home

Kulturbudsjettets tapere

En kort historikk viser at kompaniene i det frie scenekunstfeltet har vært kulturbudsjettets tapere i flere år: Årets budsjett utmerker seg med rekord- påplussinger. Men ingen til det frie scenekunstfeltet. Den ene etter den andre drysser Aps kulturministre millioner over det meste. Men institusjonsbundne som de er, vet de vel ikke engang at det eksisterer ikke-institusjonelt teater!

Tove Bratten i Danse- og teatersentrum har sendt ut en pressemelding som viser at også i år er de frie scenekunstkompaniene budsjettets tapere. Det er ikke første gang!

Kort historikk

Kulturbudsjettet for 2010 forsømte de frie scenekunstgruppene: «Tilskuddsordningen for fri scenekunst som forvaltes av Kulturrådet, men som for enkelthets skyld siden i fjor står oppgitt i scenekunstkapitlet, fikk i 2009 en økning på 3 millioner. I år er økningen redusert til 1,5 millioner», konstaterte jeg 15. oktober 2009.

I budsjettet for 2011 var situasjonen at «det såkalte «frie feltet» må klare seg med litt over hundre millioner, nærmere bestemt 106,43 millioner, dvs. med litt over 6 prosent av den totale avsetningen.
Bevilgningen til det frie feltet er riktignok økt med 7,1 millioner kroner, men av disse er fire millioner øremerket tre ulike danseprosjekter: «2 millioner til en ny ordning for arrangører av danseforestillinger, inkl. dansefestivaler... 1 mill. kroner til styrking av pilotprosjekter som skal bidra til å utvikle profesjonelle dansemiljøer rundt om i landet, (og) ordningen for formidling av scenekunst er styrket med 1.mill.kroner, og det er en forutsetning for styrkingen at den skal komme danseprosjekter til gode» (Kulturbudsjettet side 104). Dermed er det 3,1 millioner til fri disposisjon, det vil si 3,1 millioner som enten kan gå til å støtte enkeltprosjekter eller til en ny basisfinansiering. Pengene ble brukt til basisfinansering, og den gikk til kompaniet Vinge/Müller,

I 2011 reagerte Tove Bratten med skuffelse på kulturbudsjettet for 2012: Av de friske 86 millionene foreslått på scenekunstfeltet, er kun 7, 1 mill kr avsatt til ulike ordninger og tiltak innen fri scenekunst. 4 mill av disse er øremerket tiltak for dans. Det betyr at det kun er 3,1 mill kr igjen av ”påplussingen” som skal gå til styrking av øvrige ordninger på Kulturfondets post 55, alternativt 56.

"Scenekunst-budsjettets taper

Statens tilskudd til scenekunst foreslås økt med 114,9 millioner kroner i 2013. Scenekunsten er dermed en av kulturbudsjettets vinnere. Men av disse 114,9 millionene er ikke mer enn 6,1 millioner, eller 5,3 prosent, tiltenkt den frie scenekunsten som dermed er scenekunstbudsjettets desiderte taper...  

Det er bred politisk enighet om den frie scenekunstens betydning. De ikke-institusjonelle kompaniene skaper en scenekunst med et mangfold av uttrykksformer for et stort og bredt publikum, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Den frie scenekunsten er dessuten hovedleverandør av produksjoner/workshops til Den kulturelle skolesekken. 

I 2011 viste institusjonene 7678 produksjoner og hadde totalt 1 416 913 tilskuere, mens de ikke-institusjonelle kompaniene viste 6645 produksjoner og hadde totalt 700 731 tilskuere. Det betyr at den ikke-institusjonelle scenekunsten har 33,1 % av alle scenekunstens tilskuere og står for 46, 4 % av alle visninger

I år var det frie feltets andel av scenekunstmilliardene på ca 6,0 %. For 2013 foreslås andelen satt opp med 6,1 millioner som tilsvarer 0,2 % økning i forhold til det totale scenekunstbudsjettet! Dette betyr atlangt fra å være en budsjettvinner i 2013 er den frie scenekunsten en klar budsjett-taper med en økning som ikke engang tilsvarer lønns- og priskompensasjonen på 3,3 %.  

Dette er et klart brudd på Kulturløftet som skulle «sikre et godt teatertilbud, bl.a. gjennom å styrke institusjonsteatrene, den frie scenekunsten og teaterfestivalene. Barne- og ungdomsteater og amatørteater skal få et løft.»

 Midlene til de frie gruppene administreres av Norsk kulturråd, og foreslås økt med 6,1 millioner kroner, fra 106,5 til 112,6 millioner. Langt fra alle disse midlene går til produksjonstøtte. Som det står i budsjettet skal midlene gå til «teater og dans, basisfinansiering av frie scenekunstgrupper,scenetekst, formidling avscenekunst, koreografiutvikling og andre scenekunsttiltak m.m.» Av den foreslåtte økningen på 6.1 millioner har kulturministeren, med suveren forakt for prinsippet om armlengdes avstand, besluttet at «3 millioner kroner skal gå til basisfinansiering av et dansekompani, en million til støtte til danse-arrangører, og en million til regionale dansemiljøer. » Da gjenstår 1,1 millioner kroner som Norsk kulturråd står fritt til å bruke til produksjonsstøtte.

 Bekymringen er stor. Årets budsjettforslag innebærer en reell svekkelse av det frie scenekunstfeltet, og den går verst ut over de frie teatergruppene. Regjeringen hadde sjansen til å synliggjøre en offensiv for feltet, men den sjansen grep den aldri. Til neste år er det valg, og vi spør politikerne: Hvilke strategi har dere for det frie scenekunstfeltet?

 Tove Bratten.

Daglig leder for Danse-og teatersentrum"

 

 

Publisert: 10.10.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Tove Bratten

Tove Bratten