home

Kulturnytt på ville veier

I sin sending mandag 10. september tok  NRKs Kulturnytt utgangspunkt i faktafeil som skyldtes egen dårlig journalistikk for å fremstå som  talerør for Fremskrittspartiets kultupolitikk. Men er det rikskanalens oppgave?

Om morgenen mandag 10. september var hovedoppslaget i NRKs Kulturnytt at «teater som få publikummere velger å se, får omfattende pengestøtte». Kulturnytts kommentator i saken, DinePengers sjefredaktør Tom Staavi, ga uttrykk for at det er «kulturstøtte på ville veier når mindre grupper som trekker få publikummere, får millioner av kroner i statlig støtte».

Basisfinansiering - et ukjent begrep
Jeg lyttet interessert og ble litt forbauset over at NRK/Kulturnytt ville ha det til at de frie gruppene vasser i statlige millioner, all den tid det motsatte jo er tilfelle: I 2012 er statens støtte til scenekunst på litt over 1,7 milliarder kroner. Dette er den største av alle postene på Kulturdepartementets budsjett. Av disse pengene kommer etter all sannsynlighet produksjonsstøtten til de frie teater- og dansegruppene i 2012 til å utgjøre cirka 72 millioner, dvs. litt over 4 prosent av det totale scenekunstbudsjettet. Kulturrådet fordeler 48 av disse millionene mellom ulike danse- og teatergrupper som har søkt om støtte. I vårens tildelingsrunde varierte denne støtten fra litt over 2 millioner til Grusomhetens Teater ned til 63 tusen kroner til danseprosjektet Vrangforestilling.

Men det som har forarget redaksjonen i Kulturnytt er ikke denne produksjonsstøtten, det er den nye støtteordningen for frie grupper, den såkalte «basisfinansieringen», som Kulturnytt for øvrig unnlater å sette navn på – kanskje fordi journalistene der ikke vet om den? Ordningen ble innført av kulturminister Trond Giske i 2007 for å sikre veletablerte frie grupper en viss økonomisk stabilitet. Basisfinansierte grupper slipper å søke Kulturrådet om penger hvert år: De mottar nemlig tre millioner årlig i fire år, med mulighet for forlengelse. Per dags dato er åtte grupper inne på ordningen, seks dansekompanier, og to rene teaterkompanier: Vegard Vinge/Ida Müller kom inn under ordningen i fjor, og Verk Produksjoner i år. Verk Produksjoner vil dermed motta tre millioner i årlig støtte fra og med 2012 til og med 2015. Dette er de «millionene av kroner» Kulturnytt refererer til.

«... 60 millioner i statsstøtte i år»!
Sendingen startet med å fastslå at «fem såkalte frie grupper har fått rundt 60 millioner i statsstøtte i år». Dette er direkte feil. De åtte basisfinansierte gruppene mottar i år i overkant av 24 millioner, dvs. rundt tre årlige millioner på hver, og kan ikke søke om spesielle prosjektmidler.  Den eneste forklaringen på journalist Gjermund Jappées «rundt 60 millioner i statstøtte» er at han overhodet ikke har giddet å sette seg inn i prinsippene for basisfinansieringen. Han har nøyd seg med overskriften på pressemeldingen Kulturrådet sendte ut i mars. Noe misvisende hadde den fått tittelen «56,6 millioner til scenekunst», og tallet 56 millioner skyldtes at Kulturrådet hadde lagt sammen bevilgningene for i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, antakelig i den villfarelse at kulturjournalister setter seg inn i en sak før de skriver om den.

Etter å ha servert oss de «60 millionene», intervjuet Gjermund Juppée Fredrik Hannestad, kunstnerisk leder for Verk Produksjoner som sa at gruppen ønsker å nå ut til «folk som er interessert i å komme og se noe nytt». Uten å vite det underbygget han dermed indirekte kommentator Tom Staavis påstand om de frie gruppene henvender seg til «en snever og elitistisk krets». Hannestad ga også Gjermund Jappée anledning til å fyre av poenget med hele saken: Verk Produksjoner mottar altså en haug med millioner i statlig støtte, men «i gjennomsnitt har bare tusen personer i året sett Verks forestillinger siden 2009, viser nye tall». Det betyr at de få som har kjøpt billett til Verks oppsetninger, har mottatt «nesten fjorten hundre kroner i gave fra staten». Til dette vil jeg bemerke følgende: Ja, tatt i betraktning på den ene siden besøkstallene som er blitt meldt inn til Kulturrådet, på den andre støtten som Verk har mottatt i perioden, er det riktig at staten har subsidiert hver enkelt billett med kr. 1400.

Men staten subsidierer alle teaterbilletter i Norge: Tallene for 2010, de siste som er er tilgjengelige, viser at til tross for at Den Norske Opera har rekordbesøk, kostet hver billett staten 1 598 kroner. Samme år kostet hver solgte billett på Nationaltheatret staten 798 kroner, på Den Nationale Scene i Bergen 661 kroner, på Riksteatret 772 kroner, og på Det Norske Teatret 873 kroner. Den som koster staten minst per solgt billett er faktisk en fri gruppe, Jo Strømgren kompani, som ble basisfinansiert allerede i 2008, og som er blitt sett av så mange at staten i 2010 bare subsidierte hver solgte billett med 111 kroner. Litt av en rekord som Gjermund Jappée gjerne kunne trukket fram, i stedet for å gjøre et poeng av at flere andre av gruppene som slik han ser det vasser i millioner, heller ikke har hatt mer enn «noen tusen besøkende i snitt».

Hvordan måle publikumsinteressen
Men så kan man spørre om det er riktig å beregne besøkstallene til de frie sceniske gruppene ut fra de samme prinsippene som institusjonsteatrenes besøkstall. Jeg følger Gjermund Jappées eksempel, og spør Fredrik Hannestad, kunstnerisk leder for Verk Produksjoner.

- Vi er jo ikke et teaterhus som spiller forestillinger jevnlig, svarer Fredrik Hannestad. – Hvis man vil se sammenhengen mellom publikums interesse for de frie gruppenes produksjoner, og statens bevilgninger, vil det være riktigere å måle besøkstallene på Black Box Teater opp mot den støtten teatret mottar.

Her har Hannestad et godt poeng. Jeg foretar et raskt overslag som viser at i 2011 mottok Black Box Teater 3,318 millioner fra staten, cirka 6 millioner fra kommunen, og hadde 14 267 tilskuere. Støtten fra det offentlige lå altså på 653 kroner per solgt billett, det vil si som for teaterinstitusjoner flest.

Fredrik Hannestad fortsetter med å minne om at en fri scenisk gruppe som Verk ikke nødvendigvis produserer en ny oppsetning hvert eneste år.

- Publikumsinteressen måles derfor best ved å følge en forestilling fra første til siste gang den blir spilt, sier han. - Vår tolkning av Finn Junkers Ifigeneia  spilte vi i fem år, og den hadde faktisk flere publikummere enn en vanlig oppsetning på Nationaltheatret.

­- Men er det ikke også et problem at de fleste forestillingene som skapes av det frie feltet har svært kort spilletid. På Black Box Teater spilles de som regel bare tre-fire ganger etter hverandre. Og for at publikum skal få vise sin interesse, må jo forestillingen være tilgjengelig?

- Det er riktig at det kan være et problem at vi bare har ett programmerende teater som Black Box i Oslo. Det hadde vært fint om for eksempel Nationaltheatret som disponerer fire-fem scener kunne vise noen av de frie gruppenes produksjoner. Jeg er ikke i tvil om at mange av dem vil kunne appellere til langt flere enn bare Black Box-publikummet, sier Hannestad.

Han legger til at en av grunnene til at Verk ønsket basisfinansiering, nettopp var at en bedre økonomi ville gjøre det mulig for dem å arbeide mer målrettet med å nå ut til publikum gjennom å få spilt en forestilling flere ganger, og flere steder.

Konklusjon
Denne artikkelen er ment som et forsøk på å rette opp noe av den kunstfiendtlige propagandaen som NRK Kulturnytt fant det på sin plass å sende ut til lytterne 10. september. Antakelig ganske forgjeves, ettersom de fleste aldri vil se artikkelen, men fortsette å tro at de frie sceniske gruppene mottar masse millioner for å lage forestillinger som bare interesserer den intellektuelle fiffen. Et standpunkt som utvilsomt vil begeistre Fremskrittspartiet. Men er det dem NRK er blitt talerøret til?

Publisert: 19.09.12 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!

Kommentarer (37):

21608.09.18 00:30
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
31807.09.18 00:48
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
92006.09.18 02:34
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
56403.09.18 00:31
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
35401.09.18 20:21
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
IdaLou Larsen30.08.18 14:13
Kan du forklare meg hva %ufffd betyr, blir jeg takknemlig!
73828.08.18 20:17
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
76023.08.18 19:07
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
71623.08.18 03:50
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
72409.08.18 03:36
PS: Og hva med %ufffd henvende deg til Kulturnytt?
chris erichsen29.08.16 16:17
ps: og hva med å henvende deg til kulturnytt?
IdaLou Larsen03.05.16 22:43
Jeg må innrømme Chris at jeg ikke helt skjønner hva du mener med Ã¥. Men gamle kvinner følger nok ikke helt med i tiden!
chris erichsen03.05.16 18:48
ps: og hva med å henvende deg til kulturnytt?
chris erichsen21.06.15 12:40
ps: og hva med å henvende deg til kulturnytt?
Chris Erichsen11.07.14 09:34
PS: Og hva med å henvende deg til Kulturnytt
IdaLou Larsen, redaktør24.09.12 20:41
I sitt tilsvar i Klassekampen fredag 21. september sier Kulturnytts redaksjonsleder Knut Arne Tornås at «i det aktuelle innslaget kunne ha komme tydelegare fram at dei 60 millionane som vart nemnd i opninga var fordelt over fleire år, men understrekar at dette kom fram seinare i inneslaget«. I innslaget – jeg siterer ordrett – sier journalist Gjermund Jappée at «tidligere i år fikk Verk Produksjoner tildelt nye 12 millioner kroner av Kulturrådet til forestillinger i årene som kommer». Nye 12 millioner kan ikke bety annet enn at Verk Produksjoner også tidligere har mottatt 12 millioner statlige kroner. Dette er feil. I 2009, 2010 og 2011 mottok Verk Produksjoner 1,5 million årlig i støtte, dvs. 4,5 millioner totalt. Interessant at Tornås mener dette «var en god nyhetssak som stiller spørsmål ved hvordan vi bruker kulturpengene». All den tid statens kulturbudsjett er på nærmere 8,6 milliarder, virker det noe underlig at bevilgninger på på 3 millioner årlig til åtte frie scenekunstkompanier, altså totalt 24 millioner av 8,58 milliarder, skal kunne gi anledning til å stille relevante spørsmål ved «hvordan vi bruker kulturpengene». Men det som virkelig hadde vært verd å vite er hva som førte til at Kulturnytt ved Gjermund Jappée valgte å lage storm i et vannglass!
Pelle Ask24.09.12 11:40
... at vi ikke er annerledes enn de andre kulturinstitusjonene er ikke et godt argument mot å la saken dreie seg om oss.
Pelle Ask24.09.12 11:32
Redaksjonsleder Knut Are Tornås skrev et svar i Klassekampen fredag, og sendte meg denne mailen: Hei. Takk for at du engasjerer deg i journalistikken vår. Det setter vi pris på. Når det gjelder det aktuelle innslaget, er jeg uenig i at det inneholder flere misforståelser og direkte feil. Det jeg i Klassekampen fredag gir Ida Lou Larsen rett i, er at vi burde ha presisert at de 60 mill som er tildelt i år, skal fordeles over flere år. Det kan være vanskelig å få redegjort for alle detaljer i en kort radiosak, men det burde gått tydeligere frem. For øvrig syns jeg det var en god nyhetssak som stiller spørsmål ved hvordan vi bruker kulturpengene. At operaen får enda mer, syns ikke jeg er noe godt argument mot å lage saken. Håper du fortsatt vil komme med tilbakemeldinger, hvis du er fornøyd/misfornøyd eller har tips til saker vi bør lage. Beklager seint svar Mvh Knut Are Tornås Redaksjonsleder Kulturnytt radio
Thomas Hildebrand22.09.12 20:22
Veldig bra Ida Lou. Journalister som bare skummer, og ikke setter seg inn i hvordan det egentlig ser ut, kan noen ganger gjøre temmelig mye skade. Har det kommet noe svar fra redaksjonen?
chris erichsen21.09.12 12:19
ps: og hva med ?envende deg til kulturnytt?
Hans-Christian Nitter20.09.12 20:35
Da sende æ herved en personlig hilsen tel Kulturnytt og han Tom Staavi og spesielt fra 0:57 og fra 2:34 :-) http://www.youtube.com/watch?v=LEeGrTBOwsU
Fernanda Branco20.09.12 19:56
well done ! and flow of emails with this article link... oh yes! that is so great! active art movement.
Chris Erichsen20.09.12 19:39
PS: Og hva med å henvende deg til Kulturnytt?
Chris Erichsen20.09.12 16:38
PS%3A Og hva med %E5 henvende deg til Kulturnytt%3F
Pelle Ask20.09.12 10:14
Tusen takk ja, Ida Lou. Det er ubehagelig å bli assosiert med usannheter når det gjelder ens økonomiske vilkår. Jeg har også sendt dem en mail og referert til artikkelen din, og håper som Guri at mange vil gjøre det samme.
IdaLou Larsen20.09.12 10:06
Jeg er nettopp blitt gjort oppmerksom på en beklagelig skrivefeil som nå er rettet opp: Jeg var kommet i fare for å skrive at Den Norske Opera & Ballett i 2010 mottok 15 985 kroner i statsstøtte pr. billett. Det riktige tallet er naturligvis 1 598 kroner!
Helge Reistad20.09.12 10:06
Sendte i dag inn denne lille epistlen til Kulturnytt per mail, med IdaLous artikkel kopiert inn. KN høres litt gammeldagse ut, så det er ikke sikkert de bruker internett ennå. Hei Jeg har jobbet mye med frie grupper før i tiden, og synes IdaLou Larsen har grundig dokumentasjon i denne artikkelen på at Kulturnytt kommer med negative og ubegrunnede påstander mot kulturlivets svakere stilte, de frie gruppene. Det som populært kalles "mobbing". Har dere mulighet for å sette dere inn i saken, og kanskje lage en ny reportasje som går inn på økonomi og styringsformer på kunstens/kulturlivets premisser, eller har IdaLou rett i sine synspunkter slik at dere bare kan intervjue henne og representanter fra ulike sceniske frigruppemiljøer.
Guri Glans20.09.12 09:01
Hurra for deg Ida Lou! Jeg sender dette til Kulturnytt. Om de ikke har fått det, skader det ikke at de blir bombardert med det! For noen tullebukker. Og for en skam for NRK!
Tor Arne Ursin19.09.12 23:46
Takk Idalou for din reflekterete reaksjon! Jeg tenkte først at dette radioinnslaget var bare for dumt og bakstreversk til i det hele å reagere, men når du gjør det på denne måten, så sier jeg bare: Stå på!
IdaLou Larsen, redaktør19.09.12 22:57
Takk til Un-Magritt Nordseth! Og til Chris: Jo, scenekunst.no skal legge den ut, sa Hild. Kulturnytt prøvde jeg meg ikke på!
Anna Valberg19.09.12 22:32
Flott kommentar. Klart det var flere som i sitt stille sinn reagerte på dette innslaget. Godt du tok deg tid til å plukke det så grundige fra hverandre.
Chris Erichsen19.09.12 19:28
PS: Og hva med � henvende deg til Kulturnytt?
Un-Magritt Nordseth19.09.12 19:02
Nydelig, Ida Lou! Takk, takk. Un-Magritt Nordseth, Dansens Hus.
Pelle Ask19.09.12 18:43
Her er mailadressen til Kulturnytt for de som har lyst til å sende dem en mail og be dem rette opp feilen: kulturnytt@nrk.no
Chris Erichsen19.09.12 18:08
PS: Og hva med å henvende deg til Kulturnytt?
Chris Erichsen19.09.12 17:42
PS: Og hva med å henvende deg til Kulturnytt?
Chris Erichsen19.09.12 17:42
Vil ikke Klassekampen og/eller scenekunst.no ha denne kommentaren, Idalou?
Ifigeneia

Ifigeneia

Verks oppsetning av Finn Iunkers "Ifigeneia" er i årenes løp blitt sett av flere enn en vanlig forestilling på Nationaltheatret.  

Foto Verk Produksjoner

Det eviga leendet

Det eviga leendet

Verk produksjoner fikk Heddaprisen for Årets forestilling 2011 for "Det eviga leendet"

Foto Verk Produksjoner