home

Feilaktig om teaterstøtte?

 Knut Are Tornås, redaksjonsleder i Kulturnytt, sier  21. september til Klassekampen at Kulturnytt prøvde å "kaste lys" over hvorvidt det er verd å bruke så mange millioner på de frie gruppene, ettersom de ikke sees av så mange.  Jeg mener "lyskastingen" til NRK rett og slett er dårlig journalistikk.

Feilaktig om teaterstøtte?
Kulturnytts hovedoppslag om morgenen mandag 10. september var at det er «kulturstøtte på ville veier»« når «teater som få publikummere velger å se, får omfattende pengestøtte». Journalistens hovedargument var at «til tross for flere av dem har nådd ut til et svært lite publikum...  har fem såkalte frie grupper fått rundt 60 millioner i statsstøtte i år». Journalisten tåkela behendig at millionene han viste til, ikke skal utbetales i 2012, men støtte gruppenes kunstneriske produksjon i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. og at de ikke skal gå til fem «såkalte frie grupper», men til  åtte.

Med utgangspunkt i dette anklaget jeg NRK/Kulturnytt for misvisende og fordomsfull journalistikk.  Fredag 21. september fulgte Klassekampen opp saken, og intervjuet Kulturnytts redaksjonsleder Knut Are Tornås . Han innrømmet at «det i det aktuelle innslaget kunne ha komme tydelegare fram at dei 60 millionane som vart nemnd i opninga var fordelt over fleire år, men understrekar at dette kom fram seinare i innslaget».
Med dette sikter Tornås antakelig til at journalist Gjermund Jappée noe senere i sendingen sier – jeg siterer ordrett –«tidligere i år fikk Verk Produksjoner tildelt nye 12 millioner kroner av Kulturrådet til forestillinger i årene som kommer». «Nye 12 millioner» kan ikke bety annet enn at Verk Produksjoner også tidligere har mottatt 12 millioner statlige kroner. Dette er feil. I 2009, 2010 og 2011 mottok Verk Produksjoner 1,5 million årlig i støtte, dvs. 4,5 millioner totalt.
Tornås mener ellers at «det var det me (Kulturnytt) prøvde å kasta lys over, om det er verdt å bruke så mykje pengar som når ut til såpass få». Kulturnytt prøvde overhodet ikke «å kasta lys» over problemstillingen, det ble ikke framført ett eneste argument til forsvar for statens (i virkeligheten minimale) bevilgninger til det frie feltet. I stedet ble det konsekvent brukt feilaktige tall til å underbygge propaganda for at det ikke «er verdt å bruke så mye pengar som når ut til såpass få».
Jeg mener fortsatt at denne typen journalistikk ikke hører hjemme i statskanalen NRK.

Publisert: 26.09.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (1):

Tove Bratten, daglig leder, Danse-ogteatersentrum28.09.12 09:49
Dette er en veldig viktig sak som tas opp, fordi det skaper et vrengebilde av både tilskuddsordninger og publikumstall for det frie scenekunstfeltet! Det er pussig at da undertegnede kontaktet Gjermund Jappée for å undersøke selve saken - da hadde ikke vi hørt den ennå, vi hadde bare hørt om den, så skulle han se på en mulig oppfølger. Jeg viste da til tall Idalou Larsen har utarbeidet for oss i forbindelse med våre innspill til Engerutvalgets arbeid. Jeg ba ham også kontakte henne for mer informasjon. I mellomtiden fikk vi en link til saken av Jon Refsdal Moe på Black Box Teater. Man skulle tro det var i alles interesse iallefall å få fakta på bordet, men det er bare å registrere at NRK i dette tilfellet synes sin oppfatning av det frie scenekunstfeltet er viktigere, enn feltets faktiske bilde. Statistisk sentralbyrå har følgende tall for 2010: Institusjonene: 1 830 175 publikummere. Antall viste forestillinger: 9 175 De frie gruppene: 878 002 publikummere. Antall viste forestillinger: 6 057 Totalt: 2 708 177 publikummere. Antall viste forestillinger: 15 232 Det frie scenekunstfeltets publikumsandel i 2010 var dermed litt over 31,6 %, mens antall forestillinger var ca. 39,8 prosent. Her skal man også huske at tallene vi opererer med bygger på tallmateriale fra 83 kompanier, mens feltet består av mange flere. Det betyr at aktivitet og publikumstall er mye høyere. Det frie feltet hadde bare cirka 5 % av statens bevilgninger til scenekunst. Til sammenligning: I 1996 sto den frie scenekunsten for 30 % av alle forestillinger, for 20% av publikum og hadde 3 % av bevilgningen. Tallenes tale er klar: For 2012 er det totalt innvilget 1 717 130 mill. til kap. 324 Scenekunstformål, og avsetning til scenekunst under Norsk Kulturfond er på 106,3 millioner. Av denne summen går bare vel 70 prosent til direkte produksjonsstøtte til danse- og teatergrupper. Denne støtten vil dermed være i underkant av 75 000 mill. eller på ca. 4,7 av det totale scenekunstbudsjettet. Det betyr at siden 1997 har produksjonsstøtten til det frie scenekunstfeltets ikke økt med mer enn 1,7 % - til tross for rapporter om det frie feltet, kulturmeldinger, scenekunstmeldinger – og ikke minst Kulturløftene, både I og II! Tar vi med den indirekte støtten (dvs til programmerende teatre, festivaler, organisasjoner mm) til det frie feltet, er de totale statlige bevilgninger til denne viktige delen av scenekunsten på til sammen 162, 62 mill., eller 9,47 prosent av det totale scenekunstbudsjettet. Det er dette som er situasjonen for fri scenekunst og som burde danne grunnlag for diskusjonen om grunnlag for støtte til det frie scenekunstfeltet! Og ikke tabloide og kunnskapsløse talloppstillinger!