home

Scenekunst på høyt nivå

Nationaltheatret, Teatret på Torshov «Kafka Komilab 4.1»

Tekster av Franz Kafka Oversatt av Arild Vange og Trond Winje Regi: Anders Mordal Med Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise

Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise gir en briljant framstilling av Franz Kafka som absurd humorist.

For snart ett år siden startet Thorbjørn Harr, Mariann Hole og Jan Gunnar Røise sitt «komilaboratorium» på Torshov. Målet deres var å «forske i komediesjangeren og lage komedie med mening – ikke bare tant og fjas».
Hittil har gruppen ikke skuffet: I forrige sesong presenterte de tre originale og morsomme komedier. Denne gangen har de gått nye veier, og torsdag startet Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise Torshov-høsten, ikke med et vanlig stykke, men med en underfundig, overraskende og meget vellykket presentasjon av tekster av Franz Kafka, tekster som vil være ukjente for de fleste, mange av dem hentet fra dagboken som han skrev på oppfordring av sin gode venn Max Brod, andre fra noveller og korttekster.

Felles for dem alle er at de er preget av en absurd, nærmest surrealistisk humor som forfatteren av Prosessen og Slottet vanligvis ikke assosieres med i dag, men som han visstnok var kjent for mens han levde: Både han og vennene hans skal for eksempel ha ledd seg skakke når han leste høyt fra Prosessens første kapittel.
Forestillingen starter med at Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise kommer inn på scenen, akkompagnert av feiende lystige toner. Henvendt til publikum presenterer de seg selv, og forklarer sitt prosjekt mens det kjente, melankolske fotografiet som ble tatt av kveldens hovedperson kort tid før han døde, kommer dalende fra snoreloftet. Alt er klart for første fortelling, «Fellesskap» fra 1920.
Kafka-tekstene som presenteres, stammer fra ulike perioder i hans liv. De er svært forskjellige, noen er selvstendige historier, andre korte glimt inn i en barokk verden, men bortsett fra novellen om muse-sangerinnen Josefine, en skarp og bitter satire over kunstens verdi og forgjengelighet, har de en ting til felles: De fortelles av en jeg-person, og Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise skifter mellom å være denne fortelleren og iblant, men ikke alltid, en fysisk tilstedeværende motspiller.
Selv om det ikke er noen kronologisk utvikling i de mange fortellingene, har tekstene, slik skuespillerne og regissør Anders Mordal har satt dem sammen, fått en viss dramatisk logikk og stigning, fra den første om fem – i sannhet høyst tilfeldige – venner, fram til den siste, om mannen som saler sitt hest og har som sitt eneste mål å reise «vekk-herfra» .
I det ene øyeblikket er Harr og Røise skuespillere som med innlevelse og overskudd framfører Kafkas tekster, i neste bryter de teaterillusjonen, og forteller oss historien om Kafka, hans familie, og hans liv. Vittige og utleverende utdrag fra hans egne brev og notater gjør at denne biografiske delen blir en mollstemt kommentar til hans litterære verk, og såvel kontrastene som likhetspunktene mellom det virkelige liv og diktningen, tilfører forestillingen en spennende kompleksitet.
Alle fortellingene som framføres burde nevnes, men menneskenes sans for humor er så individuell at høydepunktene nok vil være forskjellige for de forskjellige tilskuerne. Personlig frydet jeg meg spesielt over studenten som hver kveld tvinger seg inn til sin nabo for å slåss, over den høyst uproffe, men ytterst lattermilde politimannen, og ikke minst over den innbitte kampen mellom eierens høyre og venstre hånd. Men absolutt alt som foregår i løpet av de sytti minuttene forestillingen varer, har en meningsfylt og elegant humor som virker enda sterkere fordi den samtidig har en desperat klangbunn.
Skal vi tro Nationaltheatrets spilleplan, er siste forestilling av Kafka Komilab 4.1 allerede nå på lørdag. Man får håpe det skyldes en feil, og at spilletiden er lengre, for mange bør få anledning til å more seg over Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røises briljante presentasjon av Kafka som uovertruffen humorist.
Dette er originalt teater, og scenekunst på høyt nivå.

 Denne anmeldelsen sto i Klassekampen mandag 5. september

 

 

 

Publisert: 05.09.11 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Kafka

Kafka

Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise

Foto Gisle Bjørneby

Kafka

Kafka

Jan Gunnar Røise og Thorbjørn Harr forteller publikum om sitt Kafka-prosjekt

Foto Gisle Bjørneby

Kafka

Kafka

Thorbjørn Harr med Jan Gunnar Røise som lattermild politimann

Foto Gisle Bjørneby