home

Nye teaterevalueringer

Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Sog og Fjordane Teater, Nordland Teater, Rogaland Teater og Trøndelag er blitt evaluert for Kulturdepartementet hittil. Nå er turen kommet til Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt. Felles for samtlige evalueringer er at det skal "legges særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse". 

Med tittelen «Kvalitet for alle penga?» mottok daværende kulturminister Hadia Tajik en evaluering av Nationaltheatret, Sogn og Fjordane Teater og Rogaland Teater. Ola E. Bø, Anne Bache-Wiig, Audun Hasti og Hallfrid Velure sto for evalueringen.
I 2014 var turen kommet til Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater. Rapporten fikk tittelen «Ny giv i teatret – hva må til?» og ble overrakt kulturminister Thorild Widvey. Mette Brantzeg, Jon Tombre, Audun Hasti og Hallfrid Velure sto for evalueringen.
Nå har Kulturdepartementet satt i gang tre nye evalueringer av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet.
Her er departementets pressemelding om saken: «Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2011-2014 og legge særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.
På musikkfeltet skal Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør evalueres. Departementet har oppnevnt et ekspertpanel som skal foreta evalueringen. Panelet består av Sten Cranner (leder), Audun Hasti, Gro Bergrabb og Hild Borchgrevink.
På scenekunstfeltet er det Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt i Molde som skal evalueres. Ekspertpanelet består av Nils Johnson, Nina Lorentzen, Ingjerd Egeberg og Eirik Nilssen Brøyn.
Den Norske Opera & Ballett skal evalueres av et ekspertpanel bestående av Sigrid Røyseng (leder), Gunnar Thon Lossius, Per Erik Veng, Gro Shetelig og Arne Fagerholt.
Orkester- og teaterevalueringene skal være ferdige i juni 2015. Evalueringen av Den Norske Opera & Ballett skal være ferdig i desember 2015.»
Verd å merke seg her er at samtlige medlemmer av evalueringsgruppen på scenekunstfeltet nå er nye, mens både Audun Hasti og Hallfrid Velure deltok i begge de første evalueringene.

Publisert: 28.10.14 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!