home

Teaterfiendtlig kommune

Oslo kommune bruker 2,7 milliarder på Munchmuseet, men er ikke like opptatt av alle hovedstadens kulturtilbud – teatrene for eksempel. Et tegn på Frps makt over kommunens kulturbudsjett?

 

Det er en kjent sak at Fremskrittspartiet er veldig opptatt av å bevare kulturarven, men langt mindre opptatt av å sørge at det blir skapt nye og spennende kunst-uttrykk som kan bli kulturarv for fremtidige generasjoner. Partiets innflytelse er kanskje en forklaring på de merkelige krumspringene som Oslo kommune foretar i sitt 2010-budsjett?

Tidenes satsing

«Tidenes kultursatsing, kaller byrådet budsjettforslaget som ble presentert i dag». Dette var hovedoppslaget i Aften Aften 23.september. Jeg gledet meg allerede over pene økninger til Black Box Teater, Det Åpne Teater og Oslo Nye Teater. En titt på selve budsjettet tydet ikke på de store løftene: 75 millioner til Oslo Nye Teater, 7 millioner til Black Box Teater og en million til Det Åpne Teater, og en rask spørrerunde til de tre teatrene bekreftet alle onde anelser.

- 75 millioner betyr ingen økning til Oslo Nye Teater i det hele tatt. De viderefører bevilgningen med akkurat samme beløp som i fjor, og tar man i betraktning lønns-og prisutviklingen vil det selvfølgelig si en reell nedgang som kan bli ganske dramatisk for teatret, sier informasjonssjef Erik Årsland på Oslo Nye Teater.  – En million i fjor og en million i år, det vil st akkurat samme beløpet som i fjor. Men egentlig mindre siden det ikke er indeksregulert og ikke tar høyde for prisveksten i det hele tatt, sier Siv Svendsen, informasjonsansvarlig på Det Åpne Teater.

Leder for Dramatikkens Hus, Marit Solbu, legger til at saken vil bli fulgt opp overfor Oslo kommune.

 

Inntil videre føler Oslo kommune  seg iallfall ikke forpliktet til å delta i oppbyggingen av Det Åpne Teater som Dramatikkens Hus: Mens Trond Giske har lovet teatret en budsjettøkning på sju millioner, fra cirka fire millioner i år til 11 millioner til meste år, velger Oslo kommune å la støtten til teatret stå på stedet hvil.

 

Black Box Teater

Jon Refsdal Moe har nettopp overtatt ansvaret for det programmerende Black Box Teater, og det første han opplever er at Oslo kommune kutter teatrets budsjett med 600 000 kroner.

 

- I 2009 fikk Black Box Teater i underkant av 2,8 millioner fra staten. Ingen stor sum i og for seg, men det er 1 million statlige kroner mer enn i 2008, og det var en betydelig økning. Det vil si at vårt totalbudsjett i 2009 var på cirka 10,4 millioner, for Oslo kommune ga oss også en betydelig påplussing i fjor, de økte sitt tilskudd med hele 800 000 kroner.  Desto større skuffelse at kommunen i år kutter støtten med hele 600 000 kroner, fra 7,6 millioner til 7 millioner. Kuttet kom som lyn fra klar himmel. 

 

­ - Når totalbudsjettet deres ikke er mer enn litt over ti millioner, er det klart at et kutt på 0,6 millioner må svi. Blir dere nødt til å foreta innstramninger, og i tilfelle hvor?

 

- Som programmerende teater er vi helt avhengig av å kunne planlegge lang tid i forveien, intensjonsavtaler med utenlandske kompanier inngås gjerne over ett år i forkant, selv om den definitive kontrakten ikke undertegnes før det året gjestespillet finner sted. Et budsjettkutt på 0,6 millioner vil kunne tvinge oss til å bryte inngåtte intensjonsavtaler, og dermed er det usikkert om programmet for 2010 kan avvikles som planlagt. Dette også fordi Black Box Teater fra og med 2009 har mistet muligheten til å søke gjestespillstøtte fra Norsk Kulturråd.    

 

- Det vil jo være et stort tap for teatertilbudet i Oslo! Black Box Teater er jo snart den eneste mulighet vi har til å få vite noe om utenlandsk teater!

 

- Ja, og i tillegg har Black Box også vært co-produsent for urpremierene til norske grupper. Co-produksjon innebærer ikke at vi støtter produksjonene økonomisk, men vi har tilbudt gruppene gode arbeidsforhold, som prøvelokaler, dramaturgi og kunstfaglig veiledning. Den virksomheten vil vi også måtte trappe ned på, og i større grad satse på utleie av lokalene våre til eksterne aktører som danseskoler etc., uten mulighet til å opprettholde samme programmeringsprofil.

 

­­- Ved å stå som co-produsenter har dere også fremstått som aktivt programmerende?

 

Ja, sammen med gjestespillene har co-produksjonene gitt oss anledning til å fremstå som et teater med en selsvstendig kunstnerisk profil. Men vel så viktig er det at vi gjennom å styrke teatrets økonomi har forsøkt å tilby kunstnerne som arbeider her mer anstendige arbeidsvilkår, et arbeid som på ingen måte er avsluttet. Vi har lenge vært i god dialog både med Kulturdepartementet og Oslo Kommune om dette, og nettopp derfor kommer Oslo kommunes kutt så overraskende. Må vi basere oss på utleie i enda større grad enn før, vil dette først og fremst gå utover Oslos frie scenekunstnere, samt over Oslos publikum som vil få færre internasjonale gjestespill og gode, norske teateropplevelser. Kunstnerne og publikum blir taperne med kommunens kutt.

 

Publisert: 30.09.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Jon Refsdal Moe

Jon Refsdal Moe

Oslo kommunes kutt på 0,6 millioner kom som lyn fra klar himmel på den nye sjefen for Black Box Teater.