home

Kanskje ikke så lønnsomt likevel

Oslo bystyre bør tenke seg godt om før de gjør om Oslo Nye Teater til et prosjektteater. Slett ikke sikkert at det vil være så lønnsomt.  Enger-utvalget er iallfall kommet til at det er usikkert om en slik omlegging "vil føre til bedre ressursutnyttelse".

Et flertall i Oslo bystyre vil at Oslo Nye Teater skal omstilles fra institusjonsteater til prosjektteater, og byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, mener det vil gi «et teater med større fleksibilitet og lavere driftskostnader». I den sammenheng er det interessant at Enger–utvalget som i dag la fram sin innstilling, «Kulturutredningen 2014», har vurdert å «omgjøre ordningen med rammestøtte til teaterinstitusjoner til en prosjektbasert produksjonsstøtte». De viser til boka «Kultur for kulturens skyld, skisse til en liberal kulturpolitikk » av Meisingset med flere, nylig utgitt av Civita, som tydeligvis har inspirert Oslo–politikerne. « Utvalget har drøftet lignende forslag og kommet til at det ikke vil anbefale en omlegging til produksjons og prosjektbasert støtte til kulturinstitusjoner. Etter utvalgets oppfatning vil dette innebære en avskaffelse av kulturinstitusjonene slik vi har beskrevet dem ovenfor. Med tanke på de økte transaksjonskostnadene som vil følge med prosjektbasert drift, er det dessuten usikkert om en slik omlegging av støtten vil føre til bedre ressursutnyttelse».

Publisert: 04.03.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!