home

Lover godt for Dramatikkens Hus

I flere kommentarer har idalou.no prøvd å begrunne sin skepsis til Dramatikkens Hus. Men når Jon Tombre og Kai Johnsen skal lede henholdsvis scene- og tekstutviklingsavdeligene er det kanskje håp for huset likevel.

I begynnelsen av denne uken offentliggjorde endelig styreleder Bente Erichsen navnene, ikke bare på den som skal bli daglig leder for Dramatikkens Hus, men også på navnene til de som skal lede henholdvis scene- og tekstutviklingsavdelingen. Marit Solbu skal komme fra stillingen som daglig leder for HATS (Hålogaland Amatørteaterselskap) til stillingen som daglig leder for Dramatikkens Hus. Ifølge Det Åpne Teaters pressemelding har hun all den kompetansen jobben krever og mere til: Hun "har master i dramaturgi fra Institutt for Kunst og Medievitenskap ved NTNU, og har bred kompetanse fra scenekunstfeltet som scenetekstforfatter/dramatiker, regissør og  dramaturg. Hun har tidligerere erfaring fra å være ansatt i institusjonsteater og fra samarbeid med mange scenekunstinstitusjoner samt erfaring (fra) det frie scenekunstfeltet. Hun har også  samarbeidet med samiske kunstnere og med Beaivvás Sámi Teáhter. Solbu har vært prosjektleder for ca. 20 scenekunstprosjekter, og har i tillegg 5 års erfaring som daglig leder fra kunst/kultur-feltet med kompetanse på de ansvarsområder som økonomistyring, personalansvar/internkontroll, og strategisk kulturpolitisk arbeid". De fem årene med daglig-leder erfaring henspiller på hennes tid i Hålogaland Amatørteaterselskap.
    Marit olbu virker nærmest overkvalifisert til stillingen. Men hun har søkt jobben, så vi får gå ut fra at hun vet hva hun gjør.

Den daglige lederen skal ha sin styrke på det administrative området, og her tyder alt på at en kvinne som Marit Solbu vil være den rette. Men i dette tilfelle avhenger alt av de to kunstneriske lederne. Og her ser det ut til at Bente Erichsen og hennes ansettelesesutvalg har gjort meget riktige valg. Med to så profilerte og tydelige personligheter som Kai Johnsen og Jon Tombre må det være lov å håpe at det vil bli åpnet for viktige modifiseringer og forbedringer av virksomhetsplanen som i sin tid ble oversendt Kulturdepartementet. Jeg tenker for eksempel her på det mylder av konsulenter/dramaturger i stillingsbrøker som  til sammen skal jobbe i halvannen stilling for å bistå Kai Johnsen med å utvikle tekster.

Interessant blir det også å se om en så profilert regissør som Jon Tombre kanskje vil forsøke å få  sceneavdelingen til å bli mer av et norsk motstykke til Londons Royal Court enn det opprinnelig var planlagt.

I det hele tatt: Med Jon Tombre og Kai Johnsen i de to sentrale kunstneriske posisjonene, er det håp for Dramatikkens Hus.

Publisert: 12.06.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
De tre nye lederne for Dramatikkens Hus

De tre nye lederne for Dramatikkens Hus

Foto: Det Åpne Teater