home

Ingen løsning for Jo Strømgren Kompani

En skuffende kulturminister

Det har lenge vært klart at Jo Strømgren Kompani var avhengig av støtte på kulturbudsjettet for å overleve. Men i kulturminister Trine Skei Grandes budsjett for 2019 nevnes kompaniet overhodet ikke.  

Kulturminister Trine Skei Grande brukte et kvarter på å framheve det totale statsbudsjettet, før hun i over en halv time skrøt av sitt eget kulturbudsjett. Jeg ble ikke spesielt imponert, på ett punkt ble jeg faktisk ganske skuffet. For øvrig hadde jeg håpet at Skei Grande skulle gjeninnføre ordningen med spørsmål fra salen. Det gjorde hun ikke. Det er fremdeles mulig å stille i kø for å stille et par spørsmål i etterkant, men igår var som vanlig  køen så lang at det bare var å gi opp.
De frie gruppene utgjør en stadig viktigere del av norsk scenekunst, men mottar lite støtte fra staten. Da Trond Giske var kulturminister tok han et skritt i riktig retning ved å opprette «basisfinansiering»sordningen som sikret etablerte, anerkjente frigrupper driftsstøtte i maksimum 12 år. Jo Strømgrens danseteaterkompani var den aller første gruppen som ble basisfinansiert, men ettersom denne finansieringen ikke kan vare mer enn 12 år, står gruppen uten midler fra 1. januar 2019.
Skei Grande var klar over at dersom det ikke ville bli satt av midler til kompaniet i 2019-budsjettet, ville styrt avvikling være den eneste løsningen. I mai i år hadde hun et møte med Jo Strømgren og kompaniets styreleder som la fram saken for henne, men allerede den gangen viste hun liten forståelse for problemet. Til tross for at Jo Strømgren forklarte at dette ikke lenger var en mulig løsning for kompaniet, mente hun at det fremdeles bare var å søke Kulturrådet om kortsiktig prosjektstøtte.
Vi håpet at kulturministeren med tiden ville komme på bedre tanker, og sikre at Jo Strømgren Kompani ikke ble avviklet, for eksempel ved å plassere kompaniet på post 78 – den såkalte ymseposten – der man blant annet finner både Akershus Teater som i 2018 mottok 7,1 millioner, og gruppen Stella Polaris som mottok 1 million.
Men Jo Strømgren Kompani er overhodet ikke nevnt i 2019-budsjettet. Skei Grande skriver riktignok at hun «anerkjenner de etablerte scenekunstgruppenes behov for langsiktighet både når det gjelder produksjonsmuligheter, visningsmuligheter, forvaltning og økonomi», og foreslår å øke bevilgningen med 7 millioner kroner – for øvrig ikke akkurat en sum å rope hurra for.
Hun legger til at det gjør hun fordi «det er et særlig behov for å styrke Norsk kulturfonds muligheter til å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel, samtidig som nye grupper kan komme til». Samtidig går hun altså inn for at en av Norges mest anerkjente grupper, også internasjonalt, rett og slett skal opphøre å eksistere!
Jeg er nok ikke den eneste som hadde håpet at Venstres teaterinteresserte Skei Grande virkelig skulle gripe fatt i ett av kulturbudsjettets problematiske saker, og gå inn for å etablere en egen finansieringspost for de mest anerkjente frie kompaniene, slik man lenge har hatt det for region- og distriktsopera. En slik post ville gjøre det mulig for kompanier som nyter stor anseelse både nasjonalt og internasjonalt, å videreutvikle sin kunstneriske virksomhet, og gi Kulturrådet større frihet til å sørge for at «nye grupper [kunne] komme til», slik Skei Grande så riktig ønsker. Men i stedet for å ta et skritt framover, gjør Trine Skei Grande det stikk motsatte… og går inn for «styrt avvikling» av Norges internasjonalt mest kjente dansekompani. En skuffende ny kulturminister.

Publisert: 09.10.18 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (1):

herStay09.10.18 17:34
"Det er et særlig behov for å styrke Norsk kulturfonds muligheter til å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel, samtidig som nye grupper kan komme til" skriver du. Det er mange grupper som har søkt siden 2007, som undertegnede, med stor internasjonal kapasitet, men som i stedet har blitt henvist til ymse temporære løsninger, til tross for at man er kvalitativt på linje med de får gruppene som mottar bf. Håper på mer rettferdig fordeling av Kulturrådsmidler fremover. Uten at det skal gå ut over kvaliteten. Samtidig er det trist å se en gruppe forsvinne, det prekariøse ved det frie kunstfeltet er til tider unødig brutalt. Rent ideologisk, det er ikke slik at norsk scenekunst på høyt nivå forsvinner ved at enkelte kompani må klare seg uten bf en stund? Dersom det er tilfellet, må man se til at flere kunstnerne finansieres vel.
En skuffende kulturminister

En skuffende kulturminister

Trine Skei Grande har ikke sørget for et kulturbudsjett som sikrer Jo Strømgren Kompani videre liv.

Jo Strømgren

Jo Strømgren