home

Reverserer kutt

Budsjettavtalen mellom regjeringen på den ene siden, KrF og Venstre på den andre, reverserer en del av kuttene i kulturbudsjettet: 15 millioner til kunstnerstipend gjenopprettes, det samme gjelder kuttene i produksjonsstøtte til de frie sceniske gruppene.

Kultur
Pressestøtte 26,5
Kunstnerstipender 15,0
Trosopplæring 15,0
IKT i kirken 10,0
Reversering av kutt scenekunstformål 7,9
Pilgrimssenter 2,0
Olav H. Hauge-senteret 1,5
Partistøtte 30,0

SUM: 107,9

Publisert: 15.11.13 av IdaLou Larsen Bookmark and Share