home

Nytt aktuelt og samfunnsengasjert teater

Vega Scene åpner i 2018

Det har tatt sin tid, men nå tyder alt på at det nye kulturhuset i Hauskvartalet står ferdig i 2018. Dermed får Oslo tre nye kinoscener, en egen debattsal og et nytt teater. - Vi skal selv produsere to oppsetninger i året, men vi vil også være et prgrammerende teater, og leie ut scenen, sier regissør Katinka Rydin Berge og skuespiller Hege Aga Edelsteen.

Regissør Katinka Rydin Berge og skuespiller Hege Aga Edelsteen, som i 2009 dannet Kompani Camping, er opptatt av at teatret skal være aktuelt og samfunnsengasjert. De mener at scenekunsten forholdsvis raskt kan reagere på, og speile, fenomener i samtiden, men at detaljert sesongprogrammering og lang planleggingshorisont begrenser institusjonsteatrenes muligheter.
I de fleste større europeiske byer finnes imidlertid små kunstnerdrevne teatre som satser på ny aktuell dramatikk. Men ikke i Oslo. Det har Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen lenge ønsket å gjøre noe med. «Vi ønsker å etablere et nytt bidrag til Oslos kulturliv. Et lite storbyteater med dokumentarisk kunst for scene og lerret, en kunst preget av innovasjon, eksperimentering og risikovillighet», forklarte de i 2014.
Allerede i 2013 gikk Kompani Camping sammen med filmdistributøren Arthaus og festivalen Film fra Sør om å få bygd et hus på Sirkustomta ved Hausmania. Tomta var allerede regulert til kulturbygg, og politikerne med Venstres daværende kulturbyråd Hallstein Bjercke i spissen, stilte seg positivt til at Oslo skulle få «et nytt kraftsentrum for kvalitetsfilm, en samfunnsaktuell debattarena med dokumentaren i sentrum, (…) en teaterscene som tar pulsen på samtiden», slik det sto i en pressemelding.
For snart to år siden, høsten 2014, så det ut til at Vega Scene skulle kunne starte virksomheten med kino, teater og debattmøter allerede i år. Slik gikk det ikke, det oppsto mange forviklinger og og problemer knyttet til salget av tomta. Den aktuelle tomta ble ikke solgt alene, men sammen med blant annet en okkupert gård. Noe som lenge gjorde det usikkert om Vega Scene ville kunne realiseres på dette stedet i byen. Men nå er problemene løst, og det er ikke lenge til utviklerselskapet Urbanium starter med å bygge det nye kulturhuset i Hauskvartalet. Går alt etter planen, og det får man håpe, vil huset stå ferdig i 2018.
Katinka Rydin Berge og Hege Aga Edelsteen er aktivt engasjert i planleggingen, og samarbeider med alle som driver med kunst og kultur i området – som X-Ray Ungdomskulturhus, Kulturhuset Hausmania, danser Kyrre Texnæs Studio på Vulkan, Bright Lys og Lyd, og Lars Øynos Grusomhetens Teater, for bare å nevne noen.
Når Vega Scene åpner sine dører i 2018, blir det faktisk tre teatre mellom Sagene og Storgata: Det Andre Teatret, Grusomhetens Teater og Vega Scene.
– Vega Scene skal ha tre kinosaler: en stor sal med 195 seter, og og to mindre saler på 95 og 75 seter. Hvor stor blir teatersalen og blir det en eller flere?
– For øvrig blir det også en egen debattsal, sier Katinka Rydin Berge. – Det blir bare en teatersal, og den blir ikke så stor, 170 seter. Men vi ser fram til å innrette salen teknisk på en måte som ikke finnes i Norge i dag. Vi vil ha setepodier som kan snus rundt i rommet, iblant skal publikum sitter på fire sider, iblant på to, iblant bare på en… kort sagt, det skal bli et fleksibelt teater tilpasset alle former for dramatikk. Men det er teksten og skuespillerne som skal stå i sentrum, sier Katinka Rydin Berge.
– Vårt ønske er at flere skal kunne ha glede over å gå på teater, sier Hege Aga Edelsteen.
– Hvor mange oppsetninger regner dere med å produsere i året, og hvor mange ansatte skal dere ha?
– Vi skal være en liten og fleksibel organisasjon. Katinka skal være regissør, ogi tillegg til meg kommer vi til å samarbeide med mange skuespillere i den første tiden. Vi er allerede i kontakt med flere, men vi vil ennå ikke avsløre noen navn, sier Hege Aga Edelsteen.
– Vi regner med å lage to egne produksjoner hvert år, sier Katinka Rydin Berge. – Men vi vil også være et programmerende teater og leie ut scenen. Mange grupper fra det frie feltet som driver med samfunnsengasjert dramatikk, ønsker Vega Scene velkommen og vil gjerne bli en del av den. Bransjen ønsker en en gjestespillscene for ny dramatikk velkommen i Oslo. Vi har allerede fått støtteerklæring fra mange miljøer i ulike deler av landet. Vi vil også bli svært glade om flere institusjonsteatre utenfor Oslo kan være interesserte i å benytte vår scene.
– Vi har nær kontakt med samfunnsengasjerte dramatikere, for eksempel med Øystein Ulstein Brager som driver Oslo Internasjonale Teater, og med Kristian Lykkeslet Strømskag som under Festspillene i Bergen skal ha premiere på «Kjære Europa», et stykke om flyktningkrisen, sier Hege Aga Edelsteen. – Vi skal arrangere workshops og seminarer der vi blant annet skal diskutere hvordan man kan skape den beste scenen for ny samfunnsaktuell dramatikk. Vi er åpne for dialog og vi vil invitere alle til å bli med i debatten, det frie scenekunstfeltet naturligvis, men også Grünerløkka bydel, det lokale næringslivet, utdanningsinstitusjonene …
– Sist jeg snakket med dere var dere også opptatt av å satse på scenekunst for barn og unge?
– Det er vi fortsatt. I 2018 skal vi ha et eget program for barn. Vi vil jobbe aktivt mot barn og unge – det er en av grunnene til at vi vil ha kontakt med utdanningsinstitusjonene, vi må jo finne ut av behovene som finnes hos barn som ellers ikke får se teater. Samarbeidet med skolene har begynt, og i 2017 skal vi teste ut et ungdomsprosjekt. Toril Solvang som skrev teksten til «Det stykke natt», vår oppsetning om prostitusjonsloven, jobber allerede aktivt med barna i bydelen, hun både intervjuer dem og lar dem få tegne ting som opptar dem.
– Teater er antakelig ganske ukjent for mange barn her, for det er neppe alle foreldre i dette strøket som velger å bruke 1500 kroner på å ta barna med på institusjonsteatrenes barneoppsetninger.
–  Vi skal iallfall satse på rimelige billettpriser! Det er riktig at møtet med teatret er fremmed for mange. Men nettopp det er et godt grunnlag å bygge videre på. Grünerløkka er en bydel i vekst, og det er mange nye barn som trenger et tilbud. Vi må ha et tilbud til barna fra de er små, og vi ønsker å tilrettelegge lokalene for dem, for eksempel med lavere filmlerret, og egne lave barnedoer! Vi vil gjerne finne fram til prosjekter der barn får gi uttrykk for sin oppfatning av verden.
– Vi ønsker å legge forholdene til rette for alle aldersgrupper, også for barn og eldre, og vi vil tilby forestillinger på tider og til priser som passer de ulike gruppene, legger Katinka Rydin Berge til.
Vega Scene åpner ikke før i 2018. Men allerede i fjor gikk Kompani Camping, Arthaus og Film fra Sør sammen om Vegafestivalen som 4. september ble avholdt på en parkeringsplass i Brenneriveien.
– Vi ønsket å gi publikum et innblikk i hva Vega Scene kommer til å tilby når huset står ferdig. Vi skal jo være en uavhengig scene for film, teater og debatt. Under festivalen viste Arthaus og Film fra Sør en ny versjon av Fritz Langs berømte klassiker «Metropolis», vi satte vi opp forestillingen «Hausmann City»  med blant andre som nettopp handlet om historien til dette området i byen, og vi arrangerte en
kultur-og byutviklingsdebatt, der alle partiene, bortsett fra Fremskrittspartiet, stilte opp.
Og Vegafestivalen skal leve videre etter at huset er åpnet. Både utendørs og innendørs.
   På selve åpningsåret, i 2018, skal vi vise «Hausmann City volum 2» der vi skal fortelle flere viktige og sterke historier om de mange som har betydd noe for denne delen av byen, en guttunge som forsvant herfra i 1950-årene og aldri ble funnet igjen, Christian Krohg, de jødiske familiene som bodde her før annen verdenskrig, for eksempel Braude-familien som Marte Michelet skriver om i «Den største forbrytelsen», og asylmottaket i Brenneriveien 1 som en eiendomsmekler solgte på 1990-tallet, men der 8 mennesker hadde bodd på 20 kvadratmeter! Og her skal vi jobbe videre med det kunstneriske teamet fra Hausmann City 1, med blant andret Herbert Nordrum, Lars Vaular og Kyrre Texnæs på scenen, Trygve Seim og Eirik Raude som musikere, og Bjarne Kvinnsland og Audun Notevarp Sandvold som kunstnerisk team.
– Og hvordan har dere tenkt å markere 2016?
–  I år skal vi delta i «Kulturkræsj» på utestedet Ingensteds i Brenneriveien. Der skal vi vise film, gjøre lesninger og stunts med aktuelle scenetekster, og fortelle om nye prosjekter. Det blir også debatt om samfunnsaktuelle tema som er knyttet til det øvrige programmet.
– Helt til slutt: Vet dere noe om finansieringen?
– Det er for tidlig å si. Men vi håper og tror altså at vi iallfall skal få midler nok til to årlige produksjoner!
– Og hva skal dere hete? Vega Scene eller Vega Teater?
– Vi skal hete Vega Teater. Vega Scene blir fellesnavnet for Vega Teater og Vega Kino!

Publisert: 02.06.16 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Fra fjorårets Vegafestival

Fra fjorårets Vegafestival

En scene fra "Hausmann City" med Hege Aga Edelsteen, Lars Vaular og Herbert Nordrum

Foto Knut Bry/Tinagent

Skuespiller Hege Aga Edelsteen

Skuespiller Hege Aga Edelsteen

Fra en lesning på Kulturkræsj i mai i år

Foto Martin J. Edelsteen

Regissør Katinka  Rydin Berge

Regissør Katinka Rydin Berge

Fra lesning under Kulturkræsj i mai i år

Foto Martin J. Edelsteen