home

Vismannen fra de dype skoger

Hans Børli

Tre kvinner - Anne Marit Jacobsen, Kristin Skaare og Åsne Valland Nordli - gir nytt liv til Hans Børlis dikt.

Hans Børli var født i 1918 og døde 71 år gammel i 1989. Mens han levde utga han 21 diktsamlinger og seks prosabøker. En diktsamling, en roman og en dagbok med essays og aforismer ble utgitt etter hans død.

Nationaltheatrets repertoar favner vidt for tiden: På Torshov har nylig den unge frigruppen Akt 5/Fantastic Four  presentert Bestialitetens Historie, del 3,  og på Scene 2 hadde en av teatrets skuespillerveteraner, Anne Marit Jacobsen, i går premiere på Nå - Hans Børli med kvinnehånd, en klassisk lyrikk-presentasjon. Ulike som de er, har de to forestillingene likevel ett grunnleggende element til felles: De har begge et litterært utgangspunkt, og «iscenesetter» tekster av to forfattere fra annen halvdel av det 20.århundre. Men dermed er det også slutt på likheten: Bestialitetens Historie, del 3 er en fri, eksperimentell dramatisering av Bjørneboes roman, mens Anne Marit Jacobsens sceniske framføring av utvalgte Børli-dikt føyer seg inn i en klassisk opplesningstradisjon.

Som det står på hans hjemmeside, «vokste han opp under små kår på en finneplass inne på Fjellskogen. Han ble tidlig glad i bøker og utmerket seg på skolen. Forsøk på videreutdanning ble stoppet av krigen». Han debuterte med diktsamlingen Tyrielden i 1945. Den ble meget godt mottatt både av publikum og av kritikere, og etter hvert fikk han en rekke priser for sitt forfatterskap. Han fortsatte likevel som tømmerhugger helt til et hjerteinfarkt tvang ham til å slutte i 1969. Han er fremdeles en meget lest og høyt skattet lyriker, og Hans Børlis beste dikt kommer i stadig nye opplag, nå også i billigbokutgave.

Hans Børli ble kjent som «skogens dikter», og det er han så absolutt. Men han er meget mer. Han er også en klok vismann med rammende beskrivelser av opplevelsen av å være menneske, og hans presise, treffsikre iakttakelser åpner stadig nye perspektiver, samtidig som de innbyr til forundret gjenkjennelse. Dette får Anne Marit Jacobsen uanstrengt fram i sin vakre, usentimentale, tankevekkende, ofte direkte morsomme presentasjon av et bredt utvalg av hans dikt og aforismer. Hun forklarer innledningsvis at selv om hun aldri møtte Børli, opplever hun ham «som en generøs nær venn». Hun karakteriserer hans dikt som «juveler» og opplevde utvalgsprosessen like smertefull som «å skilles tusen ganger».

Sentrale medspillere i forestillingen er den allsidige musikeren Kristin Skaare og sanger Åsne Valland Nordli som har bakgrunn fra folkemusikken. De to har samarbeidet tidligere, de ga blant annet ut albumet Lille Messias i 2005,  og for et par år siden tok de kontakt med Anne Marit Jacobsen om muligheten for et fellesprosjekt. Anne Marit Jacobsen hadde lenge «drømt om å formidle» Børlis dikt: Hun grep sjansen, og en mer ideell musikalsk kontekst til Hans Børlis dikt er det vanskelig å tenke seg.

Forestillingen er blitt en intens totalopplevelse, og takket være Anne Marit Jacobsens uovertrufne komiske talent unngår diktopplesningen å falle i ensformighetens felle: Kroppsspråk og mimikk veksler mellom emosjonell innlevelse og vittig utlevering - ikke minst av dikterens selvironiske og sarkastiske refleksjoner, og det spontane og nære samspillet mellom de tre kvinnene underbygger påstanden om at dette er Hans Børli med kvinnehånd. Åsne Valland Nordlis rene og vakre folketoner, en opplevelse er for eksempel hennes tolkning av Geirr Tveits Den vetle rjupo, og Kristin Skaares presise musikalske understreking av momenter og stemninger i diktene, løfter forestillingen, og gjør den til en vellykket helhet.

Nationaltheatret, Amfiscenen
NÅ - Hans Børli med kvinnehånd
Av Hans Børli
Idé og opplegg: Anne Marit Jacobsen
Musikere: Kristin Skaare og Åsne Valland Nordli
Med: Anne Marit Jacobsen
Denne anmeldelsen sto i Klassekampen 9. mai

Publisert: 16.06.08 av IdaLou Larsen Bookmark and Share