home

Basisfinansiering til to nye dansegrupper

Kulturrådet melder at det ble Hooman Sharifis "Impure Company" og Ina Christel Johannessens "Zero Visibility Corp." som får tre millioner årlig i basisfinansiering i fire år framover. Ingen rene teaterkompanier ble funnet gode nok til å prioriteres.

Kulturrådets pressemelding:

 

24 millioner til to dansekompanier

zero visibility corp. og impure company bevilges et tilskudd på 12 millioner kroner hver over ordningen for basisfinansiering for faste grupper. Midlene er fordelt på tre millioner kroner per år i fire år.

Kulturrådet har i rådsmøte den 27. mars vedtatt at to nye scenekunstgrupper får plass under ordningen for basisfinansiering. Av de 11 søkerne var det de to dansekompaniene zero visibility corp. og impure company som ble vurdert som de beste søkerne.

- Både zero visibility corp. og impure company er grupper i sterk kunstnerisk vekst. Gruppene er spydspisser i dansefeltet i kraft av stadig å utfordre det kunstnerisk bestående.  De er særegne i rekrutteringen av unge dansere og de er betydningsfulle aktører i internasjonaliseringen av norsk scenekunst. De to gruppenes virksomhet karakteriseres også ved stor produksjon og formidlingsvirksomhet sier leder for Norsk kulturråd Vigdis Moe Skarstein.

Det var 11 søkere til ordningen og mange gode søknader. Det viser at det er et stort behov for en slik flerårig finansiering, forteller Elisabeth Egseth Hansen, scenekunstkonsulent i Kulturrådet.

- At det var to dansekompanier som fikk tilskudd i denne omgangen reflekterer at dansekunstfeltet er i stor vekst, men med få institusjoner. I tråd med Scenekunstmeldingen Bak kulissene ser man et behov for kontinuitet og langsiktighet for koreografer og dansere som i hovedsak arbeider utenfor institusjonene, sier Egseth Hansen.

 Hun understreker at kompaniene representerer en kunstnerisk spennvidde innen danseuttrykket.

 - zero visibility corp utfordrer stadig de etablerte konvensjonene for dans og teater gjennom en insisterende og slagkraftig koreografi.  impure company er kompromissløse i sin kunstneriske tilnærming der dansen fungerer både politisk tankevekkende og allmennmenneskelig bevegende.

 

 

Publisert: 27.03.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Zero Visibility Corp.

Zero Visibility Corp.

It's only a rehearsal