home

Spesiell statsstøtte til Ibsenfestivalen

Oppsiktsvekkende, sier teatersjef Eirik Stubø.

Ibsenfestivalen har eksistert i 18 år uten statsstøtte. Men nå vil kulturminister Trond Giske støtte festivalen, til teatersjef Eirik Stubøs store glede.

Det blir ingen støtte til selve festivalen. Departementet ønsker i stedet «å styrke tilskuddet til Nationaltheatret»

Dermed har kutlurminister Trond Giske stadfestet Nationaltheatrets eiendomsrett til Ibsenfestivalen.Da Eirik Stubø i juni la fram programmet til årets Ibsenfestival, håpet han nok fremdeles på at Trond Giske i siste øyeblikk ville finne noen ledige midler til Ibsenfestivalen. Slik falt det iallfall lett å tolke teatersjefens uttalelser om at «det helt definitive programmet» ikke ville bli klart før i begynnelsen av august. Men nå er vi midt i august, og det har ikke skjedd noen endringer med programmet, så de økonomiske rammene for festivalen er ikke blitt utvidet.

Til gjengjeld ønsker Trond Giske å forplikte staten overfor framtidige festivaler.

Budsjettmessig styrking
Det kom fram av årets stortingsmelding 23, scenekunstmeldingen Bak kulissene, som Trond Giske la fram fredag 20. juni. Der står det på s. 112, under punkt 9.3.1, innledning til Kvalitet, utvikling og fornyelse, at departementet har «merket seg at Nationaltheatret har behov for en budsjettmessig styrking for å kunne videreføre Ibsenfestivalen på høyt kunstnerisk nivå, først og fremst for å dekke kostnader forbundet med utenlandske gjestespill. Internasjonale gjestespill med samtidsdramatikk eller oppsetninger av klassiske drama kan være av stor kunstnerisk betydning, og har derfor stor verdi både for publikum og for norsk teaterkunst. Departementet tar derfor sikte på å styrke tilskuddet til Nationaltheatret for å bidra til å sikre utenlandske gjestespill og Ibsenfestivalens kunstneriske nivå.»

På sin pressekonferanse tirsdag, sa teatersjef Eirik Stubø at dette var den «mest oppsiktsvekkende» av alle de nyhetene han skulle komme med. 

- Kampen om å få statsstøtte til Ibsenfestivalen har pågått i 18 år, det vi si helt siden festivalen ble startet. Nå har vi endelig fått gjennomslag, og støtten kommer som en del av teatrets budsjett, sa Eirik Stubø.

Full seier for teatret
I årenes løp har Ibsenfestivalen mange ganger hatt store økonomiske problemer, i juni nevnte Eirik Stubø året 2002, hvor økonomiske problemer tvang dem til å avlyse gjestespill. Mange har ment at det kunne være en fordel for Ibsenfestivalen, og ikke minst gjøre det lettere for festivalen å få støtte, om den ble en selvstendig organisasjon, løsrevet fra Nationaltheatret.

Men dette har Nationaltheatret ikke villet høre tale om, for der føler de fleste at Ibsenfestivalen rettmessig er teatrets egen festival.

Nå har Trond Giske altså gitt teatret rett, og stadfestet at Ibsenfestivalen er teatrets eiendom: Langt fra å øremerke støtten til festivalen, foreslås det at denne støtten skal gå inn som en del av tilskuddet, hvilket rent teoretisk betyr at den til enhver tid sittende teatersjef har myndighet til å disponere midlene. Dette må sies å være en full seier for Nationaltheatrets synspunkt.

Pussig er det derfor at Trond Giske noen avsnitt før han lover «å styrke tilskuddet til Nationaltheatret for å bidra til å sikre … Ibsenfestivalens nivå», skriver følgende: «institusjonene har også utviklet viktige samarbeid, både om kunstneriske og om praktiske spørsmål. Dette gjelder ikke minst på festivalområdet. Både Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen, som begge har sitt utspring fra Nationaltheatret, og som blir arrangert hvert annet år, har i de senere år fått flere medspillere, blant annet Det Norske Teatret (min utheving)» Det er riktig at Nationaltheatret har samarbeidet om Samtidsfestivalen med såvel Det Norske Teatret som Black Box Teater og Det Åpne Teater, men det har aldri vært etablert noe offisielt samarbeid om Ibsenfestivalen. En gang eller to har Det Norske Teatret også spilt Ibsen under festivalen, men samarbeidet har ikke vært formalisert.

Trond Giske skriver videre at «Departementet legger til grunn at teatrene fortsetter med og utvikler slikt samarbeid». Men altså ikke om Ibsenfestivalen, ettersom kulturministeren med sitt løfte om tilskudd bekrefter at festivalen er Nationaltheatrets eiendom.

En bredere og bedre festival
Her kan det virke som om Trond Giske og hans departement ikke har den fulle og hele oversikt. Men det viktigste er at Ibsenfestivalen får romsligere rammer, for Giske har helt rett i at «internasjonale gjestespill med samtidsdramatikk eller oppsetninger av klassiske drama kan være av stor kunstnerisk betydning, og har derfor stor verdi både for publikum og for norsk teaterkunst», og denne typen kunstnerisk utveksling er det dessverre svært lite av på det institusjonaliserte området, mens det-ikke institusjonelle feltet kan glede seg over at tre programmerende teatre – Black Box Teater i Oslo, BIT-Teatergarasjen i Bergen, og Avant-Garden i Trondheim – gjennom gjestespill stadig holder sitt publikum orientert om utviklingen innen det frie feltet.

Om to år er det Hanne Tømta som skal ha ansvaret for Ibsenfestivalen: Det blir spennende å se i hvilken retning hun vil gå dersom hun får et mer solid økonomisk fundament å gå ut fra.

 

 

Publisert: 13.08.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Vil støtte Ibsenfestivalen

Vil støtte Ibsenfestivalen

I meldingen "Bak kulissene" gjør kulturminister Trond Giske det klart at han går inn for å støtte Nationaltheatrets Ibsenfestival. Her fra Giskes presentasjon av scenekunstmeldingen.