home

Tradisjonsrik boklansering

I en av Vitenskaps-Akademiets ærverdige saler lanserte Aschehoug Forlag i går Nils Johan Ringdals biografi over Norges kjente språkforsker, Georg Morgenstierne (1892-1978)

Boken heter Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser, en tittel som mer bringer tankene hen på Selma Lagerlöfs eventyrlige fortelling om Nils Holgerssons forunderlige reise enn på en tung og høytidelig forskerbiografi.

Så understreker da også forlaget at biografien ikke bare «omhandler Morgenstiernes reiser, liv og feltarbeider og hans utvikling som vitenskapsmann», men også tegner «et muntert, til dels ironisk portrett av livet på hovedstadens beste vestkant». Boken gir også «en bredt (sic), på samme tid personlig og historisk inngang til forståelsen av dagens Iran, Afghanistan, India og Pakistan». 

Til å presentere boken hadde Aschehoug satt sammen et kyndig og kompetent panel. Der satt Even Hovdhaugen, professor og lingvistisk forsker, som selv var en av professor Morgenstiernes siste studenter. Han understreket at Morgenstierne ikke bare var opptatt av det språklige, men også hadde stor sans for en teksts litterære kvaliteter. Eva Lorentzen, Georg Morgenstiernes datter, fortalte om  hvordan faren allerede som tiåring, da familien ett helt år oppholdt seg i utlandet, og blant annet besøkte Alexandria,  tok de første skrittene til det som skulle bli hans karriere. Det tredje medlemmet av panelet var universitetslektor Audun Beyer, som Aschehoug ga i oppdrag å lage et forprosjekt til boken, og som også er nevnt på tittelbladet der det står: «Nils Johan Ringdal under medvirkning av Audun Beyer». Naturligvis var forfatteren selv med i panelet, som ble ledet av den meget språkkyndige oversetteren, Ellinor Kolstad, også hun er av Morgenstiernes siste studenter.


Utgivelse med tyngde
  Den litterære ledelsen for Aschehoug forlag hadde lenge ønsket seg en biografi over Georg Morgenstierne, og i utgangspunktet var det tanken at Knut Kristiansen, som selv var språkforsker og også hadde vært en av Morgenstiernes elever, skulle skrive denne boken. Han hadde for så vidt allerede begynt planleggingen, og hadde etablert et samarbeidsprosjekt med Nasjonalbiblioteket, da han i 1999 ble funnet drept i sin egen leilighet, et dødsfall som fremdeles er en uoppklart gåte.

Forlaget måtte finne en annen forfatter. Spørsmålet forlagets Trygve Åslund stilte seg, var om historiker Nils Johan Ringdal «var lingvist nok». Men Ringdal selv var ikke i tvil.

- Jeg har latin og gresk fra gymnaset, jeg har brukbare kunnskaper om det akademiske liv, og fordi jeg har bodd i Asia i mange år, har jeg lest meg opp på buddhisme, hinduisme og islam. Jeg mente derfor at jeg var i besittelse av den nødvendige kompetansen. Det jeg imidlertid visste jeg måtte passe på å få var allierte blant lingvister, og her har jeg vært så heldig å kunne inngå tunge allianser.

Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser er blitt en tungtveiende bok, i ordets egentlige betydning. Med fotnoter, personregister, kart med mer er den på nøyaktig 800 sider. Et så formidabelt format kan virke avskrekkende. Men det er ingen grunn til å la seg skremme: , Etter å ha lest noen-og-førti sider av boken, mener jeg å kunne slå fast at Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser lever opp til de forventninger som tittelen inngir, og både er en lettlest, levende skildring av en tid og ett miljø som allerede nå, knapt hundre år senere, fortoner seg som fremmed og eksotisk, og en reflektert skildring av et fascinerende unntaksmenneske.

Publisert: 16.06.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share