home

Ti vil bli sjef på Det Norske Teatret

Fem av søkerne har vært teatersjefer tidligere, og Bjørn Heiseldal er sjef for Thalia Teater. Ellers: Tre kvinner og sju menn – og Carl Morten Amundsen har ikke sendt ny søknad.

20. september løp fristen ut for å søke stillingen som teatersjef på Det Norske Teatret. Dette var annen gangs utlysning. Som kjent ble Lars Erik Holter ansatt i første runde, men han takk seg like før sommeren. En av grunnene skal ha vært teatrets vanskelige økonomiske situasjon, en annen rent familiære forhold. Sittende teatersjef Vidar Sandem sa seg villig til å fortsette fram til 1. januar 2011, og styret på teatret bestemte seg for å utlyse stillingen en gang til, heller enn å prøve å overtale noen av søkerne som ikke nådde opp i første runde.

Ti søkere denne gangen, mot 12 i første omgang. Flest mannlige søkere, sju menn mot tre kvinner, og i motsetning til sist er alle søkernavnene denne gangen offentliggjort. To av de ti var også åpne søkere forrige gang, det er regissør Hilde Andersen som i de senere år har vært tilknyttet Den Norske Opera, men i fjor satte opp musikalen Which Witch på Det Norske, og skuespiller Nils Johnson, tidligere teatersjef på Hålogaland Teater. Det som har vakt størst interesse er at Bjørn Heiseldal, teatersjef for Thalia Teatret, også er blant søkerne. Han har langt erfaring fra privatteatret, og vet iallfall alt om teatret som risikosatsing.

Nils Johnson er ikke den eneste tidligere teatersjefen som er interessert i stillingen: Blant søkerne er også skuespiller Ingjerd Egeberg som overtok ledelsen av Rogaland Teater da Eirik Stubø ble sjef for Nationaltheatret, regissør Morten Borgersen som har ledet både Teatret Vårt og Den Nationale Scene, regissør Karl Erik Solgård som var sjef for Teater Ibsen, den gangen det het Telemark Teater, og ved det svenske Dalateatern, og regissør Mette Brantzeg som var teatersjef på Sogn og Fjordane Teater, og dessuten hatt ansvaret for Norsk Dramatikkfestival, som hører hjemme på Det Norske Teatret.

Regissør Erik Nilssen Brøyn har vært dekan på Teaterhøgskolen før den ble en del av Kunsthøgskolen i Oslo, og han er nå leder for Den Unge Scenen – DUS -  som bestiller og utvikle tekster for ungdom, tekster som igjen spilles av ungdom over hele landet. Det Norske Teatret er arenaen for den nasjonale DUS-festivalen der finalistene viser sine produksjoner.

De to siste søkerne er Even Lynne som leder skuespillerutdanningen på Kunsthøgskolen i Oslo, og skuespiller og instruktør Gard B. Eidsvold som også er leder for Oslo Moderne Teater.

Publisert: 28.09.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Sjef til 1.1.2011

Sjef til 1.1.2011

Vidar Sandem fortsetter som sjef for Det Norske Teatret til 1.1.2011. Men tre kvinner og sju menn er interessert i å overta etter ham.