home

Politisk teater

Litteraturhuset: «Konflikten»

En monolog basert på to reiser og 37 intervjuer
Manus utviklet av Kristin Klubben, Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen
Regi, video og lyddesign: Mads Sjøgård Pettersen
På scenen Torstein Bjørklund

Også dagens unge scenekunstnere satser på politisk teater

Det er ikke lenge siden kritiker Chris Eriksen på scenekunst.no proklamerte at «begrepet politisk teater er utdatert og meningsløst». Konflikten som Torstein Bjørklund og Mads Sjøgård Pettersen nylig presenterte på Litteraturhuset, er et godt bevis på at det fremdeles finnes politisk teater, og det skal vi være glade for. Den nesten timelange monologen, som med jevne mellomrom avbrytes av videoinnslag, handler nemlig bare om politikk, i dette tilfelle konflikten mellom israelere og palestinere.
Konflikten har fått en helt spesiell form. På ett plan kan den bringe tankene hen på Svein Tindbergs Abrahams barn som, med utgangspunkt i at så vel kristendommen som jødedommen og islam betrakter Abraham som sin stamfar, førte oss ned gjennom tidene til dagens fastlåste skille mellom palestinere og jøder.
Akkurat som Svein Tindberg, starter Torstein Bjørklunds fortelling med en personlig opplevelse: Han har, nærmest som en refleks, betraktet Israel «som den store stygge ulven», og Palestina som Rødhette, men en dag må han stille seg spørsmålet: «Er det egentlig sannheten?». Han reiser til Tel Aviv, «porten til både Israel og Palestina», og den israelske drosjesjåføren som kjører ham til Jerusalem, bekrefter alle hans fordommer ved kategorisk å slå fast: «We have to kill all the Arabs». 
Men møter med en rekke kloke og reflekterte menn og kvinner, både palestiner og jøder, gir ham etter hvert innsikt i motsetningene mellom de to folkegruppene, slik de har utviklet seg etter krigen. I mellomkrigstiden hadde jøder som flyktet fra forfølgelser og pogromer i Europa, ingen problemer med å finne seg til rette i hittil ubebodde landområder i Palestina. Men med etableringen av Israel som egen stat i 1948, startet arabernes angrep på den nye staten, mens israelerne til gjengjeld har institusjonalisert sin diskriminering av araberne.
Gjennom en rekke tekster, avbrutt av video-intervjuer med jøder og arabere, legger Torstein Bjørklund fram like mange argumenter til støtte for Israel som for Palestina. Tolker jeg ham rett, har han skjønt at situasjonen på mange punkter virker håpløs. Men samtidig har mange av hans kontakter gitt klart uttrykk for at forsoning er mulig. De arbeider selv ivrig for å få det til, ett arbeid vi i Norge bør støtte. Slik oppfatter jeg forestillingens budskap.
To forskjellige typer videoer illustrer Konflikten.. På den ene siden reportasjescener som gir et tøft og realistisk bilde av et krigsherjet land. På den andre siden en rekke intervjuer, der vi ikke ser intervjueren, men får høre personer som fra hvert sitt ståsted analyserer situasjonen og bidrar med kloke og fornuftige kommentarer. En interessant og oppmuntrende vri, men flere av disse uttalelsene er framført med dårlig diksjon på et usikkert og sterkt personlig engelsk, hvilket ikke alltid gjør det like lett å skjønne det som blir sagt.
Det ville vært en fordel å tekste samtlige medvirkende, til og med de som snakker et så godt og tydelig engelsk at det strengt tatt ikke er nødvendig. Jeg tror også det ville vært en fordel om Torstein Bjørklund hadde presentert alle intervju-objektene, og deres bakgrunn. Når jeg leser manus, formidler overskriftene til monologens ulike deler klart den dramatiske progresjonen i teksten, de forklarer også hvorfor det innstendig og overbevisende argumenteres både for Israel og for Palestina. Men i sceneversjonen kommer det ikke klart fram.

Med noen enkle grep vil regissør Mads Sjøgård Pettersen kunne tilføre Konflikten den dramatiske nerven den mangler i denne første versjonen: teksten legger opp til det, og ettersom Torstein Bjørklund har nærvær, scenesjarm, en fortreffelig diksjon og en overbevisende innlevelse vil han tjene på å få litt mer å spille på.
Det skal ikke mye til for at Konflikten kan bli et viktig politisk innlegg i dagens debatt.

Publisert: 30.05.14 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
Konflikten

Konflikten

Fortelleren (Torstein Bjørklund)

Foto Carsten Aniksdal