home

Nytt åremål for Hanne Tømta

Kanskje ikke så overraskende fortsetter Hanne Tømta som sjef på Narionaltheatret for nye fire år. Men styrets ansettelsesprosess har vært forbausende grundig.

«Styreleder Anne Enger vil på pressekonferansen offentliggjøre utfallet av rekrutteringsprosessen for teatersjef for ny åremålsperiode ved Nationaltheatret. Deretter blir den nye sjefen presentert.»
Søkerne
16 personer hadde søkt sjefsstillingen på Nationaltheatret da listen ble offentliggjort 9. april. På dette tidspunktet hadde allerede 4 søkere trukket seg, så det gjensto 12 søkere, hvorav to menn som ikke ønsket sitt navn offentliggjort.
Navnene til de to svenske regissørene Hugo Hansén og Stefan Larsson er ikke skikkelig kjent utenfor Sveriges grenser, og de ble derfor ikke regnet som sterke kandidater. Blant de gjenværende søkerne med relevant bakgrunn var Hanne Tømta, Nils Johnson og Anders T. Andersen. Hanne Tømta var den eneste aktuelle kvinnen, for uansett den kunstneriske kompetansen til danser og koreograf Monica Herstad, er hun ingen opplagt sjef for selveste Nationaltheatret. Nils Johnson markerte seg som en uvanlig profilert og kunstnerisk spennende teatersjef på Hålogaland Teater fra 2001 til 2009, men han kom ikke i betraktning da Det Norske Teatret søkte Vidar Sandems etterfølger i 2009, og kunstnerisk leder for Teater Ibsen, Anders T. Andersen, kan knapt sies å ha den erfaringen som trengs for å lede Nationaltheatret.
Dersom ikke de to «hemmelige» søkerne var kjempesterke kandidater, lå alt til rette for at Hanne Tømta skulle få et nytt åremål som Nationaltheatrets sjef, en praksis som for øvrig er ganske vanlig: både Ellen Horn og Eirik Stubø satt gjennom to åremål.
Jeg er derfor ikke den eneste journalisten som ble litt forbauset over at Nationaltheatret valgte å innkalle til en pressekonferanse for å presentere «den nye sjefen». Det ble spekulert fritt: Kunne det tenkes at valget var falt på en av de to mennene som ikke ønsket sitt navn offentliggjort? Og hvem kunne det i så fall være? Både Eirik Stubø og Hanne Tømta kom til Nationaltheatret etter å ha ledet Rogaland Teater – kunne det tenkes at nåværende sjef for Rogaland Teater, Arne Nøst, ville fortsette tradisjonen? Eller – hvem vet? Kanskje Alexander Mørk-Eidem planla å forlate Stockholm og vende tilbake til Oslo?
Ansettelsesprosessen
Spenningen var til å ta og føle på da styreleder Anne Enger grep mikrofonen og redegjorde for en svært så grundig ansettelsesprosess. Det ble opprettet et ansettelsesråd bestående av styreleder Anne Enger som også ble valgt til å lede arbeidet, nestleder Siri Frost Stern, styrets to ansatte-representanter , Kim Haugen og Linda Braseth, pluss en tillitsvalgt fra det kunstneriske personalet, Mattis Herman Nyquist, og en fra det øvrige personalet.
Det ble inngått et samarbeid med rekrutteringsselskapet Visindi Oslo A/S som gjennomførte en rekke samtaler med styret, ansettelsesrådet og representanter for administrasjonen, samtaler som dannet bakgrunnen for «en kravprofil» som ble avgjørende for vurderingen av kandidatene.
Sju kandidater ble plukket ut til å møte ansettelsesrådet. Fire av dem ble invitert til finaleintervju der det ble «gjennomført test, intervju, referansesjekk, kredittsjekk og det ble foretatt nettsøk». På dette punktet valgte to av de fire kandidatene å trekke seg av private årsaker.
Visindi vurderte de to siste kandidatene, og «på denne bakgrunn besluttet administrasjonsrådet enstemmig å anbefale styret å vurdere en av kandidatene». 21. mai fattet styret et foreløpig vedtak om ansettelse som ble sendt ut til de ansattes representanter og vararepresentanter i Bedriftsforsamlingen med frist til å uttale seg til 3. juni.
På et telefonisk styremøte i dag tidlig vedtok styret å ansette Hanne Tømta for en ny åremålsperiode på fire år, dvs. fra 1.1.2015 til 31.12.2018.
En viktig periode
Tatt i betraktning at ansettelsesprosessen har resultert i forlengelsen av sittende teatersjefs mandat, har den vært forbausende grundig. Det er årsaken til at jeg – med rette eller urette – sitter igjen med inntrykket av at styre og ansettelsesråd først ble overbevist om at å ansette Hanne Tømta for fire nye år da det ikke dukket opp nye og sterkere kandidater.
Men det gjorde det altså ikke, og det er ingen grunn til å tvile på at Anne Engers oppriktig gleder seg over at Hanne Tømta fortsetter som teatersjef.
For å si det med teatrets egne ord har Hanne Tømta «vist, gjennom bredde og dristighet at hun har den nødvendige tyngde.  Hun har bred ledererfaring og sterk regibakgrunn, en internasjonal orientering og erfaring og er en relasjonsbygger som forstår det kunstneriske landskapet og nyter respekt også utenfor Norges grenser. Som sentral aktør i samfunnsbildet, setter hun Nationaltheatret på kartet og har klare tanker og planer for hvordan dette skal videreutvikles.
Hanne er svært opptatt av at teatret skal være samfunnsnyttig og ivareta sin rolle og sitt oppdrag. Dette er styrende for henne som øverste leder, og preger hennes lederstil og hva hun kommuniserer. Hun har sine klare kunstneriske visjoner, og er samtidig seg bevisst sin rolle som leder for hele huset, ikke bare det kunstneriske.
Hanne har tatt viktige og sterke grep for å styrke og profesjonalisere virksomheten, og har
omstillingsstyrke og gjennomføringskraft til også å lede og legge til rette for det som vil komme i forbindelse med en ombygging».
Hanne Tømta sier selv at hun først og fremst er opptatt av kvalitet, og vil kjempe mot en kommersialisering av teaterrepertoaret.
«Kvalitet skal være rettesnoren for teatrets arbeid. Det er forskjell på godt og dårlig. Teatret må ikke reduseres til en arena der publikum utelukkende får det de vil ha. Flere og flere kulturinstitusjoner orienterer seg mot hva som er salgbart. Nationaltheatret skal med meg som sjef fortsette å gi publikum det de ikke visste at de ville ha», sier hun i teatrets pressemelding.
Etter de første fire årene har teatersjef Hanne Tømta fremdeles mange utfordringer å gripe tak i. Det skal bli spennende å følge henne gjennom den fem neste.

Publisert: 04.06.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Hanne Tømta

Hanne Tømta

Foto Marius E. Hauge