home

Påplussinger sikret

Rødgrønn valgseier betyr at kulturminister Trond Giske vil oppfylle alle sine valgløfter, cirka 15 mill. bare på teaterområdet.Men såvidt vites har ikke hatt gla'lekkasjer til det frie feltet.

På scenekunstområdet har han i de siste ukene lovet følgende:  

* En million til Rogaland Teaters Barne- og ungdomsteater

* En million til etableringen av et eget barneteater i Ålesund. Teatret skal være en avdeling av Teatret Vårt som holer til i Molde.

* Brageteatret i Drammen, det eneste barne- og ungdomsteatret på Østlandet, skal få en påplussing på 3,25 millioner, fra 5,25 til 8,5 millioner. Det skal flyttes fra post 78, Ymse og få status som regionteater.

* Det omstridte Teater Innlandet skal få 18,7 millioner kroner i 2010. Men pengene skal visstnok gå til Hedmark Teater som ifølge Gudbrandsdølen får seks millioner mer enn i år, da det mottok 12,68 millioner. Trond Giske har imidlertid gjort det klart at de friske seks millionene ikke skal brukes til å etablere et nytt institusjonsteater på Hamar eller Lillehammer, men brukes på  «et turnerende teater som spiller for hele regionen».

* Østfold Teater som per i dag befinner seg på post 74, Tiltak under Norsk kulturråd, skal få en økning på 3 millioner, det vil si nesten en fordobling ettersom teatret tidligere hadde 3,3 millioner i statsstøtte.

 

Dette er bare de forespeilte scenekunst-påplussingene som idalou.no har oppdaget gjennom en del googling i lokalaviser den senere tid. Det kan sikkert være flere. Trond Giske har for vane å lekke fra budsjettet sitt i uken før det offentliggjøres. I år er det nok valgkampen som har ført til at lekkasjene er kommet langt tidligere enn vanlig, for ytterligere å befeste de rødgrønnes posisjon blant kulturinteresserte velgere. For første gang, iallfall så vidt jeg vet, har Trond Giske til og med latt Aftenposten få slå opp at budsjettet han legger fram til høsten, vil ha en økning på 750 millioner kroner i forhold til årets – en rekord ifølge avisen. Men også i fjor økte budsjettet kraftig, «med 786,5 millioner kroner, eller 10,2 pst. I forhold til saldert budsjett for 2008 (St. prp.nr.1 (2008-2009) side 12).

 

Uansett. Det er ingen tvil om at kulturen går gode budsjett-tider i møte, og det er all grunn til å glede seg over at Giske nå har skjønt at det er viktig å styrke barneteatertilbudet. Såvidt jeg har kunnet bringe på det rene, har det ikke kommet noen lekkasjer om økte midler til det frie feltet. Men i Kulturløftet 2 står det svart på hvitt: «økt satsing på scenekunst og faste grupper», og uttrykket «faste grupper» kan tyde på at Trond Giske her har tenkt på basisfinansieringen som gir utvalgte, etablerte frie grupper en fast støtte gjennom en viss periode. Giske innførte selv ordningen i 2007, og sørget da for at hans bysbarn Jo Strømgren med sitt kompani velfortjent fikk nyte godt av den sammen med Verdensteatret. Gjennom basisfinansieringen får den enkelte gruppen 3 millioner kroner i fire år. Med andre ord – en beskjeden utgift for kulturdepartementet. Likevel fulgte ikke Giske opp med to nye kompanier i 2008. Det gjorde han først i 2009. Så her er det virkelig behov for en skikkelig satsing.

Det innså Høyres Olemic Thommessen som hadde en original og spennende styrking av det frie feltet som en av Høyres viktigste kulturpolitiske saker i årets valg.

Med andre ord: Det knytter seg stor spenning til 2010-budsjettet som altså legges fram 13. oktober.

Publisert: 15.09.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share
Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske

Foto Kulturdepartementet