home

Beklagelig feil

Anniken Huitfeldt har tydeligvis tenkt å overlate til Kulturrådet å bestemme beløpene som skal gå til tiltak under post 74. Der gjorde jeg meg skyldig i en utilgivelig feillesning i går.

I motsetning til vedlegg 2, "Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 2012 under 78-postene" er tittelen på Vedlegg 1, "Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 212 under kap.320, post 74, Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, og hvilke beløp det ble avsatt til disse i 2011  (min utheving)". Det var med andre ord Kulturrådet selv som i 2011 bestemte seg for at Grenland Teater skulle få den samme prisjustering som andre institusjoner, nemlig 3,1 prosent. Vi får håpe at Rådet kommer fram til samme konklusjon i år.

En meget beklagelig feillesning fra min side, og min eneste unnskyldning er budsjettets noe villedende tekst side 72: " Post 74, Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres,. Under denne posten gis det tilskudd til allmenne kulturformål, visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern, herunder tilskudd til interesseorganisasjoner, regionale strukturer, mindre institusjoner og til tilskuddsordninger som fordeles av landsomfattende organisasjoner. Det legges opp til at tilskuddene ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år (min utheving)."

Her står det altså ikke noe lenger om at "Norsk kulturråd får fullmakt til å fordele bevilgningen (til Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd) etter eget kunst- og kulturfaglige skjønn (min utheving).. Tilskudd til tiltak som i i 2011 blir bevilget under post 74 forutsettes opprettholdt til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for". 

Publisert: 07.10.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Kulturminister Anniken Huitfeldt

Kulturminister Anniken Huitfeldt