ordningen bør dessuten sidestilles med støtten til institusjonsteatrene, og få plass på Kulturdepartementets eget budsjett, for eksempel som post 74, Scenekunstgrupper, i tråd med post 70, Nasjonale institusjoner, post 71, post 72, Region/-landsdelsinstitusjoner, post 73, Knutepunktinstitusjoner, post 73, Region- og distriktsopera.
IdaLou Larsen02.03.11 12:00
Takk for viktig kommentar.Jeg er helt enig i at ordningen må økes så meget at enkelte kompanier kan få en driftsstøtte over tre millioner - og naturligvis er det en selvfølge at den årlig indeksreguleres! Det er langt igjen og det går skrekkelig langsomt fremover. Men fremover tross alt. Jeg vet at mange er skuffet over at prosjektstøtten er blitt redusert med 0,6 millioner, men i dagens situasjon er det faktisk enda viktigere å få en ny basisfinansiering på plass. Driftsstøtte - ja hvorfor ikke? Ordningen bør dessuten sidestilles med støtten til institusjonsteatrene, og få plass på Kulturdepartementets eget budsjett, for eksempel som post 74, Scenekunstgrupper, i tråd med post 70, Nasjonale institusjoner, post 71, post 72, Region/-landsdelsinstitusjoner, post 73, Knutepunktinstitusjoner, post 73, Region- og distriktsopera.
Tove Bratten01.03.11 13:21
Dette er en betimelig og meget presis refleksjon rundt den såkalte Basisfinansieringen slik situasjonen er i dag. Vi er glad for at kravene i ordningen er myket opp, slik det fremkommer her. Danse-og teatersentrum arbeider for at denne ordningen skal utgjøre nettopp basis i de støtteordningene vi har, og da må avsetningen økes betydelig for at den skal bli akkurat det! En annen utfordring er også at den kan bli såpass stor, at vi kan komme ut over den malen på tre millioner som på en måte har satt seg i ordningen. Det betyr for eksempel at noen større kompanier kan søke om -og få mer enn tre millioner. Videre bør den indeksreguleres som alt annet. Det betyr at den bør økes, ikke bare for å romme flere grupper/kompanier, men også for å kunne følge opp et kunstnerskaps utvikling og aktivitet. Og så må man huske at ordningen fungerer ikke isolert, men i et samspill med øvrige ordninger som for eksempel med Gjestespillstøtten i Kulturrådet og Utenriksdepartementets reisestøtteordning, men også med tekstutvikling, koreografi osv. Navnet? Ja, vi har jo tidligere prøvd oss med "virksomhetsstøtte", og det er også noen som mener at "Driftsstøtte"betegnelsen bør inn igjen.
Grusomhetens Teater

Grusomhetens Teater

"Fjeldfuglen"

Ida Müller og Vegard Vinges teaterkompani

Ida Müller og Vegard Vinges teaterkompani

Her fra "Vildanden"