home

Kulturrådets forskningsprosjekt om fri scenekunst - en klargjøring

Melanie Fieldseth svarer Kjell Moberg

1. januar 2012 tiltrer Melanie Fieldseth stillingen som scenekunstkonsulent, der hun erstatter Elisabeth Egseth Hansen. Men for tiden er hun prosjektansvarlig i Norsk kulturråd.

I gårsdagens innlegg forundret Kjell Moberg seg over at Kulturrådets forskningsprosjekt om fri scenekunst resulterte i årets meget kritiserte bevilgninger. I sitt svar presiserer Melanie Fieldseth forskningsprosjektets målsetting, og opplyser om at det "forventes avsluttet i løpet av høsten 2011".

"Kjell Moberg viser til et intervju jeg gjennomførte med NIE i forbindelse med et pågående forskningsprosjekt om fri scenekunst. Formålet med prosjektet er slik han gjengir i innlegget, ”(...) å innhente ny kunnskap om hvordan kunstneriske praksiser og virksomheter har utviklet seg estetisk og organisatorisk i løpet av de siste årene, for å kunne utdype og nyansere forståelsen av det vi kaller for ’fri scenekunst’”.
Som formålet gir uttrykk for, er forskningsprosjektets anliggende scenekunsten og scenekunstnerne. Finansieringsmuligheter er en viktig dimensjon ved kunstnernes virke, men er ikke prosjektets fokus. Forskningsprosjektet er altså ikke en evaluering av hensiktsmessigheten ved Norsk kulturråds støtteordninger på scenekunstområdet, men en beskrivelse av det mangfoldige scenekunstfeltet på 2000-tallet. Forhåpentligvis vil arbeidet frambringe kunnskap om scenekunstens utvikling som blant annet kan være relevant i forvaltningsmessige og kulturpolitiske sammenhenger, men det kan ikke defineres på forhånd.
Forskningsprosjektet er lagt til FoU-seksjonen i Norsk kulturråd. Det er som sagt pågående og forventes avsluttet i løpet av høsten 2011. Jeg setter pris på samtlige informanters deltakelse og ser fram til gode og konstruktive samtaler og debatter omkring ”fri scenekunst” når publikasjonen lanseres senere i høst."

Melanie Fieldseth
Prosjektansvarlig for ”Scenekunstens nye veier” (arb.tittel)
FoU-seksjon, Norsk kulturråd
 

Publisert: 23.06.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Melanie Fieldseth

Melanie Fieldseth

Foto Norsk kulturråd