home

Halvveis til målet

Med vel 800 000 kroner i friske midler, årets påplussing fra Trond Giske, er Black Box Teater snart halvveis til målet teatret har satt seg.

Kristian Seltun, Black Box Teaters kunstneriske leder, er godt fornøyd med årets budsjettpåplussing.  Teatret får totalt 1,5 millioner mer enn i fjor, men tilskuddet på vel 1,6 millioner som i fjor finansierte Nettverket for Scenekunst er i år fordelt mellom de tre teatrene i Nettverket, Black Box Teater, BIT Teatergarasjen og Teaterhuset Avant Garden, og dermed blir det vel en halv million »friske» midler mindre. Også pris- og lønnsreguleringen må trekkes fra de 1,5 millionene, og Kristian Seltun anslår den reelle økningen kulturministeren har bevilget hans teater til å ligge på rundt 800.000 kroner.

   - Og det er det all grunn til å glede seg over, sier han.

Opptrappingsplan Men ennå er ikke Black Box Teater kommet i mål. Kristian Seltun forteller at teatret i 2007 bestemte seg for en opptrappingsplan i tre trinn med en prislapp på tre millioner 2007-kroner.

   - Første trinn var at vi ønsket å ha såpass med frie midler at vi slapp å søke Kulturrådet om støttetil gjestespill. Det regner vi med at vi nesten vil kunne klare med årets økning. Men så gjenstår trinn to: Vi må ha ytterligere en million slik at vi ikke lenger skal trenge å ta betalt av gruppene som spiller hos oss.

  - Hvor mye må gruppene betale for å spille på Black Box Teater?

- I dag koster en uke på Store Scene 35 000 kroner, mens en uke på Lille Scene koster 22 000 kroner. Tidligere måtte gruppene betale for all den tiden de brukte lokalene våre. Det har vi nå holdt opp med: Gruppene betaler aldri for mer enn en uke, selv om de er der mye lenger. Men vi ønsker altså at gruppene skal slippe å betale for lokalene i det hele tatt. For å få regnskapene våre til å gå opp, er vi dessuten nødt til å leie ut lokalene til helt andre formål i perioder. Den delen av virksomheten, «utleiespøkelset», ønsker vi å kvitte oss med, derfor trenger vi en ekstra million til dette formålet.

  - Dette var trinn to. Hva er så trinn tre?

- Vi ønsker å betale gruppene for å spille hos oss. Det betyr at teatret totalt trenger tre millioner 2007-kroner for å kunne oppfylle alle sine forpliktelser. Vi får altså cirka 800 000 kroner fra staten i 2009, i 2008 fikk vi ingenting men i 2007 – Trond Giskes første egne budsjett - fikk vi en økning på 200 000 kroner. I 2007 fikk vi også en økning fra kommunen. Nominelt var den på 400 000 kroner, men pris- og lønnsveksten tok 200 000 kroner, så den reelle økningen var på 200 000. Med andre ord – vi regner med at vi snart er halvveis til målet.

  - Men gruppene kan ennå ikke se fram til gratislokaler, for ikke å snakke om å få betalt for å spille?

   - Ingen av delene vil vi dessverre kunne tilby ennå, sier Kristian Seltun.

Kulturrådsstøtte I budsjettet står det at «departementet legger til grunn at de programmerende scenene selv tar ansvar for å skape rom innenfor sine budsjetter for tiltak som kan fremme forsøk og utvikling i egen virksomhet, og disse teatrene skal som hovedregel derfor ikke kunne søke Norsk kulturråd om tilskudd». Dette har fått Sven Åge Birkeland til å reagere. Den kunstneriske lederen for BIT Teatergarasjen sier at hans teater vil ha stort behov for å kunne søke Kulturrådet om støtte både til de to festivalene, Meteor og Oktoberdans, og til ekstraordinære prosjekter.

  - Hvor meget betyr det at Black Box Teater  ikke lenger vil kunne søke Norsk kulturråd om midler?

- Vår drift er mer basisfinansiert enn Teatergarasjens, så for oss får det ikke så store konsekvenser. Men vi skal ha et møte med Norsk kulturråd i begynnelsen av november, for vi er svært interessert i hva som menes med at vi «som hovedregel» ikke skal kunne søke Kulturrådet. Det må jo bety at vi i enkelte ekstraordinære tilfeller må kunne det. For å ta et eksempel: Ariane Mnouchkines Théâtre du Soleil har aldri gjestet Norge, men er slikt gjestespill ville ha helt andre dimensjoner enn de vi mottar i dag. Selv om vi selv bidro så godt som vi var i stand til, ville vi trenge ytterligere støtte for å få det til. Vil vi kunne søke slik støtte? Den typen spørsmål vil vi gjerne få svar på.

   -  De fleste forestillingene jeg har sett hos dere i høst, har dere vært co-produsenter for, og de har fått støtte fra Norsk kulturråd? Vil dere også i fremtiden kunne co-produsere oppsetninger som har fått slik støtte?

  - Det tror jeg ikke vil være noe problem. Det er ikke vi, men gruppen, som søker – og får støtte fra Kulturrådet. Gruppene står helt og fullt på egne bein, og vår co-produksjon medfører for så vidt en kunstnerisk godkjennelse, men intet kunstnerisk ansvar. Vi har heller ikke noe produksjonsansvar, men vi lar dem gjerne benytte lokalene våre ganske rikelig. Så dette er jeg ikke engstelig for. Jeg er mer opptatt av om den samme regelen vil gjelder Fond for lyd og bilde. Der er det nemlig mulig å søke støtte til gjenopptakelse av visse forestillinger, og den muligheten håper jeg vi vil kunne ha også i fremtiden, sier Kristian Seltun.

 

Publisert: 14.10.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Kristian Seltun

Kristian Seltun