home

Uproblematisk annonsetekst

Seksjonssjef for Kulturrådets scenekunstseksjon, Yrjan Svarva, mener formuleringene i annonsen for ny scenekunstkonsulent er helt uproblematiske, og kan fortelle at ansettelse av ny konsulent er nær forestående.

I en artikkel 27. mai spekulerte idalou.no på om det var "slurv eller strategi" som hadde fått Kulturrådet i en stillingsannonse til å vektlegge at scenekunstkonsulenten skal «stimulere og leggje til rette for å nå Norsk kulturråds målsetjingar innanfor scenekunstfeltet», all den tid det ellers presiseres at "kvalitetsmessige kriterier legges til grunn for vedtak". De siste to ukene har vært særdeles hektiske i Kulturrådet, men nå har sjefen for Rådets scenekunstseksjon hatt tid til å la seg intevjue.

Uproblematisk

Yrjan Svarva, sjefen for Kulturrådets scenekunstseksjonen, synes det er helt uproblematisk at det i utlysningsteksten står at scenekunstkonsulenten som tilsettes skal «stimulere og legge til rette for å nå Norsk kulturråds målsetninger innenfor scenekunstfeltet».
- Jeg skjønner at formuleringen kan virke noe bombastisk, sier Svarva, - men slik jeg ser det, er den helt uproblematisk. Avsetningen til det frie scenekunstfeltet ble som kjent en del av Norsk kulturfond i 1999, og må naturligvis følge opp om Kulturrådets overordnete strategi for scenekunst.
- Men da forskriftene for fri scenekunst ble endret i 2009, uttrykte Danse- og teatersentrum i sin høringsuttalelse bekymring for at «Norsk kulturråds egne mål og satsingsområder skal legge for sterke føringer på søknadsbehandlingen». I den endelige forskriften skal søkerne utelukkende vurderes etter ulike kunstneriske kriterier, og Kulturrådets egne målsetninger for scenekunsten nevnes overhodet ikke. Hvorfor vektlegges de da i annonsen?
- Det er viktig å understreke at scenekunstkonsulenten hele tiden bør være seg Kulturrådets målsetninger bevisst, men vedkommende må likevel aldri gå på akkord med de kunstneriske kravene, snarere tvertimot. Kulturrådets egne målsetninger skal ikke følges i de tilfellene der de kommer i konflikt med de kunstneriske kravene.
- Du reagerer altså ikke på at Kulturrådets egne målsetninger nevnes i annonseteksten, uten at det også sies noe om at søknadene først og fremst skal vurderes etter kunstneriske kriterier? Det må da være et bevisst valg fra deres side?
- Det er det nok ikke. Det er ikke jeg som har forfattet annonseteksten, jeg tror faktisk vi har brukt den samme annonsen som tidligere. Når det er sagt, vil jeg også understreke at jeg synes det er helt greit at Kulturrådets egne målsetninger nevnes, og jeg ser det som helt uproblematisk i forhold til de kunstfaglige kriteriene som søknadene skal vurderes etter.
- I Kulturrådets strategiplan er ett av rådets målsetninger å «stimulere til rekruttering av aktører fra etniske minoritetsmiljøer og prioritere gode scenekunstprosjekter som reflekterer og tematiserer vårt flerkulturelle samfunn».
 - Og alle er vel enige i at det er viktige målsetninger, sier Yrjan Svarva. – Men igjen: det er den kunstneriske kvaliteten som vil veie tyngst når en søknad vurderes.

 

Publisert: 09.06.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!