home

Pressemelding fra Danse- og teatersentrum

"En bekymring og et tankekors"

Tove Brattens kommenterer årets kulturbudsjett. Hun er både bekymret og skuffet.

Vi forventet et stramt budsjettforslag for 2012.
Men slik budsjettet er innrettet, gir det grunn til en bekymring og et tankekors:

Bekymring for den frie scenekunstens produksjonsvilkår:

Produksjonsmidlene i kulturfondet øker fra drøyt 99 mill til drøyt kr 106 mill. Det innebærer en økning i fondet på 7,1 %. Pris -og lønnsjusteringen i budsjettforslaget ligger på 3,1%. Trekker man fra denne, har vi en reell økning på ordningene for fri scenekunst på 4 %. Dette står i skarp kontrast til trykket på ordningene fra et scenekunstfelt i sterk vekst og med økende kunstnerisk betydning for utviklingen av hele scenekunstlandskapet i Norge. Det frie scenekunstfeltet utgjør også hovedeksporten av norsk scenekunst i utlandet. Det er grunn til å stille spørsmål om hvilken strategi Regjeringen har for å sikre en rimelig styrking av et vitalt felt i vekst?

Av de friske 86 millionene foreslått på scenekunstfeltet, er kun 7, 1 mill kr avsatt til ulike ordninger og tiltak innen fri scenekunst. 4 mill av disse er øremerket tiltak for dans. Det betyr at det kun er 3,1 mill kr igjen av ”påplussingen” som skal gå til styrking av øvrige ordninger på Kulturfondets post 55, alternativt 56. Og det er nå opp til kulturrådet selv hvordan man fordeler disse midlene. Smøre tynt ut over ulike ordninger, som tekstutvikling, avsetningene for teater og dans m.m. – eller legge alle tre millionene inn i den såkalte basisfinansieringen på post 56? Scenekunstfeltet selv har i flere år bedt Storting og Regjering om en styrking av nettopp basisfinansieringen som sikrer langsiktig planlegging og finansiering av frie kompanier. Nå må vi spørre oss om å delegere dette til Norsk kulturråd er et fornuftig grep?

Og et tankekors knyttet til Danse-og teatersentrums arbeid med etablering og drift av www.sceneweb.no. Budsjettforslaget har som et av sine hovedmål å sikre den materielle og immaterielle kulturarven fra fortid og samtid som uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse. I tråd med dette er det derfor et tankekors for oss at kulturministeren ikke har funnet rom for å støtte det videre arbeid og utvikling med www.sceneweb.no – som skal skape et felles sted å gå til når man vil ha informasjon om norsk scenekunst før og nå. Her kan man søke etter forestillinger, personer, institusjoner og grupper. Portalen oversettes til engelsk løpende, og blir derfor et godt instrument for arbeidet med internasjonalisering av norsk scenekunst. www.sceneweb.no er et unikt tiltak i norsk sammenheng. Vi søkte om 2 050 000.- til prosjektet, men har ikke fått gjennomslag for dette. Vi gir ikke opp, men det betyr at arbeidet med siden går langsommere, og vi må finne andre løsninger for videreføring av arbeidet for 2012.

Både styrking av fri scenekunst og arbeidet med dokumentasjon og formidling av kulturarven står sentralt i Kulturløftet 2. Vi ser dessverre ikke spor av dette i budsjettet.

 

Publisert: 06.10.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Tove Bratten, Danse- og teatersentrum

Tove Bratten, Danse- og teatersentrum