home

Jon Refsdal Moe overtar Black Box Teater

Et enstemmig styre har valgt teaterviter og teaterkritiker Jon Refsdal Moe som ny teatersjef for Black Box Teater.

Danser Øyvind Jørgensen, en sentral personlighet i det frie scenekunstfeltet, er styreleder for Black Box Teater. Med seg i styret har han Catrine Telle og Ola E. Bø som begge har sin yrkeserfaring fra det tradisjonelle institusjonsteatret, men har også god oversikt over det totale scenekunstfeltet, Jan Grund, tidligere professor ved Handelshøgskolen BI, nå rektor på Akershus Høgskole, og Suzanne Bjørneboe, konstituert dekan ved Kunsthøgskolens Fakultet for scenekuns, sitetr også i styret. Det er disse fem som mandag kveld enstemmig ansatte Jon Refsdal Moe som ny sjef for Black Box Teater. Formelt går ikke Kristian Seltun av før 31.12.2009, men Jon Refsdal Moe tiltrer allerede 1. august i år.  

 

Tolv kandidater søkte jobben. Tre av dem ønsket ikke sitt navn offentliggjort, men av de ni åpne søkerne var fire utenlandske: Bruno Listopad, koreograf og kunstnerisk leder for Disjointed Arts Foundation, Nederland, Svante Aulis Löwenborg, regissør og kunstnerisk leder for Cinnober Teater, Göteborg, kurator , teoretiker, skribent og produsent Christopher Hewitt, Berlin og Julia ShChekina, Novosibirsk. Fem var norske: Elin Høyland, produsent, faglig konsulent og kunstnerisk rådgiver, Oslo, Martin Goldberg, frilans-skuespiller og produsent, nå bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Sverige, Rita Lindanger, Oslo, frilanser som tidligere har spilt på Grusomhetens Teater,  Nedin Mutic, kurs og stipendkoordinator ved Norsk Filminstitutt og vit.ass. ved Universitetet i Oslo, og barsjef May-Britt Stene, Oslo.  Et pussig sammentreff: Både Nedin Mutic og Jon Refsdal Moe søkte i fjor vår stillingen som scenekunstkonsulent i Kulturrådet. Ingen av dem nådde opp, og ny scenekunstkonsulent ble Elisabeth Egseth Hansen som blant annet hadde vært kunstnerisk leder for Teater Avant-Garden, Black Box Teaters motstykke i Trondheim.

 

«Vi har noen gode kandidater, men kunne godt hatt flere å velge blant», sa styreleder Øyvind Jørgensen ved Black Box Teater til scenekunst.no i begynnelsen av januar. scenekunst.no skriver at Jon Refsdal Moe ikke var en av de tre skjulte søkerne til stillingen, og det betyr altså at styret har headhuntet ham. Pussig uansett at styret, en knapp uke etter at det ikke klarte å ansette ny teatersjef, uventet kunngjorde at Jon Refsdal Moe var mannen.

 

Det er iallfall et interessant valg. Jon Refsdal Moe, som for tiden på Universitetet i Oslo fullfører en doktorgradsavhandling i teatervitenskap om Antonin Artauds teater, har lang fartstid som kritiker, i blant annet Morgenbladet, Norsk Shakespeare – og teatertidsskrift, NRK, Kunstkritikk og 3t – tidsskrift for teori og teater. Han har også sittet i juryen for den nasjonale Ibsenprisen, og vært medredaktør for Kritikerlagets Krit.Sirkelen. Men han har først og fremst utmerket seg som teaterviter, og i motsetning til sin forgjenger Kristian Seltun, har han liten praktisk teatererfaring.

 

I et intervju med scenekunst.no blånekter han for at han først og fremst er teaterteoretiker: «jeg syns jeg har vært en del av diskursen rundt Black Box Teater en stund allerede, og føler meg ikke som teoretiker som skal inn i praksisfeltet. Jeg har vært en aktør, som kritiker. I denne stillingen som teatersjef har man en posisjon som kurator også», sier han til intervjueren.

 

Uansett hva Jon Refsdal Moe måtte mene, har ord som «diskurs», «praksisfelt» og «kurator» umiskjennelig akademisk klang. Hittil har de intellektuelle unge teaterviterne nøyd seg med å overta store deler av kritikerfeltet. Det er bare å ønske dem velkommen inn i praktisk teaterarbeid, og ett er sikkert: Det blir  spennende å følge med på ferden.  

Publisert: 04.02.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (6):

IdaLou Larsen01.03.09 21:51
Du har helt rett! Og det vet jeg jo også. Men - det får være min unnskyldning - det er som kritikere jeg kjenner dere best! Jeg legger mg flat!
Ine Therese Berg27.02.09 11:04
Kjære Ida Lou. Jeg må få korrigere deg en smule. Det stemmer ikke at de unge intellektuelle teaterviterne har 'nøyd' seg med å overta store deler av kritikerfeltet. Elin Høyland, Anette Therese Pettersen, Elisabeth Leinslie, Marie Nerland og meg selv inkludert er alle unge teatervitere som både skriver OG i høyeste grad er en del av det praktiske scenekunstfeltet. Siden jeg gikk tok min mastergrad har jeg vært dramaturg, produsent, kritiker, 'faglitterær forfatter', jobber nå i Danseinformasjonen, samt sitter i styret til Norsk Scenekunstbruk og Nartmannstiftelsen (Henriette Pedersen). Det er ikke unikt for meg; de jeg har nevnt over har en tilsvarende mangslungen virksomhet. Det er interessant at unge scenekunstkritikere i dag også er aktører i feltet, slik man ser i litteratur og billedkunstkritikken.
IdaLou Larsen11.02.09 13:48
Det ser iallfall ut til at det frie feltet har gjenoppdaget ordet, jeg tenker på De Utvalgtes gripende og vakre "Skuggar" eller på Verks Iunker-oppsertninger. Og det er bra. Akkurat som det er veldig bra om det frie feltet kan inspirere institusjonene. Her er vi iallfall skjønt enige. Hvorvidt en teoretisk bakgrunn kan "hjelpe til i prosessen", avhenger naturligvis av en god balanse mellom teori og praksis!
Julie M. Løddesøl11.02.09 13:39
Helt enig, IdaLou, det skal bli spennende å se om institusjonene og det frie feltet fortsetter å nærme seg hverandre. Graden av tilnærming og om det bare er en bølge nå, eller en stadig økende "nærhet", kan sikkert diskuteres. Jeg håper på det siste! Eller mest; at skepsisen og fiendtligheten for hverandres arbeid og uttrykk reduseres. Og tror jo at teatervitere kan hjelpe til i den prosessen, som folk som har lært noe om tradisjonene bak a l t vi ser av dagens teateruttrykk.
IdaLou Larsen11.02.09 12:39
Du har naturligvis helt rett - også Kristian Seltun og Per Ananiassen er både teatervitere OG teatersjefer. Dette vet jeg jo svært godt, derfor spør jeg meg selv hvorfor jeg opplagt mener det innvarsler noe nytt når Jon Refsdal Moe til neste år blir teatersjef på Black Box Teater. Kanskje fordi Jon Refsdal Moe er den eneste av de tre som også har tilhørt den avantgardistiske kritikerfløyen,kanskje fordi både Ananiassen og Seltun startet sin karriere innen institusjonsteatret - in casu Trøndelag Teater - eller kanskje rett og slett fordi Jon Refsdal Moe fremstår som mer akademisk/teoretisk enn de to andre (jf ditt eget intervju med ham). Uansett - det er et spennende valg, og det skal bli spennende å følge utviklingen: Vil institusjonene og det frie feltet fortsette å nærme seg hverandre, eller...?
Julie M. Løddesøl08.02.09 13:11
"Hittil har de intellektuelle unge teaterviterne nøyd seg med å overta store deler av kritikerfeltet" skriver du, IdaLou, og ja, du har rett i at der finnes det teatervitere. Unge og intellektuelle. Men intellektuelle teatervitere finnes også i praksis i teaterverdenen allerede: som teaterviter selv syns jeg det er moro å registrere at det nå finnes tre teatervitere som teatersjefer i Norge. Foruten den påtroppende Black Box-sjefen, er både Kristian Seltun (som går til Trøndelag Teater) og Per Ananiassen (teatersjef på Teaterhuset Avant Garden) teatervitere. Ikke er de så verst unge, de to siste også ( : Med vennlig hilsen Julie (M. Løddesøl, teaterviter og redaktør for scenekunst.no)
Jon Refsdal Moe

Jon Refsdal Moe

Black Box Teaters påtroppende teatersjef