home

Politisk gjøglerteater

Hamar Teater, Turnékompaniet: Ambassadøren

Eller "Verden går under, jeg prøver å gjøre noe med det, men føler meg litt teit" Regi: Philipp Stengele Med Anders Kippersund, Inga-Live Kippersund, Petter Brandt Kippersund og Jonas Kippersund

All grunn til å glede seg over at Turnékompagniet har valgt å gi nytt liv til det politiske gjøglerteatret!

Opprinnelig ønsket Turnékompaniet å sette opp en «crossoverversjon av Mozarts Figaros bryllup på Hedemarksdialekt med lokale profesjonelle aktører», og søkte Kulturrådet om midler til prosjektet. Avslag. Det var ikke gruppas første. I 2001 fikk de støtte til Skumle fortellinger, men siden har alle søknadene deres blitt avslått.

Derfor mente Jonas Kippersund at de skulle prøve å skrive en søknad av den typen Kulturrådet vil ha. Anders Kippersund var av den oppfatning at det ikke er mulig, og minnet om at Kulturrådet høyt og klart har gitt beskjed om at det ikke finnes noen formel som garanterer pengestøtte. Men Jonas Kippersund ga seg ikke, og med Anders’ samtykke – det var tross alt hans liv som skulle iscenesettes – søkte de om penger til å lage politisk dokumentarteater bygget på personlige erfaringer og engasjement.

Og Jonas fikk rett: Søknaden falt i Kulturrådets smak, og i 2009 ble det innvilget 200 000 kroner til Ambassadøren - Verden går under, jeg prøver å gjøre noe med det, men føler meg litt teit.

Turnékompaniets tre Kippersund’ere sitter benket ved et langbord med Anders i midten, mens Petter Brandt Kippersund står til høyre på scenen. Som en slags altmuligmann sørger han for alt fra musikk til rekvisitter, og prøver seg til og med på en birolle når det trengs.

I god klassisk stil åpner forestillingen med en prolog. Den framføres av Inga-Live og Jonas som brøler ut raseriet Anders føler mot Kulturrådet som ikke vil la ham spille store klassikere, men nærmest tvinger ham til å lage teater av sitt eget liv.

Med det største alvor – og dertil påfølgende komisk effekt – holder aktørene fast på forløpet som kjennetegner den klassiske tragedien: Fra første akts «eksposisjon» via «opptrapping» (2.akt), «høydepunkt» (3.akt, «peripeti» (4.akt) fram til femte akts «katastrofe» med påfølgende oppsummerende epilog, følger vi Anders Kippersunds opplevelser når han bestemmer seg for å slutte seg til Natur og Ungdom, og aksjonere sammen med dem mot den påbegynte utbyggingen av E6 til firefelts-motorvei.

Aksjonen fant sted i januar 2006, og hensikten var å få Liv Signe Navarsete til å stanse utbyggingen, og i stedet forplikte seg til å bygge dobbeltsporet jernbane på samme strekningen. Protesten resulterte i en behersket konfrontasjon mellom politi og demonstrantene som selvfølgelig ble ilagt bøter. Ellers skjedde det ingenting, og det hadde vel heller ingen ventet: utbyggingen fortsatte som planlagt, og det blir ingen dobbeltsporet jernbane med det første.

Men hva er da vitsen med å engasjere seg og aksjonere? Går det overhodet an å løse brennbare problemer som klimakrise og forurensning ad demokratisk vei?

Dette er de vesentlige politiske spørsmålene Turnékompaniet har satt seg som mål å belyse. Og for å gjøre det har de, med stort hell og smittende spilleglede, tatt i bruk en gammel og tradisjonsrik teaterform: Det burleske gjøglerteatret som nettopp gjør det mulig å more publikum samtidig med at alvorlige problemer tas opp.

Med vittig selvironi og ekspressiv løssluppen humor fortelles historien om den middelaldrende Anders Kippersunds møte med de ivrige aktivistene fra Natur og Ungdom, om hans konfrontasjon med politiet, oppsetningens kanskje morsomste scene, og til slutt om nedturen når han innser det meningsløse i det hele. Det hele krydret med velformulerte og treffsikre Shakespeare-sitater, innstendig fremført av Anders Kippersund.

Forestillingen spilles hele denne uken, og avsluttes hver gang med en samtale mellom gruppen og «en offentlig person som har vist engasjement i E6-dobbeltsporsaken». På premieren var gjesten Stange-ordfører Nils Røhne (Ap), og den tankevekkende og perspektivrike diskusjonen mellom ham, aktørene og tilskuerne berørte viktige prinsipielle spørsmål som demokratiets styrke og svakheter, og enkeltmenneskets ansvar.

Kort sagt: All grunn til å glede seg over at Turnékompagniet – med eller mot sin vilje (det er sannelig ikke godt å vite når man har med drevne komedianter å gjøre!) – har valgt å gi nytt liv til det politiske gjøglerteatret!
 

Publisert: 01.02.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Turnékompaniet

Turnékompaniet

Inga-Live Kippersund, Anders Kippersund. Jonas Kippersund

Turnékompaniet

Turnékompaniet

Inga-Live Kippersund, Anders Kippersund