home

Ikke noe mer til frie scenekunstgrupper

Ikke en krone mer til de frie sceniske gruppene.Kulturkomiteens flertall støtter opp om Anniken Huitfeldts forslag om å øremerke 3 millioner kroner til å basisfinansiere nok et nytt dansekompani. De siste ukers debatt har tydeligvis gått stortingsrepresentantene hus forbi. 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vil vise til at avsetningene på posten foreslås økt med 6,1 mill. kroner til 112,6 mill. kroner og støtter dette. Flertallet mener dette er i tråd med regjeringens kulturløft og vil vise til Kulturløftet II hvor det står:

Støtte opp om den positive utviklingen i norsk dans blant annet gjennom å styrke tilskuddsordningen for dans. Det skal satses på talentutvikling innen dansekunsten. Det skal være en bred satsing på mange ulike danseuttrykk over hele landet. Nasjonalballetten skal styrkes».

Flertallet viser til at som en oppfølging av satsingen på dans er fondet foreslått styrket med 5 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner til basisfinansiering, 1 mill. kroner til arrangørstøtte og 1 mill. kroner til regionale dansemiljøer. Flertallet støtter dette. Familie- og kulturkomiteens innstilling nr. 14 S. punkt 4.9, kap. 324, Scenekunstformål, side 203."

Komiten legger riktignok til følgende: Flertallet er glad for økningen til scenekunstfeltet, men vil be regjeringen vurdere hvordan man kan sikre det frie scenekunstfeltet i kommende budsjetter."

Det kan gi håp for 2014, men hjelper særdeles lite i år.

Det er skuffende at kulturkomiteens representanter i så liten grad har fulgt med i debatten omkring denne prioriteringen i Anniken Huitfeldts kulturbudsjett. Budsjettet ble riktignok lagt fram av den nye kulturministeren, Hadia Tajik, men hun hadde knapt vært statsråd i to uker og hadde derfor neppe noen innvirkning på 2013-budsjettet. 

Komiteens flertall hadde for øvrig ikke trengt desavuere  prioriteringen av dansen. Flertallet, dvs. medlemmene av den rødgrønne koalisjonen, kunne nøyd seg med å innvende at denne typen øremerking er prinsipielt uforenlig med den frie dømmekraften Kulturrådets medlemmer er utnevnt for å utøve. Og dermed bestemt at de tre millionene skulle gå til en ny basisfinansiering der Kulturrådet selv måtte peke ut det beste kompaniet, enten innen dans eller innen teater. 

Men  når en flertallsregjering rår grunnen, er det dessverre helt uaktuelt å vente seg at ikke komitéflertalllet bøyer seg for det regjeringen sier. I de gode gamle dager, dvs. før den rødgrønne flertallsregjeringen kom i 2005, var Stortinget et spennende forum for politiske debatter og beslutninger. Da ville utvilsomt flere av Huitfeldts kulturpolitiske prioriteringer skapt debatt, ja til med kanskje blitt endret på. Slik skjer dessverre ikke lenger i dag. Lenge leve demokratiet. 

Publisert: 07.12.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (1):

Tove Bratten , daglig leder Danse-og teatersentrum11.12.12 18:56
Dette er en kommentar helt i tråd med DTS sitt syn! Vi er opptatt av å styrke fri scenekunst! Vi bad komiteen legge inn en føring som kan bidra til å sikre fri scenekunst i fremtiden. Det er vi glad for å ha fått gjennomslag for i komiteen! Det kommer vi til å arbeide videre med! Vi er nå opptatt av å se hvordan vi fortest mulig kan få frem politiske tiltak som kan bidra til å sikre kunstnerskapene innen fri scenekunst, et felt der både dans og teater har "vokst opp sammen" og som sammen bidrar til utvikling og fornyelse av scenekunsten i Norge.
Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt