home

Nye tider for kulturlivet

En periode er over. Trond Giske har selv uttalt at han ønsket å fortsette som kulturminister, men i dag overtar Anniken Huitfeldt, som aldri har vist særlig interesse for kultur.

Anniken Huitfeldt overrekker klokken 14.25 i dag nøkkelen til Barne- og likestillingsdepartementet til SVs Audun Lysbakken, og 50 minutter senere, kl. 15.15, får hun Kulturdepartementets nøkkel av Trond Giske. Han vandrer videre til Nærings- og handelsdepartementet der han mottar nøkkel av Sylvia Brustad. Og Sylvia Brustad? Hun går ut av regjeringen.

 

Handlekraftig

I en enquête i Klassekampen i dag er Skuespillerforbundets Agnete Haaland og Forfatterforeningens Anne Oterholm enige om at de ikke ønsker seg en kunstner som ny kulturminister, men «en veldig dyktig politiker» (Haaland), «en politiker i ordets rette forstand» (Oterholm). Dermed spiller det nok mindre rolle for dem at Anniken Huitfeldt ikke tidligere har lagt for dagen noen påfallende interesse for kultur, for hun er utvilsomt en effektiv og bestemt politiker, og Giske har lagt forholdene godt til rette – budsjettet er blitt mottatt med akklamasjoner fra de fleste, og Giske benyttet sin siste dag som minister til å utnevne et Mediestøtteutvalg. Alt tyder på at Anniken Huitfeldt vil kunne bruke sin første tid som minister til å sette seg inn i kulturpolitikken, et sammensatt og komplisert felt. Hun vil dessuten ha den store fordelen å være minister i en flertallsregjering, og dermed til enhver tid kunne være trygg på Stortingets støtte.

ABC Nyheter trykker i ettermiddag en artikkel med tittelen «Bred støtte til Huitfeldt». Tittelen er noe misvisende: Geir Berdahl, forlagssjef i Oktober, Hauk Heyerdahl, nestleder i Skuespillerforbundet og Arnfinn Bjerkestrand, leder av Musikernes fellesorganisasjon, uttaler seg først og fremst med glød og begeistring om Trond Giskes innsats. Geir Berdahl regner med at «vår nye kulturminister Anniken Huitfeldt i mye vil videreføre Giskes linje», Anfinn Bjerkestrand er « sikker på at Anniken Huitfeldt vil bygge videre på det Giske har gjort og at det vil bli en videreføring av dagens rådende kulturpolitikk», mens Hauk Heyerdahl tror hun «kan kle rollen som kulturminister bra», og viser seg dessuten som en god strateg: Han har merket seg Anniken Huitfeldts genuine interesse for kvinnespørsmål, og mener at «som tidligere likestillingsminister bør en av kampsakene hennes være den store lønnsforskjellen mellom kjønnene. Mannlige skuespillere tjener veldig dårlig, men kvinnene enda mye verre. De ligger om lag 100.000 kroner under de mannlige i lønn, og den skjevheten bør rettes opp».

 

Ny komité

Også Stortingets familie- og kulturkomité er blitt radikalt fornyet: Bare to av forrige periodes medlemmer blir sittende. De to er Høyres Olemic Thommessen, den eneste i komiteen i dag med virkelig bunnsolide og vidtfavnende kunnskaper om kulturfeltet, og Aps Gunn Karin Gjul, i forrige periode første nestleder, og som nå overtar komiteens ledelse etter KrFs May Helen Molvær Grimstad.

Aps øvrige medlemmer i komiteen er Gunn Olsen (Telemark) som blant annet har sittet i helse- og omsorgskomiteen, Kåre Simensen (Finnmark) som ikke før har sittet på Stortinget, og Arild Stokkan-Grande (Nord-Trøndelag) som tidligere har sittet i kommunal- og forvaltningskomiteen. De erstatter Britt Hildeng og Espen Johnsen, som ikke lenger sitter på Stortinget, og Tove Karoline Knutsen som er gått over til helse-og omsorgskomiteen.

I forrige periode hadde Fremskrittspartiet to medlemmer i kulturkomiteen, Ulf Erik Knudsen som nå sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og Karin S. Woldseth som har gått over til utenriks- og forsvarskomiteen. I denne perioden har Fremskrittspartiet tre medlemmer, Solveig Horne (Rogaland) tidligere medlem av justiskomiteen, Øyvind Korsberg (Troms) tidligere blant annet medlem av næringskomiteen og Ib Thomsen (Akershus), i forrige periode i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Linda C. Hofstad Helleland (Sør-Trøndelag), tidligere medlem av justiskomiteen, representerer Høyre sammen med Olemic Thommessen. Hun er for øvrig gift med stortingsrepresentant Trond Helleland som selv satt i kulturkomiteen i sin første stortingsperiode, fra 1997 til 2001, og som er nevø av en annen profilert kulturpolitiker, Høyres Hallgrim Berg.

I denne perioden akkurat som i forrige har SV, Sp og KrF ett medlem hver. SVs May Hansen er ikke på Stortinget lenger, og ville ha blitt erstattet av Rannveig Kvifte Andresen dersom Bård Vegar Solhjell hadde fortsatt som statsråd. Det gjør han ikke, og man må derfor gå ut fra at Solhjell nå går inn i kulturkomiteen. Sps Trond Lode sitter ikke på Stortinget lenger, og i hans sted kommer Christina Nilsson Ramsøy (Nord-Trøndelag) som møter fast for landsbruksminister Lars Peder Brekk. Kristelig Folkepartis representant er Øyvind Håbrekk (Sør-Trøndelag). Det er hans første periode som fast representant, men han har tidligere vært vararepresentant, og han har også regjeringserfaring som politisk rådgiver og statssekretær.

Familie- og kulturkomiteen teller for øvrig 12 medlemmer i denne perioden, mot bare 11 i den forrige.

 

Familie- og kulturkomiteen teller for øvrig 12 medlemmer i denne perioden, mot bare 11 i den forrige. Og dermed har ikke regjeringspartiene klart flertall lenger: Sammen med SV og Sp har Ap seks representanter. Det samme har Høyre sammen med KrF og Frps fire medlemmer. Kan det bety mer spennende innstillinger fra komiteen?

 

 

 

Publisert: 20.10.09 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (3):

Roger Rein21.10.09 16:59
Bare hyggelig. Interssant å lese dine kommentarer om aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Du har ofte andre og annerledes innfallsvinkler som vi utenfor den tetteste Oslo-gryta setter pris på og få servert. Så stå på Ida Lou!
IdaLou Larsen, redaktør for idalou.no20.10.09 23:32
Beklager! Skal rette det opp med en gang, og takk for at du gjorde meg oppmerksom på feilen.
Roger Rein20.10.09 21:39
Arild Stokkan Grande er fra Nord-Trøndelag. Viktig for oss fra nord at det er rett. :-)
Vår nye kulturminister

Vår nye kulturminister

I dag har Anniken Huitfeldt overtatt ledelsen av Kulturdepartementet.

Leder familie. og kulturkomiteen

Leder familie. og kulturkomiteen

Gunn Karin Gjul har hittil vært mest opptatt av komiteens familiepolitiske arbeid. Nå vil hun nok begynne å interessere seg mer for kulturpolitikken.