home

24 millioner til scenekunst

Kulturrådet hadde møte i dag 1. desember, og allerede kl. 13:18 kunne Rådet sende ut en pressemelding med oversikt over scenekunst-tildelingene, slik de ble fordelt på møtene i Faglig utvalg for dans 8. november og Faglig utvalg for scenekunst 11. november.

Kulturråd har delt ut 24 millioner totalt, 13 millioner til 24 ulike danseprosjekter og 11 millioner til 28 scenekunstprosjekter. Totalt var det kommet inn 246 søknader, dermed er tildelingsprosenten på 24.

Balnt de kompaniene som har fått støtte er Statsteatret som får 900 000 til 1349 - Pesten, der de fortsetter prosjektet som startet med 1066 - Slaget ved Stanford, .Stiftelsen NIE - New International Encounters - får også 900 millioner, mens de høyeste tildelingene ellers er til Grith Ea Jensen (700 0009, Kompaniet Jarl lLaatenbjørk (620 000), Artilleriet Produksjoner og Asklepios Hane som hver får 600 000 kroner. 

Hvem som ikke har vært så heldig å nå fram med sin søknad, vites ikke. Det opplyser dessverre ikke Kulturrådet om. Jon Tombre som har overatt stillingen som scenelkunstkonsulent fram til Melanie Fieldseth kommer tilbake 1. januar neste år, er sitert  i Kulturrådets pressemelding.

"Det spirer i norsk scenekunst. I årets andre tildeling fra Kulturrådet til det frie scenekunstfeltet går over en tredjedel av støtten til nye og uetablerte scenekunstnere. Det er delt ut til sammen 24 millioner kroner til dans og teater i denne søknadsrunden.
Norsk kulturråd gir i årets andre tildelingsrunde 13 millioner kroner til 24 danseprosjekter og 11 millioner kroner til 28 teaterprosjekter innenfor det frie scenekunstfeltet. Det kom til sammen inn 206 søknader (61 til dans og 145 til teater) til søknadsfristen 1. september, noe som gir en tildelingsprosent på 24 prosent.
- Antallet søknader er høyt, og svært ulike prosjekter konkurrerer om de samme midlene. Ordningens hovedkriterie er vurdering av kunstnerisk nivå, men samtidig legges det vekt på geografisk spredning, barn og flerkulturelle prosjekter, sier scenekunstkonsulent Jon Tombre.
Nye stemmer og ny tekst
Tombre Tombre fremhever at denne søknadsrunden viser at det stadig vokser frem nye stemmer i det norske scenekunstfeltet.
- Av de 61 søkerne som har fått støtte kan 18 betegnes som nye og relativt uetablerte. Det vil si at en tredjedel av støtten går til unge og nye scenekunstnere, sier Tombre.
Blant de nyetablerte innen dans finner vi blant andre Håvard Kalseth (Oslo), Kine Rostøl Ottesen (Rogaland) og Elle Sofe Henriksen (Finnmark). Innen teater representerer Øystein Johansen (Oppland), Konstellasjonen (Sør Trøndelag), Imploding Fictions (Oslo), Rimfrost (Nordland) og Grith Ea Jensen (Oslo) nye stemmer.
Jon Tombre trekker også frem at det stadig dukker opp nye scenetekstforfattere innen det frie feltet.
- Det er veldig positivt at stadig flere både nye og etablerte forfattere ønsker å skrive scenetekst, sier Tombre og trekker frem navn som Gro Dahle (Kattas Figurteater), Maria Tryti Vennerød (Åmot Operagard), Mette Karlsvik (Truppen) og Marco Demian Vitanza (Torkild Sansund).
Mangfoldig scene
Et annet trekk ved søknadsbunken er mangfold, både i uttrykk og bakgrunn representert ved blant andre Luis della Mea, Thud, Sudesh Adhana, Elle Sofe Henriksen,Toni Usman og Karen Nikgol.
- Det er interessant med nye stemmer i scenekunstfeltet med ulike bakgrunner og referanser, sier Tombre, som er glad for at scenekunsten blir mer mangfoldig.
At vi finner et mangfold i bakgrunn og etnisitet er også interessant sett i lys av publikasjonen Et skritt tilbake?En studie av kunstnere med innvandrerbakgrunn , som ble lansert av Norsk kulturråd denne uken. Der blir det diskutert ulike årsaker til at relativt få minoritetsnordmenn hittil har vært synlige i det norske kulturlivet. Her kan du lese mer om publikasjonen .
Tombre trekker også frem at fem av teaterprosjektene som har fått støtte henvender seg til barn og unge, Teater Tinghuset, Konstellasjonen, FlaatenBjørk kompani, NIE og Kattas Figurteater.

Publisert: 01.12.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!