home

«37 millioner til tre scenekunstgrupper»

En ny basisfinansiering i år, og Verdensteatret og Vinge/Müller kompaniet får innvilget søknaden om fire nye basisfinansierte år fra 31.12.2014. Det betyr at det i år bare kommer tre friske millioner i tillegg til de 24 som fra før av bevilges til åtte basisfinansierte grupper.

I fjor misforsto NRKs Kulturnytt en pressemelding som Kulturrådet hadde sendt ut 27. mars med overskriften «56,6 millioner til fem scenekunstgrupper», og laget en ytterst polemisk sak om at «teater som få publikummere velger å se, får omfattende pengestøtte». Kulturnytts kommentator i saken, DinePengers sjefredaktør Tom Staavi, ga uttrykk for at det er «kulturstøtte på ville veier når mindre grupper som trekker få publikummere, får millioner av kroner i statlig støtte».
Etter hvert kom det fram at Kulturnytts påstander skyldtes at de ikke kjente godt nok til til den rødgrønne regjerings politikk overfor det frie scenekunstfeltet. Kanskje ikke så rart tatt i betaktning av at det Kulturløftets punkt 8 slår fast at «støtten til frie teatergrupper må økes kraftig». Men de facto hadde Kulturrådet kommet fram til tallet 56,6 millioner ved å legge sammen pengene som kom til å bli brukt til basisfinansieringen fra 2012 til 2016.
Så er det bare å håpe at headingen på årets pressemeldingen, «37 millioner til tre scenekunstgrupper» ikke nok en gang vil bli misforstått.
En ny basisfinansiering
Kulturrådet har vedtatt at Heine Røstad Avdals dansekompani skal basisfinansieres i fire år. Siden Avdal og Shinozaki etablerte sitt kunstneriske virke i 2000, har de jevnlig mottatt støtte fra Kulturrådet. Siden 2007 har de også tre ganger mottatt flerårig prosjektstøtte
All den tid Stortingets kulturkomité i desember mente at tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt var i sin fulle rett da hun påla Kulturrådet å gi et dansekompani de tre nye basisfinansierings–millionene hun hadde bevilget, er opplagt Heine Røstad Avdals kompani et glimrende valg.
Sammen med japanske Yukiko Shinozaki driver Heine Røstad Avdal det Brusselbaserte kompaniet Deep Blue, I fjor gjestet produksjonene til de to koreografene blant annet Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Yokohama International Dance Triennale i Japan, og Guangdong Modern Dance Festival i Kina.
Arne Fagerholt, medlem av Norsk Kulturråd og leder av Faglig utvalg for dans uttaler at «gjennom Avdals produksjoner har Heine Avdal og hans faste samarbeidspartner Yukiko Shinozaki utviklet et markant kunstnerskap og har vekket oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Kunstnerduoen står for ett av de mest sentrale, vitale og ettertraktede kunstnerskapene i norsk og europeisk scenekunst.»
Ni kompanier
Det er nå ni ikke–institusjonelle scenegrupper som mottar treårig basisfinansiering. Kulturrådet skriver i en presesmelding at «seks av disse scenegruppene – Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, Winter Guests og Avdals produksjoner – arbeider helt eller delvis med et koreografisk, bevegelsesorientert uttrykk». De tre teatergruppene er Verdensteatret, Verk produksjoner og teaterkompaniet Vinge/Müller.
Kulturrådet har tidligere forlenget basisfinansieringen til de to første mottakerne, Verdensteatret og Jo Strømgren kompani, med fire år, det vil si at deres basisfinansierte tid går ut 31.12.2014.
Nå har Kulturrådet besluttet at Verdensteatret skal motta basisfinansiering i fire nye år, fra 1.1. 2015 til 31.12. 2018. Vinge/Müller har vært basisfinansiert siden 2011, og får en ny periode fra 1.1.2015 til 31.12.2018. Grupper er etablert i Berlin, og har ikke vist noen av sine produksjoner i Norge siden de ble basisfinansiert
Alle må kunne søke
Det er positivt at Kulturrådet understreker behovet for flere basisfinansiering til teatergrupper. Det er iallfall nærliggende å tolke pressemeldingens følgende avsnitt i den retning:« statsbudsjettet for 2013 ble ordningen økt med tre millioner kroner, som var øremerket til scenekunstgrupper som arbeider med dans. Det var flere sterke søkere blant de 13 som søkte om førstegangstilskudd, fra grupper som arbeider med teater-, performance- og danseuttrykk.
- Det viser på nytt at det finnes et behov i hele den frie scenekunsten for flerårig finansiering som innbefatter drift, formidling og skapende arbeid, forteller Melanie Fieldseth, scenekunstkonsulent i Kulturrådet.
- Det er derfor viktig at alle scenekunstgrupper har anledning til å søke basisfinansiering, uavhengig av uttrykk eller sjanger, sier Fieldseth.» (Min utheving).

Publisert: 21.03.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Heine Avdal

Heine Avdal