home

Siste nytt om Kulturrådet

I dag kom endelig Trond Giske med stortingsproposisjonen om Kulturrådets fremtid. Som ventet ønsker han selv å utnevne samtlige rådsmedlemmer.

Endelig la Trond Giske i dag fram proposisjonen man lenge har ventet på, om «Endring av reglene om oppnevning og sammensetning av Norsk kulturråd». I det store og hele følger Trond Giske forslagene som Lene Løken la fram i fjorårets rapport, «Forenklet, samordnet og uavhengig». Men han hever antall rådsmedlemmer fra 7, som foreslått av Løkenutvalget, til ti. I dag har Rådet 13 medlemmer.

Og mens Stortinget i dag har oppnevnt fire medlemmer og Kommunenes Sentralforbund to, vil Trond Giske nå at Kulturdepartementet skal utnevne samtlige ti rådsmedlemmer. Reaksjonene hittil er entydige: Trond Giske ønsker på denne måten å samle enda mer makt i Kulturdepartementet.

 Proposisjonen er mønstergyldig kort: Bare sju sider. De to første er viet Kulturrådets organisasjonsform i dag, den tredje Løkenutvalgets forslag, på side 4 og 5 resymeres de ulike høringsuttalelsene, og på side 6 og halve side sju forklarer departementet hvorfor det er best at de ti rådsmedlemmene i fremtiden oppnevnes av Kulturdepartementet på rent kunst- og kulturfaglig grunnlag. Det understrekes at «medlemmene bør være uavhengige og ikke representere organisasjoner eller institusjoner», og at oppnevningene ikke bør «være basert på forslagrett for kunstnerorganisasjonene».

Departementet har hittil utnevnt flertallet av Rådets medlemmer, sannsynligvis utelukkende på grunnlag av deres kunstfaglige kompetanse. De sju som ble utnevnt i 2004 var Kulturrådets leder, nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein, Rådets nestleder, museumsdirektør Ivar Roger Hansen, direktør Ottar Grepstad, regissør Bentein Baardson, dekan Per Kvist, høgskolelektor Nazneen Khan-Østrem (hun trakk seg 1. januar i år da medlemmenes funksjonstid ble forlenget i påvente av Stortingsproposisjonen) og regissør Marit Moum Aune. Utnevnt av Stortinget var kulturist Hallgrim Berg (H), første amanuensis Theo Koritzinsky (SV), rådgiver Aina Holst og ansvarlig utgiver Knut Haavik. Fra KS kom rektorene Aud Folkestad og Liv Sandven. En sterk, allsidig orientert og representativ forsamling.

Danse- og teatersentrum, Skuespillerforbundet og ABM-utvikling var blant organisasjonene som i høringsuttalelsene var positive til færre rådsmedlemmer utnevnt på rent kunstfaglig grunnlag, mens andre tunge organisasjoner som Den norske Forleggerforening, Norsk Barnebokinstitutt og Norske Dramatikeres Forbund var kritiske til endringsforslagene. «Vi tror likevel at representativiteten og legitimitet til Rådet blir bedre sikret med en bredere sammensetning», skriver for eksempel forleggerne.

Trond Giske venter nå at Stortinget skal behandle denne proposisjonen før sommerferien. Det haster, for rådsmedlemmenes funksjonstid er ikke utvidet lenger enn til 1. juli. Det vil imidlertid være trist om Stortinget hastverkbehandler denne saken. Det dreier seg om verken mer eller mindre enn en total revurdering av Kulturrådets plass i norsk kulturpolitikk.

Dersom saken kommer opp til behandling før Stortinget tar sommerferie, vil den bli banket igjennom: De rødgrønne har jo flertall på Stortinget. Dersom den blir utsatt til høsten, er det en mulighet for at flertallsregjeringen blir erstattet med en mindretallsregjering, og dermed for at denne viktige saken får den behandlingen den fortjener.

 

Mer om saken følger!

Publisert: 08.05.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (2):

Idalou Larsen14.05.09 15:41
Takk for hyggelig kommentar! Saken jeg legger ut i dag med Ole Jacob Bulls kommentarer til endringen i Rådets sammensetning og mandat, er etter min mening svært interessant, Jeg visste om at midlene var flyttet fra post 50 til en ny post 55 på samtlige kapitler, men ikke at selve fremgangsmåten for fordeling av midlene var endret. Vet du hvor man finner Kulturfondets vedtekter?
Georg Arnestad08.05.09 20:12
Hei IdaLou I dag var Trond Giske i Dagsnytt18. Ikkje for å drøfte kulturpolitikk. Langt ifrå. For det bryr ikkje media seg om lenger. Nei, Giske var i Dagsnytt18 for å drøfte Høgre med Jan Tore Sanner. Kven bryr seg om hans forslag om denne viktige endringa av Norsk kulturråd? Vi skulle ha hatt ei ung IdaLou i dag, sa Knut Olav Åmås til meg før i dag. Han var også lett oppgitt over mangelen på interesse for kulturpolitikk, langt inn i Aftenspostens eiga kulturavdeling,verka det som. Eg tykkjer denne endringa av Kulturrådet er spennande..Det er mange ubesvarte spørsmål; eg gledar meg til å følgje med..
Trond Giske

Trond Giske

vil selv utnevne Kulturrådets medlemmer