home

Kim Bjarke overtar Oslo Nye

Det ble som ventet: Danske Kim Bjarke blir sjef for Oslo Nye Teater når Catrine Telle går av 31, desember i år. Han sier han vil "forene det beste fra institusjonsteatret med det beste fra prosjektteatret". I de siste årene har han vært kunstnerisk leder for Nørrebro Teater i Købenahvn, og hans kunstneriske prosjekt har vært  "å utvikle og fornye det moderne underholdningsteateret, blant annet gjennom en fusjon av musikkteater, stand up og mer tradisjonelt teater.".

"Bjarke var også en av kandidatene som alle ansatte-gruppene på teateret samlet seg om", skriver styrelder Jan Erik Knarbakk i teatrets pressemelding om ansettelsen. Skulle være interessant å få vite hvem de andre var!

Men her er teatrets pressemelding: "Styret for Oslo Nye Teater har ansatt Kim Bjarke (54) som ny teatersjef etter Catrine Telle, som går av ved årsskiftet. Kim Bjarke er dansk og utdannet sceneinstruktør fra den danske Statens teaterskole. De siste tre årene har han vært kunstnerisk leder for Nørrebro Teater i København.
Kim Bjarke er en kjent teaterprofil i Danmark. Han er en vidtfavnende teatermann, som har bred erfaring med klassikere som Shakespeare, Ibsen, Dostojevski og Norén. De siste årene har han imidlertid ikke minst gjort seg bemerket som en fornyer av komedien i sitt hjemland.
Kim Bjarke har arbeidet som instruktør og kunstnerisk rådgiver for en rekke av Danmarks mest kjente teaterscener, blant annet Det Kongelige Teater i København, det danske nasjonalteateret.  Han har også bakgrunn som instruktør på norske teatere, med iscenesettelse av flere kritikerroste forestillinger på  Nationaltheateret i Oslo og Den Nasjonale Scene i Bergen.  Bjarke var kunstnerisk rådgiver for Bjarte Hjelmeland i hans fireårs-periode som teatersjef for Den Nasjonale Scene.
I alt har Kim Bjarke  28 års erfaring som leder av ca. 100 teater- og TV-prosjekter i de nordiske land. Han har ikke hatt oppgaver på Oslo Nye Teater tidligere.

Nørrebro Teater, som  Kim Bjarke  har vært kunstnerisk leder for de siste årene, ville i norsk sammenheng kalles et prosjektteater. Teateret har bl.a. ingen fast ansatte skuespillere. Bjarkes oppgave på Nørrebro Teater har vært å utvikle og fornye det moderne underholdningsteateret, blant annet gjennom en fusjon av musikkteater, stand up og mer tradisjonelt teater.Hva mener Kim Bjarke han kan tilføre Oslo Nye Teater?
- Arbeidsglede! sier han.
-  Å gi husets medarbeidere lyst og motivasjon til å yte sitt beste er et viktig mål: Gjennom en ny og sterk kunstnerisk profil hvor strategien i første omgang er å få publikum tilbake i salongen. Gjennom et repertoar som på lengre sikt både er salgbart og kunstnerisk nødvendig. Et stort publikum skaper entusiasme overalt i et teaterhus. ONT må finne igjen troen på seg selv.
- Min motivasjon er sterk fordi jeg ser attraktive muligheter i byrådets opplegg. Vi kan skape et fleksibelt teater i tiden, som kan forene det beste fra institusjonsteateret med det beste fra prosjektteateret.
   - Jeg vil streve etter å være en person som med kunnskap, kjærlighet og konsekvens kan samle kreftene på ONT og stikke ut en klar kunstnerisk kurs for fremtiden. Teateret står overfor en omstilling og forandringsprosess som blir krevende for alle. Det er en prosess jeg vil gå inn i med målrettet tålmodighet, sier Kim Bjarke.

Ser fram til samarbeid
O
slo Nye Teaters styre er meget tilfreds med at Kim Bjarke har takket ja til jobben som ny teatersjef. Vi ser fram til å samarbeide med ham, sier styreleder Jan Erik Knarbakk i en kommentar.
-  Det var flere gode kandidater til teatersjefstillingen på Oslo Nye, og vi er selvsagt glade for at interessen blant kvalifiserte søkere var stor. Ansettelsesprosessen har også vært så åpen som mulig på teateret, med stort internt engasjement. Det mener jeg er bra.
-  Etter grundige drøftinger ble Kim Bjarke styrets førstevalg. Vi mener han har kvaliteter, kompetanse og en erfaringsbakgrunn som gjør ham meget godt egnet til å  være Oslo Nyes kunstneriske leder inn i en spennende omstillingsperiode for teateret. Bjarke var også en av kandidatene som alle ansatte-gruppene på teateret samlet seg om. Jeg er sikker på at han vil bli møtt med glede og store forventninger,  sier Knarbakk."

Publisert: 16.04.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Oslo Nye Teater

Oslo Nye Teater