home

De frie gruppenes usikre framtid

I innstillingen om Kulturdepartementets budsjett for 2016 gjør kulturkomiteens representant fra KrF, de tre representantene for Høyre og de to fra Frp et ikke helt vellykket forsøk på å redde teatergruppen Stella Polaris.  Men de bryr seg ikke om skjebnen til de øvrige frie gruppene: det er det bare Aps fire representanter som gjør.

Stella Polaris
I flere år mottok teatergruppen Stella Polaris støtte over Kulturdepartementets post 78. I 2010 ble gruppen støttet med 1,2 millioner, men samme år besluttet daværende kulturminister Anniken Huitfeldt at flere av tiltakene som hittil hadde mottatt støtte direkte fra Kulturdepartementet, deriblant Stella Polaris, skulle overføres til en ny post i Norsk kulturråd, post 56, flerårig prosjekttilskudd.
– Vi mottok samme beløp som tidligere, forteller teatrets kunstneriske leder Per Spildra Borg, som i 1985 dannet Stella Polaris sammen med Merete Klingen, – og opprinnelig skulle den nye ordningen evalueres etter tre år.
– Hva ble resultatet av evalueringen?
¬ – Det vet jeg ikke, for det har vi ikke fått beskjed om. Men når jeg traff representanter for Kulturrådet, spurte jeg dem alltid om det var blitt utarbeidet noen spesielle retningslinjer for 56, retningslinjer som vi burde ta hensyn til. Svaret var alltid det samme, også fra Rådets direktør, Anne Aasheim: Det var ikke blitt utarbeidet noen retningslinjer, og vi lå godt an, Så da jeg i år mottok en mail fra Kulturrådet med beskjed om at nå var det slutt, fra 2016 kom vi ikke til å motta noe fra Kulturrådet lenger, så var det litt av et sjokk.
Det har vakt oppsikt, både i scenekunstkretser og i Vestfold der teatret hører til, at en gruppe som i 30 år har drevet med egenartet, særpreget scenekunst av høy kvalitet, plutselig skulle miste eksistensgrunnlaget.
Arbeiderpartiet skal ifølge Sandefjord Blad ha ønsket å sikre Stella Polaris fortsatt drift med en million kroner. Men med fire medlemmer har partiet ikke flertall i komiteen. Det har derimot Høyre, Frp og KrF med sine totalt seks medlemmer, og de har gått sammen om å kutte en halv million i tilskuddet til «musikkensembler og kor i det frie feltet», og bevilge disse midlene til Stella Polaris som en «tilleggstildeling» – hva de nå måtte mene med det. Ensemblet foreslås foreslås plassert i Kulturdepartementets Post 78, også kjent som «ymseposten».
– Det er klart at vi er glade for denne avgjørelsen, sier Per Spildra Borg, – men dessverre er en halv million ikke nok til at vi kan fortsette som tidligere. Vi har jo i snart 15 år mottatt vel en million årlig i statlige midler.
Nå håper Per Spildra Borg at fylket og kommunen vil makte å hjelpe teatret videre.
De etablerte frie gruppene
I det hele tatt ser det ut til at Norges etablerte frie kvalitetsteatre går en meget usikker framtid i møte under den sittende regjering. Kulturrådet er tydeligvis ikke lenger interessert i å ta ansvar for «sentrale kunstnerskap», og mener seg å ha «en særskilt forpliktelse til å orientere seg mot nye sjangere». Det hadde for så vidt vært greit nok hvis Rådet samtidig hadde forsikret seg om at Kulturdepartementet ville overta ansvaret for de «sentrale kunstnerskapene», for eksempel ved å bevilge dem en fast årlig støtte på en dertil egnet budsjettpost. De etablerte frie teatergruppene trenger jo mer forutsigbare arbeidsforhold enn de kan få gjennom Kulturrådets skiftende tildelinger..
Tre kompanier – Verdens Teatret, Vinge/Müller og Verk Produksjoner – mottar riktignok såkalt basisfinansiering, det vil si at de får fire millioner hvert år uten å måtte søke om midlene til nye prosjekter, men denne ordningen er tidsbegrenset, og snart vil de tre være avhengige av at Kulturrådets utvalg for scenekunst innvilger søknadene deres.
Merkelig – og svært beklagelig – at landets kulturminister overhodet ikke foretar seg noe for å gi brukbare arbeidsforhold til flere av landets beste frie grupper. Forklaringen er vel at gruppene er mer opptatt av å skape kvalitets-scenekunst enn av å tjene penger – hvilket nok strir imot Widveys kulturpolitikk.
Vi får krysse fingrene og håpe på et regjeringsskifte i 2017. Aps representanter er nemlig de eneste i kulturkomiteen som nevner de frie gruppene – det tyder på at komiteens øvrige medlemmer er temmelig uvitende om kulturpolitikk. Heldigvis har Ap fulgt med: de skriver i årets budsjettinnstilling at de er «bekymret for videre drift av de frie teatrene, og mener at regjeringen må komme med løsninger for framtidig drift, da Kulturrådet melder at de ikke støtter denne typen kultur i framtiden. […] Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for en plan for hvordan frie teater skal driftes i framtiden.»
Men nå har jo Widvey oppfordret Kulturrådet til å «sikre tradisjonelle så vel som smale og eksperimentelle kunstformer». Det blir spennende å se hva Rådet bestemmer seg for å støtte på sitt møte 14. desember.

Publisert: 11.12.15 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (2):

IdaLou Larsen11.12.15 19:01
Takk for kommentar! Det er dessverre altfor få som interesserer seg for dagens kulturpolitikk!
Tove Bratten , daglig leder Danse-og teatersentrum11.12.15 18:53
Tusen takk til Idalou Larsen som tar opp disse problemsstillingene rundt tilskuddstrukturen til det frie feltet! Det er dessverre ellers svært dårlig med medieoppmerksomhet rundt kulturpolitikken og komiteens og de enkelte partienes arbeid med kulturfeltet. Danse-og teatersentrum arbeider for at vi skal få på plass en tilskuddsordning for sentrale kunstnerskap/kompanier på kulturdepartementets budsjettpostliste. Vi har idag et utgangspunkt med den såkalte "ymseposten" - post 78, men det aller beste hadde vært om man opprettet en egen post for fri scenekunst slik man gjorde for distriktsopera. Da vil man også synliggjøre statens ansvar for langvarig støtte til fri scenekunst, i tillegg til kulturrådets prosjektstøtte og basisfinansiering, som alle er tidsavgrensete tilskuddsordninger. Vi har lenge etterlyst en langsiktig politisk strategi for statlig støtte til fri scenekunst i tillegg til kulkturrådssystemet. Vi er glade for at vårt syn har fått gjennomslag i AP og at disse medlemmene i kulturkomiteen har sett behovet for dette i sin Innstilling, men vi ønsker jo en så bred politisk oppslutning om en slik utvikling som mulig - så vi håper flere partier følger etter AP her.
Kulturminister Thorhild Widvey

Kulturminister Thorhild Widvey