home

Forvirrende regnestykker!

Det ser ikke ut til at Kulturdepartementets saksbehandlere behersker de mest elementære regneferdigheter! I en pressemelding skriver de at samtlige tre programmerende teatre i Oslo, Bergen og Trondheim skal få  1,1 million i økt driftstilskudd i 2015. Men Black Box Teater får ikke mer enn 530 tusen kroner! 

I en pressemelding i dag skriver Kulturdepartementet at kulturminister Thorhild Widvey har valgt å satse på det frie scenekunstfeltet. Hvordan hun skal gjøre det, er noe uklart, men i det store og hele virker det som om hun overlater til Kulturrådet å sørge for økte midler til de mange scenekunstgruppene i feltet.
Selv har hun valgt å satse på de tre programmerende teatrene: Black Box Teater i Oslo, BIT Teatergarasjen i Bergen og Teaterhuset Avant-Garden i Trondheim. Ifølge pressemeldingen skal de alle tre få en økning i driftsmidler, «Auken er fordelt slik: 1,1 millionar kronar til BIT Teatergarasjen, 1,1 millionar kronar til Black Box Teater og 1,1 millionar kronar til Teaterhuset Avant Garden».
Men de kulturdepartementale byråkrater ser ut til å ha problemer med elementær regning: På side 179 i budsjettet, vedlegget der kulturministeren spesifiserer bevilgningene til enkelttiltak under post 78, kan vi lese følgende: BIT Teatergarasjen som i fjor mottok 6 074 statlige millioner, skal i år få 7 214 millioner, dvs. en økning på 1 140 millioner. Den samme økningen går Teaterhuset Avant Garden som fikk 4 233 millioner i fjor og i år skal få 1 140 millioner mere, dvs. 5 373 millioner.
Når vi så ser på bevilgningen til Black Box Teater, blir saken mer komplisert. Det statlige tilskuddet til Black Box Teater er nemlig ikke økt, det er tvert imot redusert fra 3 958 millioner i 2014, til 1 389 millioner i 2015. Dette har budsjettet en forklaring på: «Som følge av at det er avtalt et makeskifte med Oslo kommune om enkelte driftstilskudd, vil kommunen øke tilskuddet til Black Box Teater tilsvarende reduksjonen i statlig tilskudd».
Kommunen har i år budsjettert med 11 millioner kroner til Black Box Teater, mot 7,9 millioner i fjor – en økning på 3,1 millioner. Det innebærer at Black Box Teater i fjor totalt mottok 7,9 millioner fra kommunen og 3 958 millioner fra staten, dvs. en total bevilgning på 11 858 millioner kroner. I år vil teatret totalt motta 12 389 millioner kroner, 11 millioner fra kommunen og 1 389 millioner fra staten.
Men dermed er den totale økning for Black Box Teater temmelig langt fra de 1 140 millionene de to andre programmerende teatrene skal motta. Den er nemlig bare på 531 000 kroner!
Det ser heldigvis ut til at Kulturdepartementet har oppdaget at regneferdighetene ikke er på topp der i gården. Jeg var nettopp ferdig med utregningene mine, da det dukket opp en ny pressemelding fra departementet om «Satsing på det frie feltet». Og her alle tall sløyfet. Her skriver departementet bare at «Regjeringa styrker óg det frie scenekunstfeltet gjennom auka tilskot til dei programmerande scenene, Bit Teatergarasjen, Teaterhuset Avant Garden og Black Box Teater. Dette sikrar produksjon og visning av frittståande, prosjektbasert norsk og internasjonal scenekunst.»

Publisert: 09.10.14 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!