home

Norsk scenekunst- sentrum eller periferi?

Det er tittelen på seminaret som TeaterTanken holder på Kunsthøgskolen i Oslo fredag.

TeaterTanken er «en ny norsk tenketank og ideell organisasjon som fokuserer på å skape kvalitativ diskurs og nytenkning rundt teater i det kulturpolitiske feltet. Medlemmene er kunstnere, regissører, dramatikere og skuespillere som jobber både innenfor og utenfor de store institusjonene, samt teaterkritikere og teoretikere».

Fredagens seminar
TeaterTanken har hittil holdt to seminarer som tar oppviktige kulturpolitiske spørsmål. Fredag kan interesserte møte opp kl. 15 på Kunsthøgskolen i Oslo, Scene 6, og være med på et seminar som retter søkelyset mot norsk teaterpolitkk, «Norsk scenekunst – sentrum eller periferi?» Paneldeltakere blir Tale Næss, Propellen Teater, Trondheim, Lene Aareskjold, RAS, Sandnes, Inga Moen Danielsen, Carte Blanche, Bergen, Nils Petter Mørland, Det Andre Teatret, Oslo og Kristin Bjørn, Ferske Scener/Radart, Tromsø. Hans Henriksen og Anette Therese Pettersen skal lede møtet.
Seminaret har tittelen «Norsk scenekunst- sentrum eller periferi». Om temaet for seminaret skriver TeaterTanken følgende: «Etter to seminarer med teach-ins og diskusjoner om teatrets situasjon i henholdsvis Nederland/Belgia og Sverige/Danmark, inviterer TeaterTanken til et seminar med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelser fra forskjellige scenekunstmiljøer i Norge i spennet mellom lokal forankring og globale perspektiver. Vi ønsker å kartlegge kunstens og kunstnernes vilkår på de ulike stedene og diskutere løsninger for fremtiden. Hvordan best tilrettelegge for en mangfoldig og sterk scenekunst av høy internasjonal kvalitet? Hva kan vi lære av de lokale erfaringene på nasjonalt nivå, i forhold til organisering, finansiering, produksjon og distribusjon?
Med seminaret vil vi fremsette påstanden at Norges spesielle geografi og demografi slett ikke er en hindring for kvalitet, aktualitet og internasjonalisering landet rundt, men at det kanskje snarere er manglende strukturell fleksibilitet og en økende standardisering som skaper problemer og bremser utviklingen.
Vi setter fokus både på de positive og på de negative erfaringene i et sveip over det norske teaterlandskapet».
To tidligere seminarer
I samarbeid med Dramatikkens Hus og Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift organiserte TeaterTanken 6. november et internasjonalt seminar om «Theatre in times of crisis» med både norske og nederlandske aktører. Som det står på sceneweb.no: «Nederland har i årevis vært en av hovedleverandørene av teaterforestillinger på et høyt internasjonalt nivå. Men med den nyliberale regjeringen, støttet av det populistiske og høyreekstreme partiet til Geert Wilders (PVV), blir budsjettkuttene i kultursektoren voldsomme. Beslutningen om å kutte 46% av støtten til scenekunst fra 2013 ble i år vedtatt i parlamentet. Fire ledende nederlandske og belgiske scenekunstnere og kritikere kom til Oslo for å forklare og kommentere situasjonen i Nederland og diskutere kunstneriske og politiske konsekvenser og strategier. Hvordan kan scenekunstnere motarbeide angrepet på offentlig støttet kunst? Hvordan kan teater bli så viktig at man unngår en liknende krise andre steder? Og hvordan skal vi forstå forholdet mellom de europeiske "culture wars" og situasjonen i norsk teater i dag?»
22. februar holdt TeaterTanken et nytt seminar over samme tema, «Theatre in times of crisis II» Sverige og Danmark, og denne gangen samarbeidet også Kunsthøgskolen i Oslo om prosjektet. TeaterTanken stilte her følgende spørsmål: «Hvordan er scenekunstfeltet organisert i våre naboland i dag? Hvilke vilkår gir dette for kunsten og kunstneren? Hvilke endringer har funnet sted de senere årene? Og hvilken teaterpolitisk utvikling kan vi se i dette?
De tar for seg hvordan scenekunstfeltet kan og bør organiseres i fremtiden. Hva er en ansvarlig teaterpolitikk?» og til å svare på spørsmålene hadde de fått dramatiker og dramaturg Jacob Hirdwall, regissør og dramatiker Stina Oscarson og teaterleder Linda Zachrison fra Sverige, regissør og dramatiker Martin Lyngbo og kunstnerisk rådgiver og produsent Lars Seeberg fra Danmark, pluss regissør og skuespiller Egill Heidar Palsson fra Island.

Danse- og teatersentrum har lagt sitt årsmøte til samme dag, og kommer til å være tilstede på seminaret.


 

Publisert: 18.04.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!