home

Kan kunsten kvalitetvurderes?

For første gang er tre institusjonsteatre blitt kvalitetsvurdert av et uavhengig ekspertpanel. I går mottok kulturminister Hadia Tajik evalueringsrapporten som har fått den humørfylte tittelen Kvalitet for alle penga?

Hvert år leverer institusjonsteatrene rapporter der de tallfester at de har nådd målene som staten har satt for deres virksomhet: «et profesjonelt tilbud av teater-, opera- og danseforestillinger og andre scene uttrykk over hele landet, høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse, nå hele befolkningen, større mangfold og effektiv ressursutnyttelse».
Tre teatre evaluert
I stortingsmeldingen Bak kulissene varsler regjeringen at nå ønsker den den med noen års mellomrom å foreta systematiske «evalueringer av kvalitativ måloppnåelse» også for scenekunstinstitusjonene. Tidligere er det bare blitt gjort med knutepunkt-institusjonene. Forslaget fikk støtte av Enger-utvalget som mente «kvantitative måleindikatorer bør erstattes av kvalitetsvurderinger og analyser av kulturinstitusjonenes samfunnsrolle».
Og på en pressekonferanse i går fikk kulturminister Hadia Tajik overlevert tidenes aller første kvalitetsevaluering av institusjonsteatre. Dramaturg ved Det Norske Teatret, Ola E. Bø, har ledet et evalueringspanel bestående av skuespiller og forfatter Anna Bache-Wiig, siviløkonom og  tidligere direktør ved Den Nationale Scene, Audun Hasti, og teaterviter, scenekunstner og forfatter Hallfrid Velure.
Ola E. Bø understreket at panelmedlemmene tvilte en stund før de tok på seg oppdraget, blant annet fordi de fikk meget kort tid på seg: Arbeidet startet i januar og skulle være avsluttet allerede i mai, og panelet måtte påta seg å evaluere utviklingen av de tre institusjonene gjennom de siste fem årene!
Ikke rart at de nølte.  Men de sa ja, og må foreligger resultatet av deres evaluering av tre svært ulike institusjoner: et regionteater, Sogn og Fjordane Teater i Førde, en landsdelsscene, Rogaland Teater i Stavanger, og selveste Nationaltheatret i Oslo.
Evalueringsmetode
Ola E. Bø forklarte at grunnlaget for evalueringen var institusjonenes egne svar på evalueringsspørsmålene som er utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening, panelmedlemmenes møter med teatrene og besøk på forestillinger. Vurderingen av den kunstneriske kvaliteten skulle skje på grunnlag av den danske «ønskekvist»-modellen som opererer med tre grunnkriterier: Vilje, dvs. engasjement, kunstnerisk visjon og kommunikasjonsvilje; evne, dvs de evner og ferdigheter som skal til for å realisere den kunstneriske visjonen, og til slutt relevans, dvs. relasjon til samtiden og dialog med publikum.
― Innledningsvis hadde panelet et oppstartmøte med teatrene der vi sammen gjennomgikk evalueringsskjemaet de hadde mottatt, og skulle svare på.. Etter at vi hadde fått svarene deres, ble det holdt et nytt møte der teatrenes egne svar var utgangspunktet for en samtale med panelet. På bakgrunn av dette har vi både uttalt oss om den kunstneriske kvaliteten og ressursutnyttelsen på de tre institusjonene.
Ola E. Bø la til at panelet hadde vært forsiktig med å trekke for bastante konklusjoner.
― Prinsipielt bør nok en slik evaluering foregå over lengre tid, slik at man får muligheter til å se flere forestillinger og og dermed også vurdere deres  kunstneriske kvalitet. Vi håper vi har utviklet en modell som kan brukes til fremtidige evalueringer, men fordi vi har hatt knapt med tid, har  nok teatrenes egne vurderinger vært viktigere for oss enn de vil trenge å være i framtidige rapporter.
«Kvalitet for alle penga?»
Panelet har gitt sin rapport den humørfylte tittelen Kvalitet for alle penga? og for alle de tre teatrene er konklusjonene overveiende positive, selv om det påpekes visse svakheter både ved Nationaltheatret og ved Sogn og Fjordane Teater. Omtalen av Rogaland Teater er så å si bare positiv. Teatersjef Arne Nøst har all grunn til å være fornøyd: hans teater er uten tvil evalueringens store vinner.
―  Denne evalueringsrapporten viser at disse tre teatrene er tre modige institusjoner, sa kulturminister Hadia Tajik, ― og denne rapporten er et viktig nybrottsarbeid som jeg ser fram til skal fortsette.
― Teatersjef Hanne Tømta, hvordan stiller du deg til denne nye formen for evaluering av institusjonenes virksomhet? Du er ikke redd for at den skal gripe inn i institusjonenes kunstneriske frihet?
― Det er jeg ikke. Så vidt jeg kan se, vil en slik evaluering tvert imot kunne gi viktige innspill til relevante og viktige diskusjoner under budsjettmøtene mellom institusjonene og Kulturdepartementet. En slik samtale ser jeg fram til, mener Hanne Tømta.
I egne artikler skal idalou.no  snart legge fram panelets konklusjoner om de tre kvalitetsvurderte teatrene.

Publisert: 20.06.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Evalueringspanelet

Evalueringspanelet

Ola E. Bø, panelets leder, Anne Bache-Wiig, Audun Hasti og Hallfrid Velure

Foto Kulturdepartementet