home

Ikke ny sjef på Det Norske Teatret fra årsskiftet

På et ekstraordinært styremøte fredag ga påtroppende teatersjef Lars Erik Holter styret ved Det Norske Teatret beskjed om at han trekker seg fra stillingen.

Vidar Sandem har sagt ja til å sitte ut 2010. En god løsning, mener styret.

Lars Erik Holter oppgir to hovedgrunner til at han nå trekker seg fra stillingen. Den første - den viktigste? - er at teatrets alvorlige økonomiske problemer ennå ikke var kjent den gangen Holter sa ja til å bli teatrets nye sjef. Den andre er at familien venter barn i oktober, og at han vil prioritere familien framfor karrieren. På sitt neste styremøte, 17, august,  skal styret behandle ny utlysning av teatersjefstillingen. 

For alle som i den senere tid, sist under DUS-festivalen,  har sett Lars Erik Holter følge teatret som en forventningsfull påtroppende teatersjef, er hans avgjørelse ganske overraskende. Det blir spennende å se om teatret utlyser sjefsstillingen på nytt, eller først spør de beste søkerne fra forrige runde om de fremdeles er interessert.Såvidt vites, hadde Holter allerede lagt deler av repertoaret for 2010: Vil Vidar Sandem nå overta  disse oppsetningene?

Her er teatrets pressemelding i sin helhet:

For eit år sidan blei Lars Erik Holter tilsett som teatersjef ved Det Norske Teatret med verknad frå 2010. Han har no meldt frå om at han seier opp denne stillinga. Han gjev to grunnar til dette valet. Teatret er no inne i ein krevjande situasjon med nedbemanning, noko som ikkje var tilfelle då han fekk tilbod om stillinga. Dessutan ventar familien sitt fyrste barn i oktober. I denne situasjonen vel han familie framfor karriere.

Styret ved teatret har i dag hatt eit ekstraordinært styremøte, og har teke Holters oppseiing til etterretning. Utlysing av stillinga som teatersjef vil bli behandla på ordinært styremøte 17. august.

Sitjande teatersjef Vidar Sandem skulle etter planen slutte ved årsskiftet. Etter at Holter sa opp stillinga si, har eit samrøystes styre sterkt oppmoda Sandem om å bli sitjande ut året 2010, og dette har han sagt ja til. Dette er ei god løysing i den krevjande økonomiske omstillingsprosessen teatret er inne i. Snuoperasjonen begynner allereie å bere frukter, og teatret reknar i år med å dekkje ein vesentleg del av det akkumulerte tapet.

 

 

Publisert: 29.06.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Vidar Sandem

Vidar Sandem

fortsetter som sjef for Det Norske Teatret i ytterligere ett år

Lars Erik Holter

Lars Erik Holter

har sagt fra seg stillingen som sjef for Det Norske Teatret fra 1.1. 2009