home

Livet er dårlig butikk

Det Norske Teatret, Scene 2: «I einsemda på bomullsmarkene»

Av Bernard-Marie Koltès
Omsetjing: Sylfest Lomheim
Regissør: Tormod Carlsen
Scenograf, kostyme-og lyddesignar: Heidi Dalene
Komponisk: Lady Hardanger
Med Hallvard Holmen og Lasse Kolsrud

Er alle mellommenneskelige forhold egentlig forretningsavtaler?

Den franske dramatikeren Bernard-Marie Koltès, som døde av aids i 1989 bare 41 år gammel, blir av mange regnet som en «litterær» dramatiker: han skrev nemlig
et klassisk fransk, som har lite med talespråk og samtale å gjøre. Monologen har en stor plass i stykkene hans som ofte kretser om kompliserte metafysiske problemer.
Det er kanskje grunnen til at Koltès har vært forholdsvis sjeldent spilt her hjemme. Men i fjor hadde skuespillerstudentene på Kunsthøgskolen i Oslo Norgespremiere på hans «Salinger», og i år har registudent Tormod Carlsen valgt ett av Koltès’ vanskeligste tekster til sin diplomoppgave.
Tittelen, «I einsemda på bomullsmarkene», har ingen sammenheng med selve innholdet i stykket som ikke tar opp kolonialisering eller slavehandel. Det er hentet fra enetalen der den ene av stykkets to personer sier til den andre: «Så no må du ikkje lenger nekta å fortelja meg årsaka til at du sender meg dette blikket, ver så snill, fortel meg grunnen. Viss du er redd for å bli såra i di stoltheit, så kan du seia det som om du snakkar til eit tre, eller til ein fengselsmur, eller som om du var i einsemda på bomullsmarkene der ein går naken om natta - du kan seia det utan å sjå på meg». Avsnittet er en del av stykkets mange monologer, og jeg siterer det i sin helhet for å gi et inntrykk av tekstens dypsindige karakter.
Stykket har to personer:  Kjøperen og Selgeren, på fransk kalt Dealeren for «ein deal er ein forretningstransaksjon som handlar om verdiar som er forbodne eller strengt regulerte». Selgeren står først alene på scenen, og forklarer oss at han kan oppfylle alle våre ønsker. Så kommer Kjøperen inn, her med blod i ansiktet – er han blitt slått ned, kanskje av Selgeren, hvilket antyder en forhistorie mellom de to mennene?
Ett tema i stykket er at alle mellommenneskelige forhold er forretningsavtaler der partene utveksler verdiene de har kontroll over. Eksempelvis er ekteskapet mellom mann og kvinne en kontrakt der hun tilfredsstiller ham seksuelt og føder hans barn, mens hans til gjengjeld forsørger og beskytter henne.
Ett annet tema er at menneskene i utgangspunktet betrakter hverandre som potensielle fiender: «To menn som møtest, har ikkje noko val, dei må slå kvarandre, hardt som fiendar eller mjukt som brør», sier Selgeren. Men samtidig gjør han alt som står i hans makt for å få kontakt med Kjøperen – han vil inngå en «deal» med ham for å komme ut av ensomheten. Det lykkes ikke, og stykket slutter med åpen kamp mellom de to.
Den kjente franske regissøren Patrice Chèreau som bidro sterkt til at Koltès ble en kjent dramatiker, mente at stykket kan tolkes på flere måter. Han satte det selv opp tre ganger, og vektla først det grunnleggende fiendskapsmotivet. Senere valgte han å betone det forbudte homofile begjæret som et viktig element i stykket.
I sin tolkning ser Tormod Carlsen ut til å være mest opptatt av antagonismen mellom Kjøper og Selger, det eventuelle fysiske begjæret utarter her til voldsomme slåsskamper. Samtidig lar han av en eller annen grunn det banale kjøp og salg-perspektivet spille en viktig rolle: Stykket avbrytes flere ganger av at høyttalerstemmen som vanligvis bare vil ha oss tilskuere til «å slå av mobilen», her oppfordrer oss til å kjøpe drinker fra baren som trilles inn på scenen, samtidig som teatrets mange fordelaktige tilbud blir annonsert.
Lasse Kolsrud er en pågående Selger som nesten klarer å holde koken i sine lange enetaler. Hallvard Holmen er dessverre blitt instruert til å skrike ut altfor mange av sine replikker – en språkbruk han ikke behersker.
Uansett – dette er en halsbrekkende dristig satsing fra regissørens side. Men gjør stykket oss noe klokere? Engasjerende teater er det iallfall ikke.

Denne anmeldelsen sto i Klassekmampen mandag 23. februar 2015

Publisert: 26.02.15 av IdaLou Larsen Bookmark and Share

Din kommentar:

Kommentar:
Navn:
Alle feltene må fylles ut!
I einsemda på bomullsmarkene

I einsemda på bomullsmarkene

Kjøparen (Hallvard Holmen) og Seljaren (Lasse Kolsrud)

Foto Fredrik Arff

I einsemda på bomullsmarkene

I einsemda på bomullsmarkene

Lasse Kolsrud (Seljaren) og  Hallvard Holmen (Kjøparen)

Foto Fredrik Arff