home

Et solid budsjett

Den rødgrønne regjeringen hadde lovet at innen 2014 skulle en prosent av statsbudsjett gå til kultur. Nå er løftet innfridd. Kulturminister Hadia Tajik har lagt fram et godt og solid budsjett på nærmere 10,5 milliarder. Gjenstår å se om budsjettet vil overleve regjeringsskiftet. Det skal bli spennende å følge utviklingen fram til statsbudsjettet endelig vedtas i desember.

Som Kulturdepartementet skriver i en pressemelding: «I perioden 2006–2014 har løyvingane til kulturformål auka med til saman 5,7 milliardar kroner. Det inneber meir enn ei dobling av statlege midlar til kultur».

Et viktig budsjett

Som Kulturdepartementet skriver i en pressemelding: «I perioden 2006–2014 har løyvingane til kulturformål auka med til saman 5,7 milliardar kroner. Det inneber meir enn ei dobling av statlege midlar til kultur»
― Kulturbudsjettet er viktig. Langt fra å være kakepynt, slik enkelte vil ha det til, er kultur selve demokratiets utgangspunkt. Uten kultur ingen fruktbare meningsbrytninger. Den gangen vi først la fram løftet om at kulturen skulle utgjøre en prosent av statsbudsjettet, mente Høyre det var et populistisk overbud. Men kulturen har vært en plattform for denne regjeringen.
Slik startet kulturminister Hadia Tajik sin presentasjon av sitt aller første, og iallfall inntil videre siste, selvstendige kulturbudsjett ― fjorårets budsjett overtok hun nemlig fra Anniken Huitfeldt.
― Enkelte mener at vi er for opptatt av penger, og mener penger ikke kan være målet for en god kulturpolitikk, sa hun videre. ― Det er jeg enig i, men samtidig må jeg jo påpeke at uten penger, blir man ikke levedyktig nok til å nå de målene man har satt seg. Penger bedøver kulturlivet, sier andre. Samtidig viser undersøkelser at siden 2009 satser flere privatpersoner penger på kulturen, rett og slett fordi det statlige Kulturløftet gir dem trygghet. Derfor er jeg stolt over våre tre løft: Kulturløftet, frivillighetsløftet og idrettsløftet.

Men selv om Hadia Tajik åpent snakket om flere av innvendingene som er kommet i forbindelse med Kulturløftet, er det verd å merke seg at hun ikke med ett ord nevnte kritikken som er blitt gjentatt flere ganger etter at den først ble formulert av Enger-utvalget i Kulturutredningen 2014: Nemlig at økte bevilgninger ikke har gitt den forventede øknningen i publikumsbesøk.
Hun gikk så raskt igjennom budsjettets ulike kapitler, la spesielt vekt på kulturbygg-satsingen, ett område som antakelig ikke risikerer så store nedskjæringer med den blåblå-regjeringen. Scenekunst og musikk nærmest hoppet hun over, mens hun derimot brukte god tid på bokloven. Stikk i strid med Aftenpostens kulturredaktør, Knut Olav Åmås, understreket Tajik― med rette ―  at bokloven vil bidra til økt mangfold i bok-Norge. Dette er en lov som den nye regjeringen har sagt den vil fjerne.
Tajik avsluttet med at det aldri hadde vært ensomt å være kulturminister i i den rødgrønne perioden, for kulturministrene har alltid fått god støtte fra samtlige regjeringspolitikere.
― Men den neste kulturministeren kommer til å være ensom, var hennes konklusjon.

Venter i spenning

Tove Bratten, daglig leder i Danse-og teatersentrum sier at hun selvfølgelig er fornøyd med at basisfinansieringen er foreslått økt med 3,5 millioner kroner, og tilskuddsordningenmed fire mill. kroner.

― For de frie scenekunstgruppene er dette et brukbart budsjett, og ingen tvil: En økning på over 14 % i forhold til fjoråret ser jo bra ut. Men ser man på hva prosentøkningen innebærer i kroner og øre, er ikke en økning fra 112,6 til i underkant av 130 millioner til fri scenekunst så veldig mange penger, og Kulturdepartementet har bare satt av midler til en eneste ny basisfinansiering, og det er skuffende lite. Men det er positivt at budsjettet styrker prosjektstøtteordningen for både dans og teater med til sammen 4 millioner kroner , og godt at Grenland Friteater igjen er Kulturdepartementets ansvar. Skulle gjerne sett at det også skjedde med Stella Polaris.

― Er du engstelig for at en ny regjering skal kutte ned på økningene det frie feltet har fått?
― Egentlig ikke. Så vidt jeg skjønner, er det mye som tyder på at vår kommende kulturminister vil komme fra Høyre, og Høyre har jo i sin programerklæring understreket betydningen av å satse friskt på det frie feltet. I flere år nå har jo Høyre i sine budsjetter foreslått å etablere flere basisfinansieringer, og partiet er også opptatt av at Norge skal ha profesjonelle kunstnere på internasjonalt nivå, et perspektiv som opptar oss sterkt. Jeg kan aldri tenke meg at Høyre vil endre standpunktene sine fordi de nå er kommet i regjeringsposisjon. Men det er klart, den nye regjeringen er en mindretallsregjering ― og dermed er intet gitt på forhånd, konstaterere Tove Bratten.

 

Publisert: 14.10.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Avgående kulturminister

Avgående kulturminister

En time før Stoltenberg-regjeringen leverte sin avskjedssøknad. la kulturminister Hadia Tajik fram sitt aller første kulturbudsjett. 

Foto Kulturdepartementet

Tove Bratten

Tove Bratten

venter spent på hva som skjer med kulturbudsjettet for 2014