home

Nominerte - og vinnere - til Æddaprisene 2012

TeaterTanken, en "ideell organisasjon som fokuserer på å skape kvalitativ diskurs og nytenkning rundt teater i det kulturpolitiske feltet" hadde tatt initiativet til Æddaprisene 2012, Marius Kolbenstvedt  ledet utdelingsmøtet.

Prisene ble delt ut lørdag 2. juni under et åpent møte på Det andre teater,og de frammøtte kåret selv vinnerne med enkel håndsopprekning.

Marius Kolbenstvedt forteller at nominasjonene er kommet fra et sted mellom 25 og 30 av Teatertankens medlemmer på Teatertankens  (foreløpig) interne nettforum. Der er også de ulike kategoriene blitt diskutert. Undergruppen "Revolusjonsrådet" har stått for organisering og idéutvikling av prisen, som et ledd i en serie samtaler om endring i norsk teater.
-  Vi har hatt overskrifter som "kvalitet", "skillelinjer", "hva savnes?" og "Bli sint!". Rådet har bestått primært av Johanna Zwaig, Pia Maria Roll, Hildur Kristinsdottir, Marius von der Fehr, Ingvild Holm, Trine Falch og undertegnede, forklarer Marius Kolbenstvedt.

Her følger listen over nominerte og vinnere.

Alle i alfabetisk rekkefølge, vinnerne uthevet i halvfet

SESONGENS TEATERARBEIDER(E) 5 nominasjoner
Therese Bjørneboe
Ensemblet i Vinge/Müllers John Gabriel Borkman
Marte Wexelsen Goksøyr
Kai Johnsen, kunstnerisk leder for Dramatikkens Hus.
Nettverket Propellen Teater.

SESONGENS TEATERVITER(E) 5 nominasjoner
Dramatikkens hus
Elisabeth Leinslie for arbeidet med sceneweb
Fagutvalget på teatervitenskap UiO for å kjempe for faget sitt
Siren Leirvåg for også å kjempe for faget og kunnskapen.
Siri Forberg for å arrangere Monsters of Reality, symposium/festival,

SESONGENS PUBLIKUM
Det trønderske publikum for å gi stående applaus uansett hvordan forestillingen er, bare det er på Trøndelag Teater
Publikum på Mia Habibs Heads, RAS/TrAP/Mia Habib Productions/Sweet & Tender Norway/Shop31, Black Box Teater, for å innta scenen, overta all aktivitet og gi hverandre regi
Publikummet på Jeanne d’Arc, Nationaltheatret, for ikke å gå i pausen
Publikum på Papirløse fortellinger, Marco Vitanza/ Marius Havik, Dramatikkens hus/Nationaltheatret, for stor spredning i alder, nasjonalitet og inntekt
Publikum på 22/7 Dramatikkens hus/KHiO, for iherdig å forsøkte å følge eller bryte de instruksene de hadde fått
Publikum på Undertone på Black Box Teater, for å komme inn i et komplett mørkt rom, være åpne og gi like mye av seg selv som performerne

SESONGENS DEBUTANT(ER)
Det andre teateret
Ibrahim Fazlic, dramatiker, Fantastisk under Unge Dramatikere på Trøndelag Teater
Piet Gitz-Johansen, Mikkel Hofplass, og Josephine Kylen-Collins, alle funksjoner Answering Answering Machines, Akademiet for scenekunst
Iben Ossavy Kolbenstvedt, originalidé, medforfatter, skuespiller, Istialia, Fabula Rasa/Nationaltheatret
Kaja Waagen, Dramatiker og skuespiller i Laus, Teater Neuf Teaterscenen på Chateau Neuf

SESONGENS VISJON(ÆR)
Centralkomiteen for visjonen om samarbeid for vitalisering av Centralteateret
Fjerdeklasses produksjoner for å følge opp sitt seminar om visjoner for norsk teater med “Ett år etter” - blogg & forestilling på Dramatikkens hus samt tekspassager som: “Teater som opererer friere med hensyn til de faste hierarkiske oppgaveinndelingene, som nærmer seg både det kunstneriske og det praktiske på en annen måte vil lykkes bedre med å lage teater som i mye større grad kan utnytte de involvertes potensial - og skape forestilinger som er mer relevante og ensartede. Bare ved å gå nye veier, kan man komme til et nytt sted. Teatret trenger revolusjon. Nå.”
Kai Johnsen for visjonen om et risikovillig Dramatikkens hus kompromissløst styrt etter kunstneriske mål
Geir Kvarme og Ola G. Furuseth for visjoner om et nytt Oslo Nye, uttalt gjennom formuleringer som “det som trengs er en ansvarliggjort forpliktelse for hvert enkelt ledd i teaterproduksjonen om å tilføre nødvendighet.” & ”Hvorfor begynner vi ikke med å definere oss selv? Hvorfor er det ikke vi som forteller hva som er viktig - for oss? Hvorfor hender det at også vi setter likhetstegn mellom antall hoder i salen og kvalitet? At det er markedet som nok en gang bestemmer. Over tid tror vi at publikum vil se viktige forestillinger som har sprunget ut av en kunstnerisk nødvendighet – ikke ut av at noen trodde at det var dette publikum ville se.”
Propellen Teater for målbevisst, kompromissløst og modig arbeid for scenekunst og scenetekstutvikling. Vi velger å innstille oss selv siden det er vanskelig for oss å reise land og strand I Norge for å se hva som settes opp. Vårt eget arbeid derimot har vi stor innsikt i.

SAMTIDSRELEVANT PROSJEKT RETTET MOT BARN
Istialia, Fabula Rasa, Nationaltheatret
Konstellasjonen, for sin konsekvente og visuelle satsning for de aller minste
Readymade Baby, Karstein Sollie, Dansens Hus
Roadkills, Cecilie Løveid, Akershus Teater/Dramatikkens hus.
Urmakarens Hjarte av Sandsund/Lie produksjoner, co-produsert av Sogn og Fjordane Teater, Rogaland Teater og Førdefestivalen

SAMTIDSRELEVANT PROSJEKT RETTET MOT UNGE
De grenseløse Hege Haagenrud
Her.nå.siden av Tale Næss, Propellen Teater, HiNT, DKS
1000 zasto 1000 zato, Azra Halilovic, co-produsert av Teaterhuset Avant Garden, vist på Avant Garden og Black Box Teater
“I much prefer being able to see the eyes” av Toril Solvang, Propellen Teater, vist på Svartlamons Verkstedhall og Dramatikkens hus
Sound of freedom, Amund Sjølie Sveen, Ultimafestivalen/Dramatikkens hus
Å leve på kode 6, Monica Borg Fure, Blendwerk, spilt på Centralteaterets Caféscene

SAMTIDSRELEVANT PROSJEKT, MINDRE SCENE (UNDER 300 PLASSER)
=Oslo, inspirert av tekster fra bladet =Oslo, Petter Næss med flere, Det Norske Teatret
Ikkje direkte råka av Maria Tryti Vennerød, Cappelen Damm/Dramatikkens hus, Diverse aktører
Jeg svarte på en drøm, Siv Svendsen/Marte Wexelsen Goksøyr, Dramatikkens hus
John Gabriel Borkman, Vinge/Müller/Reinholdsen, Volksbühne, Prater
Kunsten å bli tam, de Utvalgte, co-produsert av Black Box Teater
Lindås av Eirik Fauske med familie, co-produsert av Teaterhuset Avant Garden, vist på Avant Garden og Black Box Teater
Lykkelig til mine dagers ende- et orgastisk lærestykke fra den markedslibidinøse skogen, Sara Li Stensruds/Ine Wilman, co-produsert av Dramatikkens hus. spilt på Black Box Teater.
Papirløse fortellinger, Demian Vitanza/Marius Havik, Dramatikkens hus/Nationaltheatret, for sin handleevne, mot til å agere (reagere), og å stable et relevant, samfunnskritisk prosjekt på bena på kort tid. Nationaltheatrets restaurant
New Frontiers #1-8, TeaterTanken, Dælenenggata 31, von der Fehr/Zwaig med gjester.
Å hviske og rope, Goksøyr/Martens, 4.klasse, KHiO

SAMTIDSRELEVANT PROSJEKT, STOR SCENE (OVER 300 PLASSER)
Det var dessverre ikke mange nok verdige kandidater til å foreta nominasjoner for denne sesongen. Vi håper teatrene tar dette til etterretning og kommer sterkere tilbake i kommende sesonger.
Prisen går uten konkurranse til Dansens Hus for Can we talk about this? med DV8

SESONGENS KRITIKK
Nominasjonene i denne kategorien kom fra salen, og prisen ble delt mellom Eivind Haugland/Sidsel Pape

SESONGENS SKANDALE
Billettprisene for barn på de nationale scenenes barneforestillinger
Den norske opera og balletts avslag på Cecilie Ores prosjekt Adam & Eve - A Divine Comedy om vold mot kvinner
Det humanistiske fakultet, institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO for dårlig behandling av Teatervitenskap som fagkrets, og gradvis utfasing av faget ved å stanse opptak av nye studenter.
Heddaprisen for barn og unge for å unnlate å nominere noen i forrige sesong
NTLFs høstseminar, for sin forveksling av dialog og monolog
Norske kultursponsorers involvering i korrupsjon, menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser med mer
Styret på Dramatikkens Hus

TEATERTANKENS VANÆRESPRIS
Det humanistiske fakultet, institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO for dårlig behandling av Teatervitenskap som fagkrets, og gradvis utfasing av faget ved å stanse opptak av nye studenter.

 

Publisert: 08.06.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Jeg svarte på en drøm

Jeg svarte på en drøm

Foto Julie Høigilt

=Oslo

=Oslo

Foto Erik Berg

Urmakarens hjarte

Urmakarens hjarte

Foto Olav Reiakvam