home

Pressemelding fra Norsk teater- og orkesterforening

Pressemelding fra Norsk teater- og orkesterforening

Vedlagt følger oversikt over deltakere på lederopplæringsprogrammet kunstens kvinner som skal gjennomføres høsten 2008 og våren 2009. 17 deltakere med ulik bakgrunn er nå valgt, hentet fra en imponerende søkerliste på 115 velkvalifiserte søkere! Den gledelig store pågangen har ført til at arrangørene har utvidet med ytterligere 5 deltakere i tillegg til de opprinnelig planlagte 12.

Vedlagt følger oversikt over deltakere på lederopplæringsprogrammet kunstens kvinner som skal gjennomføres høsten 2008 og våren 2009. 17 deltakere med ulik bakgrunn er nå valgt, hentet fra en imponerende søkerliste på 115 velkvalifiserte søkere! Den gledelig store pågangen har ført til at arrangørene har utvidet med ytterligere 5 deltakere i tillegg til de opprinnelig planlagte 12.  

Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til kunstens og kulturens kvinner, først og fremst de som ønsker eller har som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. Programmet er muliggjort gjennom støtte fra Kultur- og kirkedepartementet.

Målsettingen med lederutviklingsprogrammet er tosidig; på den ene siden å gi kompetanse og trygghet på eget lederskap, på den andre mot og lyst til å lede kunstorganisasjoner i nye retninger.

Utfører er Arbeidsforskningsinstituttet. Seniorforsker Nina Amble er prosjektleder for programmet. Arbeidsforskningsinstituttet ønsker å bruke det beste av det beste, gjennom egne forskere og dialogbaserte metoder bruke kontaktnett i forskning og arbeidsliv, velge ut, bygge opp, gjennomføre og dokumentere et program som gjør en forskjell!   

Gjennomføring: Lederutviklingsprogrammet tar som utgangspunkt at deltakerne er i jobb, er travle. Derfor vil programmet avvikles på en måte som gjør at det kan kombineres med arbeid. I første omgang har vi lagt opp til en todagers rekke av samlinger med overnatting, lagt til ti helger høsten 2008 og våren 2009.

Innhold: Samlingene skal vies forskjellige tema, som personlig lederskap, organisasjonsteori og organisasjonsforståelse og bransjespesifikke tema knyttet til styring og ledelse i kultursektoren. Hver samling skal veksle mellom faglige innspill fra ressurspersoner og refleksjon og diskusjon blant deltakerne. Dette betyr at lederprogrammet skal utvikles eller kunne påvirkes i dialog med deltakerne. Videre kan lederutviklingsprogrammet fases over i et mentorprogram.

Referansegruppen for prosjektet er sammensatt av representanter for de inviterende organisasjonene: Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund og Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening (NTO). Lederutviklingsprogrammet er et tilbud til kunstens og kulturens kvinner, først og fremst de som ønsker eller har som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV. Programmet er muliggjort gjennom støtte fra Kultur- og kirkedepartementet.

Disse er plukket ut
Kunstens kvinner - Lederutviklingsprogram deltakerliste.

(i alfabetisk rekkefølge)

 • Andersen Bente, scene, regissør/skuespiller
 • Andersen Hilde scene, instruktør
 • Calmeyer Gitte, film/tv, regissør
 • Dahr Eva, film/tv, regissør
 • Dugstad Jorunn, musikk/scene, leder/produsent     
 • Eide Sirin, film/tv, regissør
 • Forthun Ingrid, scene, instruktør
 • Hall Snelle Ingerid, scene, danser/koreograf
 • Langaas Janne, scene,skuespiller
 • Nordseth Un-Magritt,scene,koreograf
 • Skaug Katrine Ganer,musikk, leder orkester
 • Sandsmark Line, film/tv,  kreativ produsent
 • Sander Elin, film/tv, kreativ produsent
 • Torgersen Ingebjørg, film/tv,regissør
 • Øiamo-Holsen Audny Chris,scene, regissør
 • Østern Tone Pernille,scene, danser/koreograf  
 • Aarflot Franzisca,scene,instruktør
Publisert: 16.06.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Franzisca Aarflot

Franzisca Aarflot

sjef for Det Åpne Teatret