home

Trues av nedleggelse

Kulturrådet har foretatt vårens tildelinger til de frie grupper. For første gang siden Rådet startet å fordele støtten til gruppene, har tildelingen vakt voldsomme reaksjoner. Direktør Anne Åsheim i Norsk kulturråd gjentok på NTOs årsmøte i går at gruppene gikk tryggere tider i møte enn noensinne.

For annen gang på kort tid har Sagliocco Ensemble fått avslag fra Norsk Kulturråd på sin søknad om prosjektstøtte til forestillingen Tone ! Art - bilder fra et piano (prosjekttittel; Under Piano)

Dette setter ensemblet i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Vi har innen kort premiere på Tone ! Art – bilder fra et piano på Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival og lurer nå på om det skal bli den siste?

Sagliocco Ensemble lager spennende og vital scenekunst basert på seriøsitet og kunstneriske utfordringer. I mer enn to tiår har ensemblet produsert forestillinger som har fått stor oppmerksomhet i Norge så vel som utenlands. Men nå kan det synes som om dokumentert høy kvalitet, topp karakterer, glimrende anmeldelser, lang fartstid, stor spredning og gode besøkstall ikke lenger teller når Norsk Kulturråd velger prosjekter man vil støtte?

Vi synes at grupper som gjennom lang tid har vist seg å produsere god scenekunst - uansett sjanger burde kunne ha Norsk Kulturråds tillit og støtte for et nytt prosjekt. Vi ser at mange av våre kolleger i omtrent samme teatergenerasjon og som også har base utenfor Oslo-området har falt utenfor i denne runden og formoder at de fleste er like forvirrede og opprørte som vi.

Turnevirksom
het
Sagliocco Ensemble er i følge Norsk Scenekunstbruks oversikt et av de mest spilte kompaniene i Norge. Våre produksjoner Nattens Hemmeligheter (2002), Den Lykkelige Prinsen (2005) og Voff ! Art (2008), alle i sin tid støttet av Norsk Kulturråd, har de siste ni årene i alt spilt drøyt 1.200 ganger for mer enn 130.000 tilskuere ved festivaler og enkeltstående gjestespill i inn- og utland og ved det norske skoleverket.

Voff ! Art ble i 2009 nominert til Gullsekken som beste produksjon innenfor Den Kulturelle Skolesekken i 2008-2009, i mens forestillingen Salome fra 2000 mottok prisen for beste forestilling ved Norsk Assitej’s festival i Kristiansand år 2000.

Internasjonalt
Vi har med våre forestillinger helt siden begynnelsen av 90-tallet representert Norge ved drøyt tretti ulike internasjonale scenekunstfestivaler utenlands og har bygget opp et godt fungerende internasjonalt nettverk, hvor arrangørenes tillit til teatrets kvalitet og egenart har fått mange av dem å uttrykke nysgjerrighet for neste produksjon og ønske oss tilbake når denne sett dagens lys.

Allerede i 1995-1996 hadde ensemblet sitt internasjonale gjennombrudd med forestillingen Historien om den Falne Helt (1993). Forestillingen mottok en Fringe First Award ved Edinburgh Fringe Festival i Scotland i 1997, hvor Guandaline Sagliocco også ble nominert til beste skuespillerinne.

Siden 1995 har ensemblet turnert sine forestillinger helt fra Taiwan til USA og Canada og særlig i Europa i Frankrike, Belgia og Sveits, Scotland, Wales, Nederland, Tyskland, Østerrike, Slovenia, Danmark med Færøyene, Finland og Sverige samtidig som det ikke mangler invitasjoner fra mange andre land og kontinenter.

Det siste årene har ensemblet utviklet sitt franske nettverk med gjestespill på en rekke nasjonale scener og andre etablissement i mange byer over hele landet. Forestillingen Voff ! Art mottok i 2009 prisen for beste forestilling ved den internasjonale festivalen Momix og ble samme år satt opp fire ganger ved kunstmuseet Louvre i Paris, hvor også den nye forestillingen Tone ! Art – bilder fra et piano er programmert i februar 2012.

Med en slik fartsplan over mer enn 15 år med bekreftelser på at ensemblet gang på gang innfrir arrangørers, kritikeres og publikums forventinger og en statistikk som beviser at vi ennå ikke har skapt noe som ikke holder mål, skulle det ikke være vanskelig for Norsk Kulturråd å støtte et nytt prosjekt?

På tross av vår kunstneriske suksess i inn- og utland, er vi – som andre teaterensembler i Norge -helt avhengig av en viss støtte fra Norsk kulturråd for å kunne gjennomføre nye prosjekter. Etter å ha fått avslag på vår søknad første gang, var vi i møte med scenekunstkonsulent Elisabeth Egseth Hansen og fikk klare indikasjoner på hva som skulle formuleres annerledes for å kunne få innfridd en fornyet søknad. Med bakgrunn i dette følte vi at vi kunne gå videre med prosjektet. Vi har selv forskuttert utgifter på nærmere 600 000 kr. for å kunne få prosjektet i havn. Prosjektet er støttet av andre offentlige fonds, kommune og fylke, men uten det tilskudd vi søkt om fra kulturrådets prosjektstøtteordning, kan vi ikke se hvordan vi skal klare å finansiere dette.

 

Publisert: 16.06.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Saglioccos Tone!Art (2011)

Saglioccos Tone!Art (2011)

Saglioccos Voff!Art (2008)

Saglioccos Voff!Art (2008)