home

En million til Grusomhetens Teater

Kulturrådet har fulgt tidligere kulturminister Thorhild Widveys oppfordring om å «sikre tradisjonelle så vel som smale og eksperimentelle kunstformer».

Kulturrådet skriver i sin pressemelding at årets siste tildelingsrunde av midler til de frie scenekunstgruppene «karakteriseres særlig av en god balanse mellom prosjektstøtte til etablerte og relativt nyetablerte scenekunstnere og konstellasjoner».
Kulturrådet hadde mottatt 97 søknader om støtte til teaterprosjekter, og 56 søknader på dans. 20 danseprosjekter og 19 teaterprosjekter mottar henholdsvis 12,7 og 10,9 millioner.
Lars Øyno og Grusomhetens Teater får endelig støtte til sitt nye prosjekt, en million syv tusen kroner til «Proud Cloud». Etablerte kompanier som Claire de Wangen, Diserud/Lindgren, Ferske Scener i Tromsø, Fabula Rasa og Pia Maria Rolle alle har fått tildelt midler. Lars Øyno, Pia Maria Roll, Diserud/Lindgren og Fabula Rasa får akkurat det de har søkt om, mens Claire de Wangen hadde søkt om 2, 75 millioner og får 1,7 mens Ferske Scener hadde søkt om 2,3 millioner og får 1,2 – hvilket betyr at de to ikke får støtte til alle de prosjektene de har søkt om. Som vanlig får Jon Tombre støtte, firehundre tusen til prosjektet «Stat og ekstase».
En oppmuntrende tildelingsrunde. Nå blir det spennende å se hva som skjer når Linda Hofstad Helleland overtar som kulturminister!

Publisert: 16.12.15 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Lars Øyno

Lars Øyno