home

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) imponerer ikke!

Kulturbyråd Hallstein Bjercke skriver til scenekunst.no at han «omprioriterer i budsjettet for å bidra til nyskaping og skape rom for nye kunstnere».
Kanskje han kan konkretisere påstanden?
En rask studie viser at hans budsjettforslag går ut på at 32 kulturtiltak skal få noe mindre støtte i 2013 enn i år, mens 33 blir stående på stedet hvil – hvilket jo betyr et budsjettkutt, prisstigning tatt i betraktning. Tre tiltak som fikk støtte i år er nå foreslått «nullet» ut av budsjettet: Det er Ny musikk som i år mottar 75 000 kroner, CAK (Center for afrikansk kulturformidling) som i år mottar 400 000 kroner, og det er Volapük Litteratur- og kulturforum som i år mottar 175 000 kroner.
43 helt nye søkere, dvs. kulturtiltak som ikke søkte Oslo kommune om støtte i år, er kommet til: Av disse får 41 avslag, mens to festivaler får støtte: Oslo Poesifestival får 80 000 kroner, og Norwegian Wood 1 million.
Fire tiltak som fikk avslag på søknaden i fjor foreslås støttet i 2013: Det er Kunsthall Oslo (70 00 kroner), Kunstnernes Hus (70 000 kroner), begge innen billedkunst. Innen scenekunst foreslås det 350 000 kroner til Kirre prod, og UNIMAs Fri Figurfestival får 50 000 kroner.
To – og bare to tiltak får mer i 2013 enn i 2012, barneteaterfestivalen Rampelys som går fra 250 000 til 300 000 kroner, og Ungdommens Kulturmønstring som skal få 800 000 i stedet for 700 000 kroner i 2012.
Disse opplysninger gjør det vanskelig å skjønne at budsjettet skal kunne «bidra til nyskaping og skape rom for nye kunstnere

Publisert: 02.10.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Kulturansvarlige byråd Hallstein  Bjercke fra Venstre

Kulturansvarlige byråd Hallstein Bjercke fra Venstre